Haagse oppositie sluit de rijen: 'Bezuinigingen zijn onverantwoord'

De gemeenteraad van Den Haag in debat.
De gemeenteraad van Den Haag in debat. © Omroep West
DEN HAAG - De Haagse oppositie trekt gezamenlijk ten strijde tegen de 'onevenredig zware bezuinigingen op jeugd, welzijn en zorg'. Tijdens de algemene politieke beschouwingen die donderdag op het stadhuis worden gehouden, dient de gehele oppositie een motie in waarin de partijen het college oproepen om de plannen terug te draaien. De ChristenUnie/SGP komt met een tegenbegroting waarin het de bezuinigingen halveert door de lasten voor burgers te verhogen.
Vorige week presenteerde het Haagse college van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks de begroting voor de komende jaren. Vanwege de tekorten op de jeugdzorg en de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en door een flink lagere uitkering van het Rijk uit het Gemeentefonds, zijn de financiële problemen voor Den Haag opgelopen.
Daarom wil het college de komende jaren 34 miljoen euro besparen op de zorgkosten. Dat kunnen instellingen volgens het college doen door efficiënter te werken en bureaucratie tegen te gaan. Ook gaat het stadsbestuur nog beter letten op oneigenlijk gebruik van subsidie. Daarnaast wordt een deel van de gemeentelijke reserves gebruikt en loopt het college vooruit op de opbrengsten van de verkoop van Eneco. Den Haag is een van de grootaandeelhouders van het energiebedrijf. Door deze maatregelen hoeven de lasten voor burgers niet omhoog.

Eenzame ouderen

De Haagse oppositie is woedend over de plannen. 'Waar het vorige college er nog voor koos om bijna 40 miljoen extra te investeren in zorg en ondersteuning, kiest dit college voor onevenredig zware bezuinigingen op jeugd, zorg en welzijn', stellen de partijen. 'De oplopende tekorten worden volledig neergelegd bij eenzame ouderen, kwetsbare kinderen en mensen zonder dak boven het hoofd.'
Het CDA, PvdA, HSP, Partij voor de Dieren, PVV, Islam Democraten, ChristenUnie/SGP, SP, NIDA en Partij van de Eenheid vinden deze bezuiniging onverantwoord en onacceptabel. Ze dienen donderdag een gezamenlijke motie in tegen de plannen. Alleen 50PLUS heeft niet meegetekend.

'Rek is eruit'

'Het is niet langer verantwoord verder te bezuinigen op de toegang tot zorg en de kwaliteit van de geboden zorg', vindt de oppositie. 'De rek is eruit, de absolute bodem bereikt. Met deze keuze legt dit college bovendien de rekening voor de tekorten onevenredig hard neer bij de meest kwetsbare inwoners van onze stad die goede zorg nodig hebben. In plaats van de pijn eerlijk te verdelen moet het veen bloeden voor de mooie plannetjes voor het zand.'
De ChristenUnie/SGP dient tijdens de algemene beschouwingen een tegenbegroting in. 'Dit college durft wel makkelijke, maar geen dappere keuzes te maken, terwijl die wel hard nodig zijn', zegt fractievoorzitter Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP.

Tegenbegroting

In de tegenbegroting halveert de ChristenUnie/SGP de voorgenomen bezuinigingen op zorg, jeugd en beschermd wonen en op de medewerkers van de gemeente. Ook worden de bezuinigingen vanuit het coalitieakkoord op welzijnswerk gehalveerd. Het gaat in totaal om dertig miljoen euro aan structurele bezuinigingen die de partij terug wil draaien.
Daarnaast kijkt de ChristenUnie/SGP naar de langere termijn. 'Waar wethouder Guernaoui als de Hans Klok van het ijspaleis geld uit de reserves tovert en geld uit de toekomstige Enecoverkoop al gebruikt om gaten te dichten, kiezen wij voor een degelijkere en rechtvaardigere financiële huishouding, ook op de langere termijn', zegt Grinwis. 'Het college voert deze illusiepolitiek, omdat het koste wat kost de dappere keuze wil vermijden voor iets hogere belastingen. Natuurlijk zit niemand te wachten op hogere belastingen, maar als we de OZB met gemiddeld twee euro per maand verhogen en de tweede parkeervergunning met een tientje, dan wordt de financiële pijn in de begroting eerlijker verdeeld.'