Bouwbedrijf Schouten failliet verklaard

Nieuwbouw op plek CBS Voorburg
Nieuwbouw op plek CBS Voorburg
LEIDSCHENDAM - Het Leidschendamse bouwbedrijf Schouten is woensdag failliet verklaard. Het bedrijf verkeerde al langer in de financiële problemen waardoor meerdere bouwprojecten in de regio stillagen. De curator hoopt snel duidelijkheid te geven aan kopers en opdrachtgevers.
Schouten is als (hoofd)aannemer betrokken bij bouwprojecten in onder andere Pijnacker, Leidschendam, Den Haag en Rijswijk. Deze lagen al geruime tijd stil omdat Schouten geen geld meer had om onderaannemers en leveranciers te betalen.
Over wat er nu met die projecten gaat gebeuren zegt curator Bruno Tideman: 'Er is door andere bouwbedrijven veel belangstelling getoond voor overname van de bouwactiviteiten en personeel van Schouten Bouw. De komende periode zal er gesproken worden met deze overnamekandidaten.' De voorkeur van de curator gaat uit naar een kandidaat die het bedrijf en het personeel zo veel mogelijk overneemt.

Uitstel van betaling

Eerder al, op 4 oktober, was aan Schouten uitstel van betaling verleend. Nu is het faillissement uitgesproken om, zoals de curator zegt, 'een impasse te doorbreken en het mogelijk te maken dat de werknemers van Schouten hun salaris kunnen ontvangen.' Totdat er duidelijkheid is over de toekomst van Schouten zal worden gekeken of de bouwer tijdens het faillissement zelf nog werkzaamheden kan verrichten.
Aan de kopers en opdrachtgevers die nu nog in onzekerheid leven wanneer hun huizen worden afgebouwd, wil de curator zo snel mogelijk duidelijkheid geven over de termijn waarbinnen de bouwwerkzaamheden kunnen worden voltooid. Datzelfde geldt voor de betrokken onderaannemers en leveranciers.