Provincie: 'Rekening van stikstofregels niet bij één sector neerleggen'

DEN HAAG - De provincie Zuid-Holland zal de rekening van de stikstofregels niet bij één sector neerleggen. Dat beloofde gedeputeerde Jeannette Baljeu (VVD) woensdag tijdens een debat van Provinciale Staten van Zuid-Holland.
Het debat was aanleiding voor een kleinschalig boerenprotest in Den Haag. Voor het provinciehuis in Den Haag verzamelden woensdagochtend in alle vroegte al de eerste boeren uit de regio. Ze kwamen met hun tractoren over de A12 en parkeerden hun voertuigen op de Zuid-Hollandlaan, de entree van Den Haag vanaf de Utrechtsebaan. Brancheorganisatie LTO had juist gevraagd om de tractoren thuis te laten, maar niet alle boeren hielden zich aan dat voorschrift. Zo'n dertig voertuigen stonden vanwege het debat naast het provinciehuis opgesteld. Aan het begin van het debat stonden er zo'n honderd mensen voor de deuren van het provinciehuis.
De boeren wilden het debat in de Provinciale Staten volgen, maar ook een boodschap aan de politici meegeven. 'We laten zien dat we dit niet pikken', zegt Dolf Heikoop uit de Krimpenerwaard. Cees Verhagen uit Stolwijk (voorzitter van LTO Noord-afdeling Krimpenerwaard): 'Het wordt tijd dat de boer eindelijk eens met rust wordt gelaten en dat wij weer ons normale ding kunnen doen: voor onze veestapel zorgen en dat we een gezonde boterham kunnen verdienen.'

Boeren volgden buiten het debat

De boeren moesten het politieke debat buiten volgen, omdat het provinciehuis op dit moment wordt verbouwd, zei commissaris van de koning, Jaap Smit. De Statenzaal was vanwege deze extra ingelaste vergadering snel in gereedheid gebracht, maar vanwege de verbouwing was het niet mogelijk dat wellicht honderden toeschouwers het debat zouden volgen. Forum voor Democratie sprak er schande van en eiste dat de publieke tribune in elk geval helemaal gevuld moest zijn. Dat verzoek werd gehonoreerd, waardoor een enkeling het debat vanuit de zaal kon volgen.
Het debat was aangevraagd door Forum voor Democratie (FvD) en D66, omdat de twee partijen graag snel duidelijkheid willen hebben over de gevolgen van de stikstofcrisis voor Zuid-Holland. Ook alle andere partijen onderschreven het belang van snelheid en duidelijkheid voor alle belanghebbenden die te maken hebben met de gevolgen van de stikstofuitspraak van de Raad van State. De Raad van State oordeelde eerder dit jaar dat de aanpak van stikstof niet deugt. Daardoor liggen nu bouwprojecten stil en verkeren boeren in onzekerheid over hun toekomst.

FvD: 'Financiële compensatie'

Daarom pleitte FvD-Statenlid Gideon van Meijeren om financiële compensatie voor de boeren. 'De stikstofproblematiek is namelijk veroorzaakt door onzorgvuldig tot stand gekomen beleid, waar de agrarische sector geen schuld aan heeft', zei Van Meijeren. Het voorstel van FvD haalde het niet.
D66-Statenlid Kirsten Wilkeshuis vroeg om actie van het provinciebestuur. 'Zuid-Holland moet samen met boeren, bedrijven en gemeenten stappen zetten tot gebiedsgerichte aanpak', zei de D66'er. De partij ziet kringlooplandbouw als een mogelijke oplossing. Als boeren deze circulaire manier van werken doorvoeren, dan moeten ze wel financiële ondersteuning krijgen van de provincie. Ook dit plan kreeg onvoldoende steun.

PvdD: 'Kijk goed naar juridische houdbaarheid'

De Partij voor de Dieren (PvdD) vroeg de provincie om goed te kijken naar de juridische houdbaarheid van de te nemen stikstofmaatregelen.
Omdat de Raad van State gehakt maakte van de eerdere maatregelen, is dit een belangrijk punt van aandacht, stelde fractievoorzitter Carla van Viegen (PvdD). Ook die motie werd verworpen, maar de reden was dat hier al door de provincie naar gekeken wordt.

'Niet makkelijk'

Werd er dan nog iets wél toegezegd? Jazeker, want provinciebestuurster Jeannette Baljeu beloofde 'de rekening niet bij één sector te leggen'. Baljeu zei verder: 'We moeten met alle sectoren aan de slag.'
De provincie is ook al in overleg om naar oplossingen te zoeken. 'Met u', zei Baljeu tegen de Statenleden, 'met de buitenwereld - en daarom ben ik ook blij dat de boeren, gezinnen en natuurorganisaties vandaag hier hun zegje hebben gedaan.' Volgens de gedeputeerde moeten de provincies en het kabinet afwegingen maken. 'We zullen alle belangen afwegen die hier in de provincie spelen. Het is niet makkelijk en het zal ook niet makkelijk worden', aldus Baljeu.