Delen Provinciehuis Zuid-Holland niet brandveilig

Het Provinciehuis in Den Haag
Het provinciehuis in Den Haag. © Omroep West
DEN HAAG - Delen van het Zuid-Hollandse provinciehuis in Den Haag voldoen niet aan de brandveiligheidseisen. De provincie heeft meteen een aantal voorzorgsmaatregelen genomen, meldt het college van Gedeputeerde Staten.
De problemen kwamen aan het licht door werkzaamheden aan de tijdelijke Statenzaal. Als voorlopige maatregelen zijn afgelopen weekend onder meer de trappenhuizen ontdaan van alles wat niet thuishoort in een vluchtweg en worden branddeuren in gebruik genomen. Voor de parkeergarage is een brandwacht ingesteld.
Een deel van het provinciehuis dat niet voldoet aan de brandveiligheidseisen wordt verhuurd. De huurders zijn op de hoogte gebracht van de voorzorgsmaatregelen en eventuele vervolgstappen worden in overleg met hen genomen. Er wordt nog gekeken wat er moet gebeuren om volledig aan de eisen te voldoen. Eind oktober verwacht het provinciebestuur met een plan daarvoor te komen.