Haagse gemeenteraad wil einde aan groei Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport. | Foto Omroep West
Rotterdam The Hague Airport. | Foto Omroep West
DEN HAAG - Rotterdam The Hague Airport mag niet verder groeien. Omwonenden en het milieu hebben te veel te lijden onder het uitbreiden van de 'geluidsruimte'. Dat vindt een meerderheid van de Haagse gemeenteraad. De in totaal tien partijen willen ook dat zelfs een krimp van de luchthaven wordt onderzocht.
Volgens de partijen is de overlast van het vliegverkeer de afgelopen jaren flink toegenomen en blijft die ook niet meer beperkt tot het gebied van direct omwonenden. Zij wijzen erop dat tot en met november vorig jaar 37.000 klachten zijn ingediend over geluidshinder door vliegverkeer. Dat is tweemaal zoveel als in 2017. Ze vinden dit een 'bijzonder ongewenste ontwikkeling'.
De Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66, PvdA, Haagse Stadspartij, CDA, SP, ChristenUnie/SGP, 50PLUS en Islam Democraten in de gemeenteraad willen daarom dat het stadsbestuur een stelling inneemt over de toekomst van de luchthaven. Ook pleiten ze voor een strengere handhaving van overschrijding van de bestaande normen.

Leefbaar

Robert Barker, de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, zegt dat de verregaande stappen dringen noodzakelijk zijn. 'Om onze aarde leefbaar te houden moeten we drastisch minder CO2 uitstoten. Groei van vliegvelden past hier niet bij.'
Hij wijst erop dat de stad Den Haag weliswaar niet de regels voor het vliegveld bepaalt, maar toch een grote invloed kan hebben op de toekomst ervan. Dit door onder meer te lobbyen bij het Rijk en andere betrokkenen. 'We zitten wel degelijk aan tafel.'

Meer vluchten

De grootste partij van Den Haag, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, pleitte voor de zomer juist voor het mogelijk maken van meer – vooral zakelijke - vluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport. Die partij wil helikopterbewegingen loskoppelen van het overige vliegverkeer. 'Het is hoog tijd om onderscheid te maken in het vliegverkeer waar de luchthaven wel en geen invloed op heeft. Dat levert 24 procent meer commerciële vluchten op. Zowel Den Haag als Rotterdam zullen daar groot economisch voordeel bij hebben', aldus raadslid Ralf Sluijs van die partij in april.
Ook gaan er stemmen op om helikoptervluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport te verplaatsen. Volgens de tien partijen is dat echter geen begaanbare weg. 'Met het verplaatsen van traumahelikopters zorg je voor meer vluchten in Zuid-Holland en zorg je ervoor dat nog meer omwonenden last hebben van vliegtuigen. Dit terwijl we juist de geluidsoverlast en schade aan het milieu moeten beperken', stelt Barker.

Hinder beperken

De tien Haagse partijen zeggen dat hun pleidooi aansluit bij het nieuwe coalitieakkoord van Zuid-Holland waarin is afgesproken dat de maximale geluidsruimte voor Rotterdam The Hague Airport niet wordt verhoogd. 'Daarbij zetten wij ons in voor het terugdringen van het aantal nachtvluchten. Voor alle luchtvaart in Zuid-Holland willen we de hinder voor onwonenden zoveel mogelijk beperken', aldus VVD, ChristenUnie/SGP, GroenLinks, PvdA en CDA in de provincie.
Ook in Rotterdam begint het verzet tegen de luchthaven te groeien, bleek afgelopen zomer. Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad maakte toen duidelijk tegen een verdere groei te zijn. Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD, infrastructuur) zou in nieuwe plannen voor de luchtvaart een krimp van het vliegveld moeten opnemen, vindt ook Rotterdam.

Groot belang

Nog geen twee jaar geleden stelde Den Haag dat het vliegveld van 'groot belang' is voor de stad. 'De versterking van het economisch vestigingsklimaat en de werkgelegenheid (o.a. internationale bedrijven) is een gemeentebreed speerpunt', aldus het stadsbestuur toen in een brief aan de gemeenteraad. 'Een goede toegankelijkheid via de lucht van Den Haag als internationale stad, residentie van het land, met vele diplomatieke posten, als toeristisch centrum en stad met vele internationale congressen is hierbij cruciaal.'