Alphense tennisclubs tijdelijk gered: 'Dit komt niet vanzelf goed'

Competitietennis bij TEAN
Competitietennis bij TEAN © Orange Pictures
ALPHEN AAN DEN RIJN - Onder massale belangstelling heeft de Alphense gemeenteraad besloten tennisverenigingen TEAN en Nieuwe Sloot financieel de helpende hand toe te steken. Door eenmalig een bedrag van 129.000 euro te betalen, is een faillissement voorlopig afgewend. 'Als we niks doen, eindigt dit in een debacle', verklaart wethouder financiën Kees van Velzen (CDA).
De raadzaal van het gemeentehuis in Alphen aan den Rijn zit donderdagavond afgeladen vol. Honderden bezorgde leden van TEAN en Nieuwe Sloot zijn uit vrees voor een faillissement op de raadsvergadering afgekomen. Het is zelfs zó druk dat de meesten moeten staan, omdat er niet genoeg zitplaatsen zijn.
Massaal gejuich klinkt er als burgemeester Liesbeth Spies bij haar welkomstwoord aankondigt dat de Alphense tennisperikelen een hoge plek op de agenda hebben gekregen. Toch moet er eerst worden gewacht op andere agendapunten, waaronder het afscheid van SP-raadslid Harre van der Nat.

Stichting in zwaar weer

Al snel blijkt dat Stichting Alphens Tennispark (SAT), het overkoepelende orgaan dat de tennisbanen van zowel Nieuwe Sloot als TEAN beheert, in zwaar weer verkeert. Volgens wethouder Van Velzen zijn die problemen al meer dan een jaar bekend. Maar dat het zó erg is, komt voor de meeste leden van beide tennisclubs als een totale schok.
Een faillissement van SAT zou ook automatisch het einde betekenen van TEAN en Nieuwe Sloot, clubs met respectievelijk ruim 900 en 600 leden. Om het niet zover te laten komen, stemt de gemeenteraad unaniem in met een financiële injectie van 129.000 euro om aan de lopende betalingsverplichtingen te voldoen.

Verdeeldheid over verhuizing

Maar een ander voorstel van het gemeentebestuur zorgt voor grote verdeeldheid. Het college van burgemeester en wethouders wil beide tennisaccommodaties overnemen en vervolgens TEAN onderbrengen bij Nieuwe Sloot, zodat er woningen kunnen worden gebouwd op de vrij te komen locatie aan de Prins Bernhardlaan.
'Het gaat over de toekomst van tennis en racketsport in Alphen', zegt wethouder Van Velzen over de voorgenomen verhuizing. 'Ik begrijp dat er zorgen over zijn, maar in andere plaatsen kunnen twee clubs ook onder één dak uit de voeten. De aard en omvang van de problematiek maken dat we naar een oplossing moeten zoeken, omdat het niet vanzelf goed komt.'

‘Met de rug tegen de muur’

Godart Kloos, voorzitter van SAT, beweert dat er weinig anders op zit. 'Wij staan met de rug tegen de muur. We kunnen geen kant op.'
Dan is het de beurt aan beide voorzitters van de twee tennisclubs. Peter Chaudron van TEAN besluit zijn betoog met de woorden: 'TEAN wil zelfstandig en onafhankelijk blijven bestaan. Op dezelfde locatie.' Luid gejoel en gefluit klinkt er vanuit zijn achterban. Nieuwe Sloot-voorzitter Willy Spanjer oogst ook applaus. ‘Er is helemaal geen plek voor nog een vereniging op onze locatie', stelt ze.

Meer bedenktijd nodig

Wat veel raadsleden onacceptabel vinden, is dat zij binnen 72 uur nadat ze (vertrouwelijk) op de hoogte zijn gebracht, moeten instemmen met de plannen van het college. Ze hebben meer informatie en meer bedenktijd nodig om tot een onderbouwd oordeel te komen. 'Een dergelijk grote reddingsactie hoort thuis in een openbaar debat', aldus Anouk Noordermeer van oppositieleider VVD.
Door het ontbreken van raadslid Robert Blom (Nieuw Elan) heeft de coalitie geen meerderheid om het voorstel erdoorheen te drukken. Dus gaat het college akkoord met een amendement van oppositiepartijen VVD, ChristenUnie, D66, SGP, RijnGouweLokaal en Wijken en Kernen Belangen. Daarmee wordt het definitieve besluit uitgesteld tot december.