Ruzie tussen eigenaren lijkt oorzaak sluiting kinderopvang 't Molentje

Foto ter illustratie: ANP
Foto ter illustratie: ANP
WATERINGEN - Dat kinderdagopvang 't Molentje in Wateringen de deuren sinds begin oktober heeft gesloten, lijkt vooral te maken te hebben met een een fikse ruzie tussen de twee eigenaresses en een tekort aan personeel. Dat blijkt uit een inventarisatie en belronde van de mediapartner WOS.
Per brief is aan ouders medegedeeld dat de crèche per oktober de deuren sluit omdat er te weinig personeel is om de veiligheid te kunnen garanderen. En dat terwijl het kinderdagverblijf vorig jaar nog aan alle eisen voldeed, zo valt te lezen in een inspectierapport van GGD Haaglanden.
Over een ding zijn de twee eigenaressen het met elkaar eens: 'Van een onveilige situatie is nooit sprake geweest', zegt Tatjana Latenko tegen WOS. Haar compagnon Olga Smirnova vindt dat ook. Maar om een onveilige situatie te voorkomen, was sluiting noodzakelijk, licht Smirnova toe.
Kinderopvang 't Molentje
Kinderopvang 't Molentje © Dennis van Schie

Moddergooien

Latenko is het daar absoluut niet mee eens. Ze staat niet achter de sluiting van 't Molentje. 'Ik was twee maanden ziek. Zonder mijn medeweten is het besluit genomen om 't Molentje te sluiten.' Smirnova ontkent dat het besluit zonder haar is genomen. 'We zijn allebei eigenaar, dus moeten we altijd alle besluiten samen nemen.'
Smirnova is ook de eigenaresse van de concurrerende Wateringse kinderdagopvang 't Blocky. Latenko vermoedt dat Smirnova 't Molentje heeft gesloten om zo zelf meer personeel en kinderen naar zich toe te trekken. Maar Smirnova ontkent dat: 'De kinderen zijn vooral naar Okidoki (ander kinderdagverblijf, red.) gegaan.'

Domme brief

Ze vervolgt: 'Wat zij fantaseert over de situatie, dat kan ik niet verantwoorden.' Latenko baalt van de gang van zaken. 'Ik was niet degene die die domme brief heeft geschreven.' Ze voelt zich machteloos: 'Ik sta met de rug tegen de muur.' Maar Smirnova blijft erbij dat het een verstandig besluit is geweest.
De situatie tussen de twee eigenaren is niet uniek. Het botert al lange tijd niet tussen hen, zo heeft de redactie van de WOS uitgezocht. De twee stonden al een aantal maal tegenover elkaar in de rechtbank voor diverse geschillen.

Leidsters stappen op

Nadat de twee vrouwen jarenlang goed met elkaar door een deur kunnen, verslechtert hun relatie in 2015. Uit de rechtbankstukken blijkt dat zij elkaar ontlopen in 't Molentje en uitsluitend nog schriftelijk contact hebben. Mede hierdoor kunnen bestuurs- en aandeelhoudersvergaderingen op een zeker moment zelfs niet meer plaatsvinden.
Het personeel heeft last van de slechte relatie tussen de twee eigenaresses. In 2017 stapt een aantal leidsters op. Latenko en Smirnova geven elkaar de schuld. Smirnova stuurt hierover een mail naar het personeel, waardoor die bij de ruzie tussen de twee worden betrokken.

Rechtszaak

De vrouwen blijven over van alles ruzie maken. Smirnova beschuldigde Latenko ervan dat ze privé-uitgaven declareerde bij het bedrijf. Latenko zegt dat Smirnova daar toen mee akkoord ging.
Later dat jaar beslist Latenko dat het contract van Smirnova wordt stopgezet zodra zij eind juni 2017 de pensioenleeftijd bereikt. Ook mag Smirnova niet meer in een deel van het administratieprogramma komen. Beide beslissingen worden later teruggedraaid na een kort geding bij de rechtbank in Den Haag.

'Negatieve onveilige sfeer'

De eigenaresses blijven elkaar dwarszitten. Wanneer Latenko oude verzekeringen opzegt en nieuwe afsluit, draait Smirnova dit weer terug. Maar de nieuwe verzekeraar zegt dat de nieuwe overeenkomst niet meer kan worden opgezegd, daardoor is het kinderdagverblijf op dat moment dubbel verzekerd. Ook de samenwerking met de boekhouder wordt beëindigd, maar ook dat wordt teruggedraaid.
Begin 2018 is het personeel het zat en stuurt een e-mail naar Latenko. De werknemers schrijven zich zorgen te maken over de 'negatieve onveilige werksfeer'. Wanneer dit niet verandert, trekken ze aan de bel bij de Arbodienst.

Onderzoek en een waarnemer

In de rechtbank willen beide partijen maar één ding: dat de ander uit de functie wordt ontheven en dat er een onderzoek komt naar het beleid en de gang van zaken.
De Ondernemingskamer is het alleen met dat laatste eens: er komt onderzoek naar het beleid en de gang van zaken sinds juni 2013 (het moment dat 't Blocky is opgericht). Maar niet één van de twee, maar beide bestuurders worden tijdelijk uit functie ontheven en moeten het overgrote deel van hun aandelen (tijdelijk) inleveren, terwijl een onafhankelijk bestuurder de zaken waarneemt: Heske van Eyck van Heslinga.

Bestuurders terug

Zij verzoekt in maart 2018 echter de situatie op te heffen, vanwege een gebrek aan financiële middelen binnen O&T Kindercentra. Om die reden beslist de rechtbank vroegtijdig een einde te maken aan de tijdelijke situatie. Het onderzoek wordt zodoende beëindigd en de twee bestuurders kunnen weer in functie treden.
Hoe dit gaat aflopen is nog onduidelijk. Smirnova denkt dat de sluiting tijdelijk is en hoopt snel nieuw personeel te vinden.