Gemeenten in regio in gesprek met Schiphol over overlast

© John van der Tol
REGIO - Wethouders van verschillende gemeenten in de regio hebben vrijdagmiddag gesproken met de baas van Schiphol, Dick Benschop. Onderwerp van gesprek was de overlast die de luchthaven daar veroorzaakt. Het gaat om de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Nieuwkoop.
Schiphol en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overleggen regelmatig met gemeenten die direct aan de luchthaven grenzen over de overlast, maar daar houdt de hinder niet op. Gemeenten die niet direct naast Schiphol liggen, ondervinden de laatste jaren ook steeds meer overlast van het vliegverkeer. Om die reden nodigde de Zuid-Hollandse gedeputeerde Willy de Zoete Schiphol en wethouders uit die gemeenten uit voor een gesprek.
De bestuurders onderkennen het economisch belang van Schiphol maar vinden dat dit niet meer in evenwicht is met de hinder voor omwonenden. Rapporten van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) laten zien dat het aantal klachten de laatste jaren toeneemt, ook uit gemeenten die verder van Schiphol liggen.

Laag vliegen en nachtelijke vluchten

Tijdens het gesprek vroegen de bestuurders aandacht voor extra maatregelen om de overlast voor inwoners zoveel mogelijk te beperken. Voorbeelden daarvan zijn het voorkomen van onnodig laag vliegen en het beperken van het nachtelijk vliegverkeer. Ook uitten zij hun zorgen over geluidshinder en stikstofdepositie bij natuur- en stiltegebieden.
Schiphol is op het moment bezig met het uitwerken van een pakket maatregelen om overlast tegen te gaan. CEO Benschop heeft toegezegd de suggesties van de gemeenten daarbij mee te nemen.