Bouwplannen koningshuis en ministerswoningen moeten supergeheim blijven

Koninklijke familie voor Huis ten Bosch
Koninklijke familie voor Huis ten Bosch © ANP
DEN HAAG - De gemeente Den Haag heeft tot nu toe gebruik gemaakt van zulke geheime procedures om de bouw van panden voor het koningshuis, woningen van ministers en beveiligde politici mogelijk te maken, dat zelfs geheim moet blijven om wélke vergunning het gaat. Dat blijkt uit antwoorden van het stadsbestuur op vragen van raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij.
Twee maanden geleden werd bekend dat de gemeente Den Haag nieuwe regels wil gaan hanteren voor de bouw van gevoelige bouwaanvragen. Dat is nodig omdat de huidige procedure vragen opriep bij zowel burgers als de organisaties die iets willen bouwen of verbouwen.
Gevolg van de nieuwe regels is dat Den Haag straks drie beveiligingsniveaus kent. Bij de meest extreme variant blijven zelfs de aanvraag en de tekeningen voor belanghebbenden geheim. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld om plannen van het koningshuis, woningen van ministers, beveiligde politici en bepaalde internationale instellingen. Slechts een select aantal ambtenaren mag deze plannen behandelen.
Paleis Huis ten Bosch
Paleis Huis ten Bosch © RVD, Freek van den Bergh

Niet openbaar

Een iets minder verregaande variant is die voor bouwplannen van onder meer ambassades, politiebureaus en ministeries. Die worden ook officieel geheimgehouden, maar vallen onder een net iets minder hoog 'beschermingsniveau'. Daardoor worden de bouwaanvraag en het besluit hierover nog wel gepubliceerd. Maar wie de bijhorende stukken direct wil zien, vangt bot. Die zijn zonder toestemming van het stadsbestuur niet openbaar.
Verder zijn er nog de gewone bouwplannen, die wel voor iedereen gewoon zijn in te zien. Dat is het overgrote deel.

Vertrouwelijk

Direct na het bekend worden van die nieuwe werkwijze, vroeg Bos van de Haagse Stadspartij aan het college van burgemeester en wethouders hoe dat tot nu toe omgaat met die zeer geheime bouwplannen. Het blijkt dat die nu ook al vertrouwelijk worden behandeld. Maar hoe precies, mag niet openbaar worden. 'Gezien het vertrouwelijke dan wel geheime karakter kunnen we niet aangeven om welke vergunning het gaat', aldus wethouder Boudewijn Revis (VVD, stadsontwikkeling) in de antwoorden.
Reden voor het geheim houden van bouwplannen zijn volgens de wethouder onder meer om te voorkomen dat 'informatie over beveiligingssystemen, bedrijfsgevoelige informatie of informatie die kan worden misbruikt voor sabotagedoeleinden' openbaar wordt.

Zwaar middel

Revis erkent ook dat het gaat om een 'zwaar middel'. Daarom wordt het slechts beperkt gebruikt, schetst hij. Het zou alleen worden ingezet als de 'veiligheid van de Staat dat vereist' en zou tot nu toe ook niet vaak zijn gebruikt. De wethouder: 'Algehele geheimhouding komt slechts enkele keren per jaar voor en heeft tot op heden geen impact gehad op de directe omgeving van burgers.'
De wethouder verwacht ook dat door de nieuwe regels het aantal vertrouwelijke en geheime bouwprocedures gaat afnemen. Volgens hem is 'een hoge graad van transparantie' een van de belangrijkste doelen ervan. 'In de eerste plaats staan de rechten en de veiligheid van burgers centraal.'