Nieuwe Driemanspolder krijgt langzaam vorm

REGIO - Het duurt nog even, maar eind 2020 wordt het nieuwe natuur- en recreatiegebied de Nieuwe Driemanspolder opgeleverd. De werkzaamheden hieraan zijn bijna drie jaar geleden begonnen en het landschap begint langzaam vorm te krijgen. Vanwege de bouwwerkzaamheden is het gebied niet toegankelijk voor het publiek, maar voor Omroep West maakte het hoogheemraadschap van Rijnland een uitzondering.
De Nieuwe Driemanspolder is het voormalige agrarische gebied dat grenst aan de gemeenten Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en de Haagse wijk Leidschenveen. In totaal beslaat het natuur- en recreatiegebied 300 hectare, waarvan maar liefst 144 hectare onder water komt te staan. Het budget bedraagt 80 miljoen euro en wordt opgebracht door de provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland en de drie betrokken gemeenten.
Nieuwe Driemanspolder, deel 1/3
Een belangrijke functie van het nieuwe natuur- en recreatiegebied de Nieuwe Driemanspolder is de waterberging. Om in de toekomst overstromingen te voorkomen wordt hier maar liefst twee miljoen kubieke meter water opgevangen. Er is gekozen voor deze locatie omdat het een combinatie is van een natuur- en recreatiegebied. Daarvoor moeten wel grondige aanpassingen worden gedaan in het landschap: zoals de verbreding van de ringsloot tussen Stompwijk en Zoetermeer en de aanleg van twee stuwen, een limietsloot, een aquaduct en een piekberging.
Nieuwe Driemanspolder, deel 2/3
Maar minstens zo belangrijk is de recreatieve functie van de Nieuwe Driemanspolder. Door het verdwijnen van het agrarisch gebruik is de verwachting dat het natuurgebied ruimte biedt aan meer biodiversiteit. Daarnaast komt er een camping, een horecazaak en botenverhuur. Bezoekers van het gebied kunnen wandelen, fietsen, skaten, paardrijden, paarden mennen, vogels kijken en met kano's of roeiboten het water op. De aangelegde wandel- en fietspaden sluiten aan op bestaande paden. In totaal worden er 7 km nieuwe wandelpaden, 12 kilometer nieuwe fietspaden, 4,5 kilometer nieuwe ruiterpaden en 3 kilometer nieuwe menpaden aangelegd.
Nieuwe Driemanspolder, deel 3/3