Haagse politiechef herkent kritiek op leiding niet: 'Wij kijken niet weg, dat is onzin'

Paul van Musscher, politiechef Den Haag
Paul van Musscher
DEN HAAG - 'Onze betrouwbaarheid wordt ter discussie gesteld, dus stap ik naar voren en doe ons verhaal.' Paul van Musscher, chef van de politie-eenheid Den Haag, voelt zich genoodzaakt om zich te verdedigen tegen de kritiek van de afgelopen dagen. Kritiek die zich vooral richt op de leiding van de eenheid, en dus onder andere op hemzelf: 'Ik lees het en ik denk dit gaat over mijn team. En ik herken het niet. Dat doet een beetje pijn.'
Afgelopen donderdag diende een groep van twintig maatschappelijke organisaties en migrantengroepen onder leiding van Controle Alt Delete een klacht in bij korpschef Erik Akerboom over de leiding van de eenheid Den Haag. Zondagavond zegden drie oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad het vertrouwen in de leiding op.
Eén van de aanleidingen is het onderzoek naar vier agenten van bureau Hoefkade in Den Haag die worden beschuldigd van wangedrag. 'Het onderzoek loopt nog, dus normaal zou ik heel terughoudend zijn in het geven van commentaar. Maar na de klacht van Controle Alt Delete, en als daar ook nog politieke partijen bijkomen, dan kan ik niet anders dan een krachtig signaal afgeven', aldus Van Musscher. 'Ook al is de klacht gericht aan Akerboom, ik voel me geroepen, nu het zo pregnant in het nieuws is, om te benadrukken dat het onzin is dat we wegkijken.'

'Had me uitgenodigd'

Hij is niet blij met de actie van de HSP, de Islam-democraten en NIDA, en het feit dat de partijen niet eerst zelf contact hebben gezocht. 'Ik had liever dat ze me uitgenodigd hadden, bijvoorbeeld in de gemeenteraadscommissie Bestuur om uitleg te geven. Dan kan ik het zeker uitleggen.'
Van Musscher vindt dat de actie van de raadsfracties ook verder gaat dan alleen kritiek op hem: 'Als je zoiets zegt over de eenheidsleiding zeg je ook iets over onze bazen, de burgemeesters in de regio. Daarom ben ik ook blij met de steun die alle 27 gisteren hebben uitgesproken.'

Elf ontslagen om wangedrag

Wat betreft de klacht van de twintig organisaties wijst de politiechef erop dat de aangedragen zaken allemaal al zijn afgedaan. Het gaat om een lijst van twaalf zaken uit de afgelopen acht jaar. 'Die zijn allemaal behandeld door een onafhankelijke instantie: het OM, de Rijksrecherche, de Nationale ombudsman, en er staan zaken op waarvan al is vastgesteld dat de politie er geen schuld aan had.'
'Ik ben niet blind voor wat er gebeurt' - Paul van Musscher, politiechef Den Haag
Van Musscher wijst op de omvang van het werkgebied: de derde stad van het land, andere grote steden als Delft, Leiden en Zoetermeer, de kuststrook met alle drukte die daarbij hoort, 1.500 demonstraties per jaar in Den Haag. 'Wij hebben het monopolie op geweld, en soms moeten we dat gebruiken. Maar misstanden worden altijd gemeld. Ik ben niet blind voor wat er gebeurt. Sinds januari 2018 zijn elf collega's ontslagen vanwege wangedrag. Dan gaat het om het lekken van informatie, of wangedrag in eigen tijd.'

