Den Haag blij met steun van kabinet voor woningbouw

Burgemeesters van de grote steden wuiven naar de koning (v.l.n.r): Jan van Zanen (Utrecht), Femke Halsema (Amsterdam), Pauline Krikke (Den Haag) en Ahmed Aboutaleb (Rotterdam).
De gemeente Den Haag nodigt traditioneel de colleges van de andere G4-steden (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht) uit voor een Prinsjesdaglunch. Na de troonrede is er traditioneel het fotomoment met de burgemeesters van deze steden. Van links naar rechts: Jan van Zanen (Utrecht), Femke Halsema (Amsterdam), Pauline Krikke (Den Haag) en Ahmed Aboutaleb (Rotterdam). © Arnaud Roelofsz
DEN HAAG - Den Haag is positief over de plannen van het kabinet om een investeringsfonds op te zetten en de woningbouw te stimuleren met een pakket aan maatregelen. 'Wij kunnen niet wachten', aldus wethouder Robert van Asten (D66, mobiliteit).
Het kabinet maakte vandaag tijdens Prinsjesdag bekend dat er een investeringsfonds komt. Volgend jaar moeten meer details duidelijk worden, maar: 'het doel is specifieke projecten mogelijk te maken in de sfeer van kennisontwikkeling, innovatie en infrastructuur, die het fundament onder de economie van de toekomst sterker maken,' aldus koning Willem Alexander in de troonrede.
Ook maakte het kabinet bekend dat de woningbouw wordt gestimuleerd. Daarvoor is één miljard euro beschikbaar. Die impuls moet 'bijdragen aan betaalbare woningbouw en het oplossen van knelpunten', aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het geld kan onder meer worden gebruikt om voor het uitplaatsing van bedrijven, het direct bereikbaar maken van een nieuwe wijk of het opvangen van de gevolgen van de stikstofuitspraak.

Meer betaalbare huizen

Daarnaast is er nog eens één miljard beschikbaar om de wachtlijsten in de huursector aan te pakken zodat mensen sneller aan een betaalbare woning kunnen komen. De bedoeling is dat woningbouwcorporaties en andere verhuurders worden gestimuleerd om meer betaalbare huizen te bouwen.
Volgens Den Haag is dat 'goed nieuws' dat het Rijk wil investeren in woningen, wegen en spoor. 'Samen met het Rijk kunnen Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht ervoor zorgen dat de groeiende stad leefbaar en bereikbaar blijft', aldus de wethouder. Hij riep gisteren het kabinet al op Den Haag te steunen bij de grote uitdagingen die staan te wachten. Van Asten en zijn collega Boudewijn Revis zeiden toen te hopen dat de regering bereid is om tweeënhalf tot drie miljard euro bij te dragen aan woningbouw en infrastructuur in de regio.

Hard nodig

De impuls is hard nodig, stelt het stadsbestuur. Want de verwachting is dat Den Haag fors gaat groeien en er tot 2040 nog eens 100.000 inwoners bijkomen. Den Haag wil tegelijk de stad 'groen, veilig en bereikbaar' houden en klimaatneutraal maken.
Het investeringsfonds en de plannen om de woningbouw te stimuleren sluiten hierbij aan. Wel dringt het stadsbestuur aan op haast. 'Hoe sneller de concrete uitwerking van het investeringsfonds er ligt, hoe beter voor Den Haag. En ook voor het kabinet want investeren in de stad maakt ook het Rijk rijker. Samen werken we aan een beter leven voor alle mensen in Den Haag.'

Explosieve stijging

Den Haag is ook blij met de extra miljoenen die het kabinet in deze miljoenennota uittrekt voor de jeugdhulp. De groeiende vraag naar zorg en daarmee de explosieve stijging van de kosten, is een grote uitdaging voor gemeenten, aldus de wethouder. Van Asten wijst er wel op dat de miljoenen slechts tot 2021 beschikbaar zijn.
De wethouder: 'We verwachten wel dat het kabinet ook na deze periode structureel met geld over de brug komt voor jeugdhulp en de WMO. Het kabinet verwacht dat de groei een zogenaamde boeggolf is, een korte piek in de groei als gevolg van het feit dat de zorg naar gemeenten is gegaan, maar wij weten inmiddels wel beter. De toenemende vraag in vooral ook grote steden is structureel en daar moet het Rijk een structurele oplossing voor hebben.'