Baas VNO-NCW West vertrekt: 'Met vier ministers onderhandeld over A4 Midden-Delfland'

Directeur Bert Mooren van VNO-NCW West bij Omroep West.
Directeur Bert Mooren van VNO-NCW West bij Omroep West.
DEN HAAG - Met vier verschillende ministers van Verkeer (van Annemarie Jorritsma tot Camiel Eurlings) zit Bert Mooren aan de onderhandelingstafel om de A4 door Midden-Delfland voor elkaar te krijgen. In totaal zet hij zich veertig jaar lang in voor de ondernemers in onze regio, 18 jaar bij de Kamer van Koophandel in de regio Haaglanden en vervolgens 20 jaar bij VNO-NCW West, maar na deze dinsdag houdt hij daarmee op.
Mooren groeit op in Limburg, waar hij – naast zijn studie sociale geografie en planologie – bij de provincie werkt. In de jaren 80 verhuist de Limburger naar Den Haag: hij begint in 1980 als beleidsmedewerker bij de Kamer van Koophandel, klimt op tot directeur en wordt daarna de baas bij werkgeversorganisaties VNO-NCW West.
Vanuit VNO-NCW West lobbyt hij namens de 2300 leden om het ondernemersklimaat in de regio te verbeteren. Dat doet de lobbyclub samen met andere partijen, zoals belangenorganisaties Bouwend Nederland, MKB Nederland, Duurzaam Den Haag, Greenport Westland-Oostland, Koninklijke Horeca Nederland, maar ook samen met overheden (Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie Zuid-Holland), vakbonden (FNV en CNV), uitvoeringsorganisaties (Rijkswaterstaat en UWV) en tal van lokale en regio ondernemersverenigingen in onze regio.

Van Shell tot schoonheidsspecialistes

Dat VNO-NCW alleen maar de belangen van multinationals behartigt rust op een misverstand, stelt Mooren. ‘Wij vertegenwoordigen Shell, maar ook schoonheidsspecialistes’, legt hij uit. Vanuit de ondernemersorganisatie zet Mooren zich vooral in voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio. De A4 Midden-Delfland is verreweg 'het grootste project' geweest, weet Mooren, maar ook de Verlengde Landscheidingsweg en de Rijnlandroute hadden behoorlijk wat voeten in de aarde.
In zijn veertig jaar dienst voor de ondernemers in de regio weet Mooren dat plannen veelal gerecycled worden. Een actueel voorbeeld: het idee van een megatreinstation waar de huidige treinsporen van de drie Haagse stations elkaar kruisen, dat tijdens het congres Dag van de Stad van vorige week is ‘ontstaan’, stamt in elk geval al uit de jaren negentig. 'We wilden toen dat Den Haag beter zou worden aangesloten op de HSL, de hogesnelheidslijn', herinnert Mooren. Het station moest bij het Prins Clausplein komen, met roltrappen naar het centraal station, Hollands Spoor en Laan van NOI. Puur toeval of niet: in het plan voor The Hague Grand Central komen de lange roltrappen voor die voor reizigers de verbinding moeten leggen met de verschillende treinstations, die ook al in de jaren negentig waren bedacht.

Megatreinstation

Voor de goede orde: dat het plan voor het megatreinstation bij het Prins Clausplein nu weer opborrelt is geen sneer, maar slechts een constatering van Mooren. Sterker nog, hij vindt juist dat de gemeentepolitiek in Den Haag zich meer moet richten op 'de grotere vraagstukken', zoals duurzaamheid, mobiliteit en economische kansen voor iedereen. Mooren vindt het prima dat de Haagse politiek zich bezighoudt met 'kleinere onderwerpen' - die ook belangrijk zijn - maar hij ergert zich aan de politici die 'veel met zichzelf bezig zijn'. Als de lokale politiek de aandacht verlegt naar de grote opgaven, dan worden de stad en de regio daar beter van, zo luidt een van de laatste adviezen van Mooren.
Het echte laatste advies van Mooren, voordat hij afzwaait als directeur van VNO-NCW: 'We moeten meer verbindingen maken.' Dat kan je breed opvatten: van sociaal tot mobiliteit. Zo hoopt hij dat ook zijn eigen organisatie en achterban inzet op diversiteit, om zo een betere afspiegeling van de ondernemers in de regio voor elkaar te krijgen. Voor wat betreft bereikbaarheid ziet Mooren veel kansen voor het openbaar vervoer, vooral lightrailverbindingen en meer ondergronds - aansluitend bij de wensen van veel bestuurders in de regio.

Holland in 2040

Ter gelegenheid van het afscheid van Mooren wordt dinsdagmiddag in de Malietoren in Den Haag een symposium georganiseerd, over 'Holland in 2040'. Sprekers zijn onder andere Jaap Smit (commissaris van de koning in Zuid-Holland), Ab van der Touw (oud-bestuursvoorzitter Siemens Nederland), Jaap Bierman (directeur HTM) en Liesbeth van Tongeren (wethouder duurzaamheid in Den Haag).
Mooren wordt bij VNO-NCW West opgevolgd door Kim Boersma, die de afgelopen jaren al adjunct-directeur was.