Leids stadsbestuur blundert met miljoenen door rekenfout

LEIDEN - Het stadsbestuur van Leiden heeft zichzelf rijker gerekend dan het is. Beschikbaar geld is dubbel meegeteld in het sociaal domein, waardoor er daar nu in totaal 3,8 miljoen euro minder te besteden blijkt. Daarnaast werd deze week bekend dat Leiden fors minder geld vanuit het Rijk krijgt dan gedacht: 2,8 miljoen euro minder.
Vooral het sociaal domein, waar allerlei zorg- en welzijnszaken geregeld worden, had het al zwaar te verduren met een pakket aan bezuinigingen en wordt nu dus weer getroffen door de rekenfout. 'Er heeft helaas een dubbeltelling plaatsgevonden, het geld zat dus al in de begroting', verklaart wethouder Marleen Damen (Zorg en Welzijn) tegen mediapartner Sleutelstad. 'In zowel het jaar 2022 als 2023 hebben we 1,9 miljoen minder te besteden dan we dachten. Dat is ontzettend vervelend.' Ook wethouder van Financiën, Paul Dirkse, noemt het 'pijnlijk' dat het is misgegaan.
Het debat over de bezuinigingen in het sociaal domein was net afgerond, maar moet nu weer over met nog minder geld te verdelen. 'We hadden een voorstel gemaakt waarin de raad wat te kiezen had tussen bezuinigingen. De mogelijkheden zijn nu beperkter dan we dachten aan het begin van die discussie daarover.' Zodoende moet aankomende donderdag het debat opnieuw. Dat wordt naar alle waarschijnlijkheid een hevig debat met veel boze woorden vanuit de Leidse oppositie.

Fouten voorkomen

In het debat van donderdag is het nu bijvoorbeeld nog maar de vraag of chronisch zieken en gehandicapten in Leiden een tegemoetkoming van 285 euro per jaar blijven houden. 'In 2020 kunnen we dat blijven betalen, maar voor de jaren daarna moeten we opnieuw bekijken - met de cijfers die we dan hebben - hoe we dat gaan doen', aldus Damen.
'Wij balen er enorm van dat het is gebeurd', vertelt Damen. 'Maar het is wel gebeurd dus nu is het zaak om te kijken hoe dit heeft kunnen gebeuren.' Die reconstructie wordt op dit moment gemaakt. Ook kijkt het stadsbestuur naar maatregelen om te voorkomen dat dit soort fouten in de toekomst niet meer plaatsvinden. 'Tegelijkertijd is het nu tijd om te handelen en na te denken over de consequenties.'

Nog een tegenvaller van 2,8 miljoen

Daarnaast is er dus een flinke tegenvaller bij de grootste inkomstenbron van de gemeente: het geld vanuit het Rijk. Daar krijgt Leiden 2,8 miljoen euro minder dan eerder werd gedacht. 'Het is vervelend dat dit lager uitpakt. Dat is simpelweg een tegenvaller', zegt wethouder Dirkse (Financiën) die de spaarpot moet aangrijpen om het tekort recht te trekken. 'Die hebben we daarvoor.'
Vooral het systeem vindt Dirkse vervelend. 'Aan de voorkant horen we van het Rijk: je krijgt ongeveer zoveel geld. Daar ga je dan op begroten. Vervolgens kan wat je daadwerkelijk krijgt een stuk lager uitvallen.' De wethouder van Financiën maakt zich echter geen zorgen over de toekomst. 'De begroting was structureel in evenwicht. Dat blijft zo, maar dan moeten we wel geld uit de reserve halen.'