Scheveningse vonkenregen: Wil Den Haag wel vreugdevuren?

Dronebeeld van het vreugdevuur in Scheveningen
Dronebeeld van het vreugdevuur in Scheveningen © Omroep West
DEN HAAG - Het lijkt een 'mission impossible' te worden voor Scheveningen en Duindorp om deze jaarwisseling nog een vreugdevuur te bouwen. Op het vergunningstraject zit een enorme tijdsdruk, de papierwinkel die de bouwers moeten leveren om vergunningen, ontheffingen en toestemmingen te krijgen stapelt zich op en de brandweer betwijfelt of een vuurstapel van tien meter wel te beheersen is. Is dit het begin van het einde van de vreugdevuren?

Waarom moeten de organisatoren van de vreugdevuren een vergunning aanvragen?

Dit adviseert de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) en dat advies is ter harte genomen door de gemeente Den Haag. De OvV heeft onderzoek gedaan naar de vonkenregen die afgelopen jaarwisseling grote schade aanrichtte op Scheveningen en presenteerde begin oktober het onderzoeksrapport.
Een van de conclusies van de OvV is dat de bouwers hun afspraken niet nakomen en dat de gemeente dit weet maar niet optreedt. Ook zijn de verantwoordelijkheden onduidelijk en werken de autoriteiten met een convenant, in plaats van een vergunning. In dat convenant leggen de gemeente, politie, brandweer en de bouwers afspraken vast op het gebied van onder andere de veiligheid, de omvang van de stapels en het gebruik van de materialen.
Maar volgens de OvV moeten de vreugdevuren gezien worden als een evenement met grote veiligheidsrisico’s en is het convenant te vrijblijvend voor een dergelijk evenement. Bovendien is er voor betrokkenen geen mogelijkheid om officieel bezwaar aan te tekenen. Daarom adviseert de OvV de gemeente Den Haag om de organisatoren voortaan te verplichten om een vergunning aan te vragen. En dat hebben de bouwers gedaan.

Krijgen de bouwers een vergunning om deze jaarwisseling een vreugdevuur te mogen bouwen?

Dat is zeer de vraag. Waarnemend burgemeester Johan Remkes waarschuwt tijdens een debat over het onderzoeksrapport in de gemeenteraad meerdere keren: het aanvragen van een vergunning is geen garantie op het verkrijgen ervan. Volgens Remkes gaat de gemeente in het vergunningstraject een 'inspanningsverplichting aan richting de bouwers en geen resultaatsverplichting'.
Afgelopen dinsdag doet Remkes er nog een schepje bovenop. In een brief aan de gemeenteraad schrijft hij dat de vergunningsaanvragen van de organisatoren nog niet volledig zijn. Zo is niet helder wie van de organisatie de verantwoordelijkheid draagt en aanspreekbaar is voor de hulpdiensten. Ook moeten de bouwers een evenementenaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
Voor vrijdag 1 november, 12 uur moeten deze gegevens binnen zijn bij de gemeente, anders gaat er een streep door de vuren. Maar ook als de vergunningaanvragen volledig zijn, dan is dat geen garantie voor de bouwers dat ze de vergunning krijgen, herhaalt Remkes.
Ook somt de burgemeester op welke vergunningen, ontheffingen en toestemmingen de organisatoren nodig hebben van de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat. Al met al een flink lijstje. En Remkes wijst erop dat deze bestuursorganen een eigen afweging maken. Mocht de gemeente een evenementenvergunning verlenen en een ander bestuursorgaan wijst een aanvraag af, dan kunnen de vreugdevuren alsnog niet doorgaan.

Dat zijn veel mitsen en maren...

Dat klopt. En daar komt nog bij dat de brandweer ook zo zijn twijfels heeft. Uit een advies van de brandweer Haaglanden blijkt dat vuurstapels met een omvang van 10x10x10 meter de maximale afmeting is waarbij onder voorwaarden de veiligheid kan worden gegarandeerd. Een van die voorwaarden is de afstand tussen de stapels en het publiek. Die moet minimaal 75 meter zijn. Ook mag er niet meer dan één vreugdevuur zijn per locatie en geen twee.
Daarbij tekent de brandweer wel aan dat een stapel van 10x10x10 meter niet binnen afzienbare tijd te blussen is en dat alleen de effecten van de vuurstapels kunnen worden beperkt. Als er dus iets misgaat en er ontstaat vliegvuur, dan kan de brandweer alleen proberen om de vonkenregen te doven.
'Dit betekent echter wel gedurende langere tijd de inzet van veel materieel en personeel', staat in het advies. 'Beperkende factor hierbij is dat zowel personeel als materieel schaars zijn tijdens de jaarwisseling.'

Dus het vergunningstraject is enorm pittig en omvangrijk, Johan Remkes laat geen moment onbenut om de bouwers te wijzen op de onzekerheid van de vergunningaanvragen en de brandweer lijkt niet echt happig op een vuurstapel van maximaal tien meter. Wil Den Haag dit jaar wel vreugdevuren?

De meeste partijen in de Haagse gemeenteraad willen de vreugdevuren – mits veilig - in elk geval een kans geven, zeggen ze tijdens het debat over het OvV-rapport. Een motie van de Haagse Stadspartij om de vuren dit jaar niet door te laten gaan, krijgt onvoldoende steun.
Tegelijkertijd nemen de waarschuwingen richting de bouwers toe. Remkes schetst in zijn brief een bijkans onmogelijk vergunningstraject en de brandweer wil een vuurstapel van 10x10x10 meter weliswaar onder strikte voorwaarden toestaan maar dekt zich direct in door te stellen dat deze stapel niet te blussen is.
De kans is daarom aanzienlijk dat de vreugdevuren niet 'vergund' kunnen worden. En dat betekent dat de politiek geen standpunt in hoeft te nemen over de vraag of Den Haag wel vreugdevuren wil toestaan. De meeste partijen houden dus hun kruid droog en wachten rustig op de dag dat de vreugdevuren de regels die de autoriteiten dit keer stellen, deze jaarwisseling niet overleven.
Lees alles over de vonkenregen op Scheveningen in ons dossier.