Bouwers vreugdevuren krijgen ultimatum voor aanvraag vuurstapel

Vonkenregen vreugdevuur Scheveningen.
Vonkenregen vreugdevuur Scheveningen. © Regio15
DEN HAAG - De tijd dringt voor de organisatoren van de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp. Ze hebben een vergunning aangevraagd maar volgens de gemeente Den Haag ontbreken er nog gegevens en documenten. De organisatoren hebben tot vrijdagmiddag 12.00 uur de tijd om de vergunningaanvragen compleet te maken, anders gaan de vreugdevuren mogelijk niet door. De wens van de bouwers om per locatie meerdere vuurstapels van maximaal tien meter te bouwen, wijst de gemeente van de hand. Het definitieve advies van de brandweer is één vreugdevuur voor Duindorp en één voor Scheveningen.
Dit schrijft de Haagse burgemeester Johan Remkes aan de gemeenteraad. In de brief staat dat de eerste vergunningaanvragen die de organisatoren van de vreugdevuren op Duindorp en Scheveningen een paar weken geleden deden, onvolledig waren. Daarover is met de organisaties gesproken en op 22 oktober heeft de gemeente schriftelijk aan de organisaties laten weten welke gegevens en bescheiden nog overlegd moesten worden. Vervolgens hebben de organisatoren de aanvragen aangevuld.
'Na beoordeling is echter gebleken dat ook met deze aanvullingen de vergunningaanvragen niet volledig zijn', schrijft Remkes. 'Zo dient onder meer volstrekt helder te zijn wie de verantwoordelijkheid draagt voor het evenement en wie voor de (hulp)diensten aanspreekbaar is.' Daarnaast moeten de organisatoren een evenementenaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Ook mag er maar slechts één vuurstapel per locatie worden gebouwd.

Te laat is te laat en dus geen vuurstapel

Remkes geeft de bouwers van de vuren tot vrijdagmiddag 1 november 12.00 uur de tijd om de vergunning volledig te maken. 'Indien de aanvraag niet tijdig wordt aangevuld met de gevraagde gegevens en bescheiden overweegt de burgemeester deze aanvraag buiten behandeling te stellen, omdat een goede beoordeling van de aanvraag dan niet meer mogelijk is.' De burgemeester voegt eraan toe dat als de vergunning wel compleet is, dit alsnog geen garantie is dat de vergunning wordt verleend.
Ondanks dat de vergunningen nog niet compleet zijn, worden de aanvragen wel alvast ter inzage gelegd. 'Belanghebbenden kunnen zich daardoor al een beeld vormen van de plannen van de organisatoren, zoals de locatie, aard en omvang van de activiteit, waardoor zij ook al zienswijzen ten aanzien van de gevraagde vergunning aan de gemeente kenbaar kunnen maken', schrijft de burgemeester.

Ook andere vergunningen nodig

Naast de vergunning bij de gemeente, zullen de organisatoren ook bij de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap ontheffingen, vergunningen en toestemmingen moeten aanvragen. Deze overheidsinstanties maken hun eigen afwegingen en belanghebbenden kunnen de ontheffingen en vergunningen juridisch aanvechten, waarschuwt Remkes.
Daardoor kan volgens de burgemeester de situatie ontstaan dat de gemeente een evenementenvergunning verleent, maar dat een ander bestuursorgaan een vergunning, ontheffing of toestemming afwijst. 'In dat geval kan het evenement ondanks de verleende evenementenvergunning, toch geen doorgang vinden.'

'Waarom zou gemeente het nog toestaan?'

Robert Barker van de Partij voor de Dieren ziet genoeg redenen om de vuurstapels nu niet door te laten gaan. 'De evenementenvergunning is slechts een vergunning', reageert hij. 'Ook een vergunning vanuit de Wet milieubeheer en een natuurbeschermingsvergunning zijn niet zomaar gegeven. Waarom zou een provincie bouwprojecten vanwege stikstof stilleggen en een vuurstapel toestaan?'
Lees alles over de vreugdevuren in ons dossier