Noodlijdende Alphense tennisverenigingen willen gedwongen verhuizing voorkomen

Competitietennis bij TEAN
Competitietennis bij TEAN © Orange Pictures
ALPHEN AAN DEN RIJN - De noodlijdende Alphense tennisverenigingen TEAN en Nieuwe Sloot hebben tijdens een hoorzitting van de gemeenteraad een alternatief plan gepresenteerd die een samengaan van de twee clubs moet voorkomen. Door het tennispark van Nieuwe Sloot in te krimpen moet hier ruimte ontstaan voor huizenbouw. De gemeente Alphen wil dat TEAN naar Nieuwe Sloot verhuist, zodat het juist op het complex van TEAN kan bouwen. Met het geld van de woningbouw moeten de financiële problemen van de tennisverenigingen worden opgelost.
De twee tennisverenigingen zitten samen in de Stichting Alphens Tennispark (SAT). Deze stichting beheert de verschillende tennisparken van de twee verenigingen. SAT zit in zware financiële problemen en dreigt per 1 januari 2020 failliet te gaan. Om dit te voorkomen betaalde de gemeente eind september al 129.000 euro aan de stichting. Daarnaast heeft de gemeente voor 4,2 miljoen euro aan bankgaranties afgegeven voor de noodlijdende stichting om te voorkomen dat naast de stichting ook de beide tennisverenigingen failliet zouden gaan.
Als tegenprestatie voor deze financiële injectie en garantstelling wil het college van burgemeester en wethouders dat TEAN verhuist naar het complex van Nieuwe Sloot. Het tennispark van TEAN kan dan gebruikt worden voor woningbouw, waarmee de gemeente de miljoeneninvestering kan bekostigen. Woensdagavond bleek tijdens een hoorzitting dat een meerderheid van de gemeenteraad achter dit voorstel van het college staat.

Ballonhal

De hoorzitting van woensdagavond was er vooral om te kijken naar alternatieve plannen om de ontstane financiële problemen op te lossen. Beide verenigingen zijn fel tegenstander van het plan om samen op één locatie te gaan spelen. ‘Ons voorstel is dat er woningen gebouwd worden op een deel van het Nieuwe Sloot-complex en dat wij op ons complex kunnen blijven’, vertelt voorzitter Peter Chaudron van het financieel gezonde TEAN. ‘En als je een ballonhal over de buitenbanen plaatst, is dat een goedkoop alternatief voor indoortennis’, zo verwijst hij naar de verlieslijdende Nieuwe Sloot-accommodatie.
Nieuwe Sloot wil zelf best verhuizen, maar niet naar het complex van TEAN. ‘Wij staan best open voor een verhuizing binnen de stad Alphen’, zegt Willy Spanjer namens de club. ‘Op de grond van de huidige Nieuwe Sloot-locatie kunnen dan woningen gebouwd worden en met die opbrengsten zouden dan de bankgarantie en een nieuw complex voor Nieuwe Sloot worden gefinancierd.’

Doorrekening door gemeente

Gezien de beperkte ruimte binnen de stad lijkt een verhuizing van Nieuwe Sloot niet realistisch. SAT-voorzitter Godard Kloos steunt daarom het plan om het park van Nieuwe Sloot te verkleinen. ‘Het probleem moet bij Nieuwe Sloot opgelost worden, omdat daar de problemen zitten’, stelt hij. Volgens de overkoepelende stichting zou het complex van Nieuwe Sloot met zowel buiten- als binnenbanen verkleind kunnen worden, waarbij de ruimte die vrijkomt gebruikt kan worden om huizen te bouwen.
Wethouder Kees van Velzen (Financiën) noemde na afloop van de hoorzitting het plan van Kloos het meest realistisch. ‘Als ik naar de lange termijn kijk lijkt mij samenvoeging van de twee clubs het meest logische, maar als zoveel mensen bezwaar hebben, dan moeten we kijken we naar de alternatieven. We gaan nu een doorrekening maken van het plan om te kijken of het ook voor de gemeente Alphen een interessant alternatief is.’

Te laat in actie

Het college verwijt de stichting en de twee tennisverenigingen dat ze te laat in actie zijn gekomen om de financiële problemen het hoofd te bieden. De twee verenigingen maakten onderdeel uit van het bestuur van de stichting en wisten dus dat het financieel niet goed ging met SAT. ‘Het kritische geluid van deze voorzitters werd nooit gehonoreerd in het SAT-bestuur’, verweerde Peter Chaudron, voorzitter van TEAN, zich.
‘Wij mochten van wethouder Gert-Jan Schotanus niet praten over de financiële problemen van SAT tijdens algemene ledenvergaderingen’, vult Willy Spanjer van Nieuwe Sloot aan. ‘Dat zou te grote gevolgen hebben voor de financiële positie van SAT.’

Geheimhouding op reddingsplan

Wethouder Van Velzen bestrijdt dit echter. ‘Er rustte sinds begin september een geheimhouding op het reddingsplan waar aan gewerkt werd, niet op de financiële problemen van SAT.’ Ook Chaudron bevestigt dat er wel gesproken mocht worden over de financiële positie van SAT, zolang er niet openlijk over een naderend faillissement werd gesproken.
De verwachting is dat de gemeente in november een beslissing neemt over wat er met de twee tennisverenigingen gaat gebeuren.