Bewoners Haagse volkswijken slaan alarm over verkamering

DEN HAAG - Bewoners van een aantal wijken in Den Haag slaan alarm. Zij vinden dat de gemeente het opkopen van woningen door beleggers die ze vervolgens 'verkameren' en verhuren een halt moet toeroepen. 'De sociale cohesie gaat verloren', stellen ze. Ook de PvdA in de gemeenteraad wil dat er een einde komt aan het opsplitsen van woningen in kamers. 'We moeten voorkomen dat grote misstanden ontstaan', zegt PvdA-fractieleider Martijn Balster. Hij wil dit punt ook inbrengen bij de coalitieonderhandelingen waaraan zijn partij nu meedoet.
De bewoners van Leyenburg, aan de rand van het Zuiderpark, schreven recent een brandbrief aan de partijen uit de gemeenteraad die nu onderhandelen over een nieuwe coalitie. Zij vrezen dat de leefbaarheid in hun wijk in het geding komt omdat beleggers op grote schaal woningen kopen en die vervolgens verbouwen, zodat er vooral arbeidsmigranten of studenten in kunnen wonen. Dat probleem speelt niet alleen daar, maar ook in omliggende wijken en bijvoorbeeld delen van Laak, zegt PvdA'er Balster.
Leyenburg werd in de jaren voor en na de Tweede Wereldoorlog gebouwd. 'Het is een heel leuke wijk om te wonen. Een heel sociale wijk ook. Iedereen kan het goed met elkaar vinden, of je oud of jong bent: het gaat hier prima', aldus Ineke Dijkstra van het wijkberaad.

Geluidsoverlast

Maar de laatste jaren hoort de wijkorganisatie dat er iets verandert in de buurt. Dat komt omdat vooral de grotere bovenwoningen worden verkocht aan beleggers. In 'mum van tijd' worden ze verbouwd. 'Daardoor maken gezinnen veel minder kans op een huis.' Maar de bewoners signaleren ook andere problemen: veel meer auto's, fietsen, troep op straat en geluidsoverlast.
Het wijkberaad hoopt daarom dat het nieuwe stadsbestuur, dat nog moet aantreden, maatregelen gaat nemen. Zo pleit Dijkstra voor het invoeren van de woonvergunning: mensen die een pand kopen, zouden daar ook zelf in moeten gaan wonen.

Leefbaarheid

Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn er al maatregelen genomen om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren. Zo mogen in het grootste deel van Den Haag woningen niet meer bouwkundig worden gesplitst. Dat splitsen houdt in dat ze zo worden verbouwd dat ze een eigen toegangsdeur krijgen die rechtstreeks uitkomt op de openbare weg, of een gemeenschappelijk portiek of galerij, een eigen huisnummer krijgen én worden voorzien van eigen badkamer, keuken en toilet.
Ook een woning verbouwen voor kamerverhuur, mag niet zomaar. Eigenaren van een pand mogen op één adres aan maximaal drie personen een kamer verhuren zonder dat ze hiervoor een vergunning hoeven te hebben. Als een huis aan vier of meer personen wordt verhuurd, moet de eigenaar een 'omzettingsvergunning' aanvragen. Voor de Schildersbuurt, Transvaalkwartier, Regentes- en Valkenboskwartier, Rustenburg- Oostbroek en Laakkwartier geldt daarbij ook nog eens dat woningen nooit aan meer dan drie mensen mogen worden verhuurd.

Maatregelen

De woordvoerder wijst er ook op dat de effecten van de regels goed in de gaten worden gehouden. Een paar jaar geleden is in beeld gebracht voor hoeveel woningen zo’n vergunning is aangevraagd. Begin volgend jaar is er een nieuwe telling. 'Als dat nodig is, worden aanvullende maatregelen getroffen', zegt hij.
Bovendien wijst de gemeente erop dat eventuele misstanden worden aangepakt door de Haagse Pandbrigade. Bewoners die overlast hebben, kunnen daar ook een klacht indienen.

Misstanden

Toch wil de PvdA nog extra maatregelen, zegt fractievoorzitter Martijn Balster, die recent nog in Leyenburg op bezoek was. 'In de oude stadswijken neemt de verkamering heel snel toe. Daar wordt zo heel veel geld verdiend aan heel kleine woningen. Dat zet de leefbaarheid onder druk en dat drijft ook de prijzen van huizen ontzettend op. We moeten voorkomen dat daardoor grote misstanden ontstaan', zegt hij. 'Mensen maken zich hier heel veel zorgen over.'
Balster wil dat in wijken waar al veel woningen zijn vertimmerd tot kamers, zoals Leyenburg en Laak, terughoudend wordt omgegaan met het verstrekken van nieuwe vergunningen.

Fatsoenlijk

Bovendien pleit hij voor aanpassing van de bestaande regels voor de verhuur. Zo moet de regel dat pas een vergunning hoeft te worden aangevraagd voor verhuur vanaf drie personen, worden geschrapt. 'En we moeten er echt op toezien dat er fatsoenlijk kan worden geleefd.' Daarom moeten er meer eisen komen. Zoals een maximum-huur. 'Want nu zijn de prijzen vaak veel hoger dan mag. Daar moet je echt heel hard op ingrijpen.'
Verder moet de gemeente veel steviger gaan letten op bijvoorbeeld intimidatie door verhuurders, het vragen van sleutelgeld, het vooruit betalen van grote huursommen of het achterwege laten van onderhoud. Als de verhuurders over de schreef gaan, zouden er ook stevige sancties moeten volgen. 'Dan moet je een vergunning kunnen afpakken en verbieden dat iemand nieuw panden gaat verhuren', aldus Balster, die ook pleit voor een uitbreiding van de Pandbrigade.

Onder druk

Op dit moment zit de PvdA nog in de oppositie. Maar Balster is met vertegenwoordigers van VVD, D66, GroenLinks en CDA aan het onderhandelen over deelname aan een nieuwe coalitie en kan straks dus waarschijnlijk meer invloed uitoefenen. De fractieleider: 'Reken maar dat dit een belangrijk onderwerp is. Waar de leefbaarheid en de omstandigheid van mensen die huren onder druk staat, is dat voor de PvdA een heel groot punt.'