Bureau Hoefkade

De vier agenten van Bureau Hoefkade naar wie onderzoek wordt gedaan, zijn overgeplaatst. 'Je kunt mensen niet zomaar ontslaan, het moet zorgvuldig onderzocht worden. Ik hoop dat dat onderzoek snel klaar zal zijn, maar hoe doe je het goede snel, zonder onzorgvuldig te zijn?' Van Musscher wil ook hierbij benadrukken dat er niks onder het tapijt is geveegd. 'Er is een beeld ontstaan dat de hele eenheid niet zou deugen, het signaal is dat er walgelijke termen zijn gebruikt. Maar we zijn wel meteen na de eerste melding een onderzoek gestart, omdat we het zo serieus nemen en racisme en geweld niet accepteren. Ik ga persoonlijk bij de bureaus langs om te vertellen dat we hier zorgvuldig in moeten zijn.'
Bij bureau Hoefkade gaat het om vier van de 122 agenten die er werken. Van Musscher benadrukt dat dat er vier te veel zijn, maar hij wil ook opgemerkt hebben dat het in Den Haag niet slechter is gesteld dan bij de andere politie-eenheden in het land, en dat alle kritiek geen recht doet aan de dienders die hard hun best doen. 'Organisaties in de Schilderswijk staan achter de politie, de mensen die daar hard hun best doen.' Het zijn sowieso drukke weken voor de eenheid, met het boerenprotest achter de rug en betogingen van onder meer de bouwers, de verpleegkundigen, en mogelijk opnieuw de boeren in het verschiet.

Werken aan cultuuromslag

De politiechef geeft het interview samen met Mariëtte Kobus, binnen de eenheid verantwoordelijk voor de portefeuille 'de kracht van het verschil', oftewel het diversiteitsbeleid. Volgens Kobus neemt de politie alle signalen 'superserieus'. 'We zijn al een aantal jaar bezig met een cultuuromslag met veel collega's en op allerlei manieren', zo vertelt ze. Een voorbeeld hiervan is de training, bewustwording en kennis van discriminatie voor alle baliemedewerkers. 'Ook leidinggevenden krijgen trainingen, waarbij we gebruik maken van de expertise van externe adviseurs, om vooral te blijven verbeteren.'
'Het mooiste zou zijn als diversiteit en inclusie vanzelfsprekend zijn' - Mariëtte Kobus, portefeuillehouder diversiteit
Daarnaast zijn er interne netwerken, onder andere een Joods, Turks, Marokkaans en Caribisch netwerk, en roze-in-blauw - dat opkomt voor de acceptatie van homoseksualiteit binnen de politie. 'Deze netwerken geven signalen over wat ze zien, binnen en buiten de organisatie. Het mooiste zou zijn als die uiteindelijk overbodig worden. Dat diversiteit en inclusie vanzelfsprekend zijn voor onze organisatie', zegt Kobus, die zich wel zorgen maakt over de toon van de discussie zoals die nu gevoerd wordt. 'Dan zegt een collega; "Ik werk hier al vijftien jaar en nu moet ik ineens na gaan denken over mijn achtergrond." Het bemoeilijkt ook de werving van nieuwe collega's.'

Diversiteit is er al

Paul van Musscher wil graag voorbeelden geven van hoe diversiteit in de eenheid wordt ingevuld. 'Dat gaat in de meest brede vorm: jong en oud, man en vrouw, diversiteit in afkomst en in hoe je denkt. Maar we hebben bijvoorbeeld ook mensen met een beperking binnen het autistisch spectrum in dienst die heel goed zijn in het bekijken van camerabeelden, of mensen met een visuele beperking die geluidsopnames beluisteren. In onze koffiebar hebben we een barista die slechthorend is, bij hem moet je in gebarentaal je latte bestellen. Zo willen we een omgeving creëren waar je jezelf mag zijn en je kwaliteiten kan gebruiken.'
'We zijn in verbinding met de samenleving. We gaan een masterclass "inclusief leiderschap" geven, we wisselen ervaringen uit met andere grote organisaties. We zijn dat verplicht aan onze stand en aan de samenleving. We hebben de mensen in die samenleving ook hard nodig, of het nou bij demonstraties is of bij de aanpak van criminele motorbendes.'

Zorgen

Tegelijk heeft de politiechef zorgen over die samenleving, en vooral over hoe het gaat met een deel van de jeugd. Hij wijst op het grote belang van armoedebestrijding, jeugdzorg, onderwijs en het bevorderen van sociale cohesie. 'Die vier dingen doen ertoe. Aan alle vier moet je werken om te voorkomen dat jongeren afglijden en op jonge leeftijd in de handen van criminelen vallen.' Voor Van Musscher mag daar wel meer aandacht voor zijn: 'Als je jongeren gunt dat ze een opleiding krijgen en een kans in de maatschappij dan is dat zo belangrijk'.