Provincie houdt weer miljoenen over

© ANP | Bewerking: Omroep West
REGIO - De provincie houdt ook dit jaar weer miljoenen over. Zuid-Holland houdt onderaan de streep van dit jaar 12,1 miljoen euro over en stort het geld in de algemene reserve. Dat blijkt uit de najaarsnota van de provincie Zuid-Holland, die woensdag door Provinciale Staten wordt besproken.
Bij de provincie is al jaren de trend te zien dat er geld overblijft. Zo hield Zuid-Holland vorig jaar bijna 8 miljoen euro over. De verwachting is dat deze trend de komende jaren doorzet. In de algemene reserve zit dit jaar in totaal 62,8 miljoen. De komende jaren loopt dat aantal verder op, verwacht de provincie: volgend jaar 71,3 miljoen, 111,4 miljoen in 2021, het jaar erna 154,5 miljoen en in 2023 staat de teller op 200,3 miljoen.
Ontwikkeling algemene reserve
Ontwikkeling algemene reserve © provincie Zuid-Holland
De coalitie van VVD, ChristenUnie & SGP, GroenLinks, PvdA en CDA, sinds september aangetreden, spreekt van financieel degelijk beleid, dat nog door de vorige coalitie - VVD, D66, CDA en SP - is bedacht en voor een groot deel ook uitgevoerd. Daarom zijn zowel de najaarsnota over 2019 als de begroting voor 2020 door de Zuid-Hollandse politiek bestempeld als 'beleidsarm'. Simpel gezegd: de nieuwe coalitie heeft in het coalitieakkoord keuzes gemaakt, maar moet dit nog vertalen naar beleidsplannen voor komend jaar.

Provincie wil eerst plan, dan geld

'Het klopt dat de algemene reserve oploopt', zegt een woordvoerder van gedeputeerde Jeannette Baljeu (VVD, Financiën). 'Dat is echter een gevolg van een doelbewuste afspraak uit het coalitieakkoord. Ondertussen is er gewoon sprake van een gezonde financiële huishouding. De verklaring voor het feit dat de algemene reserve oploopt, is dat in het coalitieakoord is afgesproken dat 160 miljoen euro beschikbaar is voor (nieuwe) concrete projecten en plannen. Dit onder het motto ‘Eerst plan, dan geld’. Dat is een nieuwe werkwijze. Dit budget is dus in principe beschikbaar en maakt onderdeel uit van de algemene reserve. Het wordt echter nu nog niet uitgegeven. Dit resulteert voor deze keer in een ‘beleidsarme’ najaarsbegroting. In overleg met Provinciale Staten en andere actoren zullen projecten en plannen vervolgens werkenderwijs worden aangedragen en ingezet en dat zal resulteren in een ‘beleidsrijke’ begrotingswijziging. Daarnaast, en dat is niet nieuw, is de algemene reserve ook bedoeld voor het opvangen van eventuele tegenvallers en nieuwe ontwikkelingen', aldus de woordvoerder.
Kortom, er is werk aan de winkel voor het college. VVD-fractievoorzitter Erwin Hoogland vat het als volgt samen: 'Voor de VVD is het belangrijk dat het provinciebestuur doorgaat met de uitvoering van ingezette projecten en versnelt daar waar mogelijk. Daarom is het belangrijk dat de provincie snel oplossingen vindt om bouwprojecten weer vlot te trekken.'

FvD: 'Geld wordt dubbel en dwars opgesoupeerd om energietransitie te betalen'

CDA-fractievoorzitter Meindert Stolk toont zich tevreden over het financiële plaatje, omdat het in de voorjaarsnota erop leek dat Zuid-Holland afstevende op een negatief begrotingssaldo van 7,1 miljoen euro. 'Als je de redelijk beperkte verschillen ziet met de voorjaarsnota, dan denk ik dat we op de meeste punten behoorlijk goed op schema liggen en dat is absoluut een compliment waard', zegt Stolk. 'En als je ziet dat we van een begrotingssaldo van min 7 miljoen naar plus 19 miljoen gaan, dan is het beeld ook nog steeds positief.'
Statenlid Ewald Kegel van Forum voor Democratie, de grootste oppositiepartij in Zuid-Holland, ziet de toekomst juist minder rooskleurig in. 'Uit de najaarsnota bleek dat er een klein boekhoudkundig overschot was, maar uit de voorlopige informatie over de begroting van 2020 zal dat dubbel en dwars opgesoupeerd worden en gaat het nieuwe college zich diep in de schulden steken om onder meer de energietransitie te bekostigen', aldus de FvD'er.

PvdA: 'Voorkomen dat er veel geld overblijft'

Fractievoorzitter Leo Bruijn van de PvdA wil dat de provincie het geld niet oppot, maar uitgeeft. Bruijn: 'Afgesproken is om in de toekomst alleen programma's te budgetteren die op dat moment direct uitvoerbaar zijn. Dit om begrotingsoptimisme te voorkomen en zo geld dat beschikbaar is direct in te zetten. Dit moet ook voorkomen dat aan het einde van de rit er wederom grote saldi overblijven, zoals ook nu weer.'
Statenlid Ed Braam van de PVV constateert dat het spaargeld in Zuid-Holland tegen de plinten klotst. De PVV'er wil snel een verdere verlaging van de wegenbelasting.

'Uit de dromen van de lente wordt in de herfst jam gemaakt'

D66-fractievoorzitter Ria Oosterop wil liever niet terugblikken op het (bijna) afgelopen jaar, maar wel vooruitkijken en citeert daarbij een citaat van Peter Bamm: 'Uit de dromen van de lente wordt in de herfst jam gemaakt.' Oosterop bedoelt met de 'dromen van de lente' op de college-onderhandelingen. Oosterop: 'Wat D66 betreft is de tijd van dromen voorbij. Aan de slag.'