Verbouwing gemeentekantoor 's-Gravenzande komt stap dichterbij

Impressie van New Lake 19 voor gemeentehuis 's-Gravenzande (Montage: New Lake 19 bv)
Impressie van plan voor gemeentehuis 's-Gravenzande
'S-GRAVENZANDE - De bouw van woningen op de plek van het voormalig gemeentekantoor in 's-Gravenzande is na twee jaar een stap dichterbij gekomen. De gemeente Westland heeft het nieuwe bestemmingsplan ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen de komende zes weken bezwaar maken tegen de plannen.
Het voormalig gemeentekantoor staat al twee jaar leeg. In 2017 kreeg de gemeente Westland een nieuw gemeentehuis in Naaldwijk, waarna de gemeentekantoren in 's-Gravenzande en Wateringen dicht gingen. De gemeente ging daarna op zoek naar een nieuwe bestemming voor het voormalige onderkomen. Uit elf ingediende plannen bij een prijsvraag werd het huidige voorstel van New Lake gekozen.
In het plan blijft alleen het rijksmonument aan de Langestraat na een restauratie behouden. De rest van het voormalig gemeentehuis wordt gesloopt. Op die plaats komen 27 woningen, veertien huurappartementen in de categorie betaalbaar/middensegment en dertien dure appartementen. Ook moet het gebouw een maatschappelijke functie krijgen door de komst van de bibliotheek en Vitis Welzijn.

Uitdrukkelijke voorwaarde

De komst van de bibliotheek en Vitis is nog niet zeker, zo blijkt uit de tekst van het bestemmingsplan. Voor de lokale politiek is deze maatschappelijke functie belangrijk, omdat dit een uitdrukkelijke voorwaarde was bij het uitschrijven van de prijsvraag. Na de verwerking van de inbreng van belanghebbenden is het uiteindelijk de gemeenteraad die het nieuwe bestemmingsplan definitief moet goedkeuren.