Vrijdag deadline aanvraag vergunning vreugdevuur: 3 december eindelijk duidelijkheid

Duindorpers werken hard aan het stapelen van de pallets.
Duindorpers werken hard aan het stapelen van de pallets. © Omroep West
DEN HAAG - De organisatoren van de vreugdevuren hebben nog tot vrijdagmiddag de tijd om de aanvraag voor een evenementenvergunning in orde te maken. Dat heeft burgemeester Johan Remkes dinsdagavond aan de organisatoren en aan de Haagse gemeenteraad laten weten. Maar hoe verloopt zo'n vergunningstraject en wat moet er gebeuren om te zorgen dat Duindorp en Scheveningen hun zo gewenste vreugdevuur krijgen? Op 3 december laat de gemeente definitief weten of de vreugdevuren er mogen komen.
Na de vonkenregen van afgelopen oud en nieuw adviseerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) in haar onderzoeksrapport dat er vanaf nu gewerkt zou moeten worden met een evenementenvergunning. Hieronder een uitleg over dit traject en waarom de aanvraag uiterlijk vrijdag ingediend moet zijn.
De gemeente Den Haag maakt een onderscheid tussen kleine en grote evenementen, met elk een eigen traject. Om te kijken welke evenementenvergunning aangevraagd moet worden, wordt alleen gekeken naar het aantal bezoekers. Worden er tussen de 250 en 25.000 bezoekers verwacht dan kan er een vergunning voor een klein evenement worden aangevraagd. Worden er meer dan 25.000 bezoekers verwacht, dan is er sprake van een groot evenement.

Grote evenementen

De aanvraag voor een klein evenement moet minimaal acht weken voor de datum van het evenement worden ingediend. De burgemeester kan, in bijzondere gevallen, van deze termijn afwijken.
Grote evenementen moeten bij voorkeur in september van het jaar voorafgaand aan het evenement worden gemeld bij de gemeente. De burgemeester maakt jaarlijks op 1 oktober bekend welke grote evenementen het jaar erop op de agenda staan. De definitieve vergunningsaanvraag voor een groot evenement moet uiterlijk achttien weken voor de datum van het evenement worden ingediend. Volgens de leidraad evenementenvergunningen van de gemeente kan de burgemeester niet van deze termijn afwijken.

Risico

Gezien het tijdspad is het alleen mogelijk om de komende jaarwisseling een vreugdevuur te hebben als het gaat om een klein evenement. De aanvraag moet acht weken voor de start van het evenement binnen zijn. Als de bouwers op 27 december willen beginnen moet de aanvraag voor de vergunning op vrijdag 1 november zijn ingediend.
De tijdlijn voor de vergunningsaanvraag voor de vreugdevuren. | Afbeelding: Gemeente Den Haag
De tijdlijn voor de vergunningsaanvraag voor de vreugdevuren. | Afbeelding: Gemeente Den Haag
De vergunningsaanvraag wordt door de gemeente beoordeeld op het risico. Hoewel de definitieve vergunningsaanvraag nog niet binnen is, heeft de gemeente Den Haag de voorlopige aanvragen van Scheveningen en Duindorp al naar de brandweer gestuurd.

Hoogste risicogroep

De brandweer heeft maandag (zoals verwacht) laten weten dat er sprake is van een evenement in de hoogste risicogroep. In dit advies vertelde de brandweer ook dat het de capaciteit heeft voor twee vreugdevuren op het strand. Dus het plan van Scheveningen om meerdere vreugdevuren te bouwen zal om die reden afgewezen gaan worden.
Omdat de vreugdevuren een evenement in de hoogste risicocategorie zijn, zal de gemeente Den Haag gaan overleggen met alle hulpdiensten. Zij geven advies over de vergunning, en deze worden door de gemeente omgezet in eisen die in de vergunning worden gesteld. Zo heeft bijvoorbeeld de brandweer geadviseerd dat de vreugdevuren maximaal 10 bij 10 bij 10 meter mogen zijn. Burgemeester Remkes gaf in het raadsdebat rond de vreugdevuren al aan dat hij deze omvang als eis bij de verlening van de vergunning zal stellen.

Inzage

Als de gemeente verwacht dat er mensen zijn die bedenkingen hebben tegen de verlening van de vergunning, dan is de gemeente verplicht om mensen in staat te stellen hun mening te geven. De gemeente publiceert de aanvraag en deze komt vier weken op het gemeentehuis te liggen, waar mensen naar de vergunningsaanvraag kunnen kijken. De vergunningsaanvragen zullen deze week nog ter inzage op het gemeentehuis komen te liggen.
Als alle veiligheidsdiensten instemmen met de vergunningsaanvraag moet de gemeente een afweging maken tussen de aanvraag en de ingediende bezwaren. Het college van burgemeester en wethouders zal op 26 november vergaderen over de aanvragen. Twee dagen later volgt een vergadering in de gemeenteraad, waarbij de gemeenteraad uiteindelijk het laatste woord zal hebben.

Kort geding

Op 3 december maakt de gemeente officieel bekend of het de vergunning zal verlenen of niet. Mocht de aanvraag goedgekeurd worden, dan hebben mensen nog zes weken de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit.
Het instellen van bezwaar betekent niet dat de vergunning ingetrokken of ongeldig wordt. Voor de vreugdevuren is dit belangrijk om te weten, want de periode van bezwaar loopt sowieso tot in het nieuwe jaar. Mensen die een bezwaarschrift indienen tegen de evenementenvergunning moeten een kort geding aanspannen bij de rechter om de vreugdevuren tegen te houden.

Intrekken vergunning

Mochten de makers van de vreugdevuren een vergunning krijgen, wil dit niet automatisch zeggen dat de vreugdevuren ook echt doorgaan. Ook na het verlenen van de vergunning heeft de burgemeester nog mogelijkheden om het evenement tegen te houden. Zo komen vlak voor het evenement de hulpdiensten het evenemententerrein inspecteren of alles aan de eisen voldoet.
Indien wordt afgeweken van de verstrekte gegevens of in strijd wordt gehandeld met de gestelde voorschriften, kan de burgemeester de evenementenvergunning alsnog weigeren of intrekken. Ook mag de burgemeester het evenement beëindigen als er grote risico's zijn voor de openbare orde en veiligheid.
Lees alles over de vonkenregen op Scheveningen in ons dossier.