Overlast door verwarde huurders stijgt: 'Zorginstanties schieten tekort'

DEN HAAG - Woningcorporaties krijgen steeds vaker meldingen van overlast. Deze overlast komt volgens woningcorporatie Aedes voornamelijk door verwarde personen. Mensen met bijvoorbeeld een psychische aandoening wonen langer zelfstandig. 'De politiek moet onderkennen dat langer zelfstandig thuis wonen van deze groep tot problemen leidt. Gemeenten en zorginstanties moeten meer regie nemen. Dat schiet nu tekort', zegt voorzitter Marnix Norder.
Volgens Aedes hebben bijna alle woningcorporaties te maken met overlast van bewoners met psychische problemen, dementie of een verslaving. Hierdoor ervaren andere huurders verwaarlozing of vervuiling van de woning en geluidsoverlast van hun verwarde buren. Volgens Aedes zien woningcorporaties vaak als eerste verward gedrag bij hun huurders. 'Wij melden problemen bij de betrokken hulpverlenende instanties, maar vervolgens ontbreekt de regie.'
Andere woningcorporaties bevestigen het door Aedes geschetste beeld. 'Vooral in grote steden zien wij een toename in de overlast', geeft een woordvoerder van Vestia aan. 'Steeds meer mensen met psychische aandoeningen of een rugzakje komen in de sociale huur terecht omdat er geen plek is in de specialistische instellingen. We zien ook een grotere diversiteit aan psychische problemen, zoals oorlogstrauma's, dementie en verslaving. Al die mensen reageren bij overlast anders, wat het extra lastig maakt.'

Samenwerking

De toename van het aantal verwarde personen blijkt ook uit de cijfers van de politie. In 2018 kwamen er in het gebied van de politie Den Haag 11.254 meldingen over verwarde personen. Dit is een verdubbeling in vergelijking met 2013.
Aedes dringt daarom aan op meer samenwerking tussen gemeenten, zorg, welzijn en politie. 'Snel ingrijpen is in het belang van onze huurders en hun omgeving. We komen liever nu langs met een zorgverlener, dan met de politie als het te laat is. Zorginstanties laten nu steken vallen', aldus Norder.

Geen kant-en-klare-oplossing

Het is voor woningcorporaties lastig om oplossingen te vinden voor het probleem. 'We moeten per persoon kijken wat er speelt', vertelt een woordvoerder van Staedion. 'Er is geen kant-en-klare oplossing voor dit probleem. Belangrijk is dat we blijven overleggen met de betrokken instellingen en kijken wat we kunnen doen.'
In Leiden loopt woningcorporatie De Sleutels tegen vergelijkbare problemen aan. 'Wij herkennen het geschetste beeld wel. We werken in Leiden met sociale wijkteams van de gemeente Leiden. Die proberen de soms lastige problemen zo snel mogelijk te signaleren en op te lossen.'

Verschillen per gemeente

Vestia verhuurt woningen in diverse steden. 'Hoe de samenwerking tussen de verschillende instanties verloopt verschilt echt per gemeente. Aedes heeft het over een landelijk beeld, en dat herkennen wij ook wel. Maar onze medewerkers in Den Haag zijn erg tevreden over de samenwerking binnen de gemeente. Vooral de samenwerking tussen Parnassia en de politie is hierbij erg belangrijk. Er zit iemand van Parnassia op het politiebureau, zodat we bij problemen direct contact met een specialist op kunnen nemen. De lijnen zijn dan kort en dat is voor ons een zeer positieve ontwikkeling.'
Ook Parnassia vindt dat de samenwerking binnen Den Haag goed verloopt. 'We erkennen dat mensen met psychische aandoeningen voor de grootste overlast zorgen', zegt een woordvoerder. 'Op verschillende vlakken proberen we de problemen aan te pakken. Zo hebben we wijkteams waarin we in een vroeg stadium overleggen over mensen met problemen. Daarnaast zijn er ook GGZ-teams die bij mensen op bezoek gaan. Dit hoeven geen mensen te zijn die bij ons lopen, want er zijn ook mensen met andere psychische problemen. Op deze manier hopen we breder te kijken dan alleen directe GGZ-hulp. Deze aanpak werkt in onze ogen erg goed door het nauwe overleg tussen alle partijen.'