Bouwers vreugdevuren doen uiterste poging om vergunning te krijgen

Vonkenregen vreugdevuur Scheveningen.
Vonkenregen vreugdevuur Scheveningen. © Regio15
DEN HAAG - De organisatoren van de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp hebben nog voor de deadline van vrijdag 12.00 uur hun vergunningsaanvragen om een vuurstapel te mogen bouwen aangevuld. Dat was nodig omdat hun eerdere aanvragen nog niet in orde waren. Vrijdagmiddag verliep de uiterste termijn van de gemeente voor aanpassingen.
Volgens de woordvoerder van waarnemend burgemeester Johan Remkes heeft de gemeente vrijdag voor het verlopen van de uiterste termijn van de bouwers van de vuren in Scheveningen en Duindorp 'nadere gegevens en bescheiden ontvangen'. Die worden nu door de gemeente beoordeeld.
Remkes maakte dinsdagavond bekend dat de eerste vergunningaanvragen die de organisatoren van de vreugdevuren een paar weken geleden indienden nog onvolledig waren. Daarover is toen gesproken. Ook heeft de gemeente nog schriftelijk laten weten wat er nog moest worden aangevuld. Dat gebeurde toen ook, maar dat bleek nog steeds niet voldoende. Remkes: 'Na beoordeling is echter gebleken dat ook met deze aanvullingen de vergunningaanvragen niet volledig zijn.'

Verantwoordelijkheid

De burgemeester liet toen ook doorschemeren waaraan het schortte. 'Zo dient onder meer volstrekt helder te zijn wie de verantwoordelijkheid draagt voor het evenement en wie voor de (hulp)diensten aanspreekbaar is.' Verder moesten de organisatoren een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.
De tijdlijn voor de vergunningsaanvraag voor de vreugdevuren. | Afbeelding: Gemeente Den Haag
De tijdlijn voor de vergunningsaanvraag voor de vreugdevuren. | Afbeelding: Gemeente Den Haag
De deadline van vrijdag 12.00 uur was direct ook een ultimatum. 'Indien de aanvraag niet tijdig wordt aangevuld met de gevraagde gegevens en bescheiden overweegt de burgemeester deze aanvraag buiten behandeling te stellen, omdat een goede beoordeling van de aanvraag dan niet meer mogelijk is', stelde Remkes dinsdag.

Bezwaar indienen

Dat de bouwers nu nog meer gegevens hebben aangeleverd wil niet zeggen dat de vuren er ook echt komen. Zo moet de gemeente nog een oordeel vellen over de vraag of de aanvragen nu echt aan alle vereisten voldoen. Ook moeten politie, brandweer en ambulancedienst nog een advies geven. Verder kunnen belanghebbenden nog bezwaar indienen.
Bovendien moeten de organisatoren bij de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap ontheffingen, vergunningen en toestemmingen aanvragen. Deze instanties maken hun eigen afwegingen en ook hier geldt weer dat belanghebbenden de ontheffingen en vergunningen juridisch kunnen aanvechten.
Uiteindelijk wordt op 3 december duidelijk of de organisatoren ook daadwerkelijk een vergunning krijgen.

LEES OOK: Brandweer Haaglanden over vreugdevuren: 'Vuurstapels van tien meter niet te blussen'

Lees alles over de vonkenregen op Scheveningen in ons dossier.