Gemeentebestuur Westland: ‘Zuinigheid rijk maakt begroting lastig’

© ANP
WESTLAND - Door de extra dure jeugdzorg en de zuinigheid van de rijksoverheid heeft het gemeentebestuur van Westland scherpe keuzes moeten maken voor de begroting van de komende jaren. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders in de toelichting bij de meerjarenbegroting voor 2020-2023, die het vrijdagmiddag naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Het bestuur wil geld uittrekken voor onder meer de bouw van nieuwe scholen, de aanpak van een aantal dorpscentra, de energietransitie, de aanpak van ondermijning en digitalisering. Het voorstel is verder om de onroerendezaakbelasting op bedrijfspanden te verhogen.
De gemeentelijke financiën staan onder druk door verschillende omstandigheden, schrijven burgemeester en wethouders. ‘In de eerste plaats het feit dat de rijksoverheid de hand op de knip houdt richting gemeenten, ondanks de economische hoogtijdagen’, aldus het college. ‘Tegelijkertijd stijgen de kosten voor jeugdzorg, ligt er een stevige opgave voor de energietransitie, moet er worden geïnvesteerd in de ICT van de gemeente en vallen de inkomsten uit leges en heffingen lager uit. Zonder ingrijpen leidt dit tot een tekort van 14 miljoen euro in 2023.’
‘Net als andere gemeenten, zouden we met de huidige financiële vooruitzichten de voorzieningen voor inwoners, zoals bibliotheken en zwembaden, ter discussie moeten stellen. Die keuze maken we niet.’ Het gemeentebestuur kiest er liever voor om de onroerendezaakbelasting (OZB) voor bedrijven te verhogen, nu uit onderzoek blijkt dat bedrijven in Westland veertig procent minder OZB betalen dan gemiddeld in Nederland.

OzB voor bedrijven wel omhoog maar niet voor woningen

‘Wij stellen voor de OZB-belasting op niet-woningen met 25 procent te verhogen, zodat we daarmee de discussie over het voorzieningenniveau kunnen uitstellen, de economische ontwikkeling kunnen blijven stimuleren en zelfs nog ruimte vinden voor urgente nieuwe ontwikkelingen.’ Voor een bedrijf met een WOZ-waarde van 250.000 euro komt deze lastenverzwaring neer op 236 euro per jaar. ’Dat blijft nog altijd vijftien procent onder het huidige landelijke gemiddelde, zodat de concurrentiepositie van Westland en de Westlandse bedrijven niet negatief wordt beïnvloed.’
Hoewel de OZB-tarieven ook voor woningen in Westland lager zijn dan gemiddeld wil het college die niet verhogen. De burger krijgt volgens het college al genoeg voor zijn kiezen. Door de sterk gestegen kosten voor bijvoorbeeld rioolzuivering en afvalverwerking gaan ook die tarieven omhoog. ‘Dit maakt dat de woonlasten bij een gemiddelde woningwaarde met een bedrag van circa € 75 per jaar zullen stijgen.’ De gemeente ziet wel af van hondenbelasting. Het nieuwe zwembad in Naaldwijk wordt multifunctioneel en hockeyvereniging Westland krijgt nog geen nieuw veld.