Nog geen verzekering voor vreugdevuren Scheveningen en Duindorp

Vonkenregen vreugdevuur Scheveningen.
Vonkenregen vreugdevuur Scheveningen. © Regio15
DEN HAAG - De organisaties van de vreugdevuren op Scheveningen en in Duindorp hebben nog geen verzekering afgesloten, terwijl deze wel nodig is om de vuren door te laten gaan. Dat schrijft burgemeester Johan Remkes woensdagavond in een brief aan de Haagse gemeenteraad. In Escamp en Laak zijn er tijdens de komende jaarwisseling definitief geen vreugdevuren.
Remkes schrijft in zijn brief over de huidige stand van zaken van de vreugdevuren in de stad. De gemeenteraad had het stadsbestuur gevraagd om periodiek op de hoogte te worden gesteld over de vorderingen.
Omdat de organisatoren van de vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp nog geen evenementenaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten en ook niet kunnen aantonen aan de gemeente dat zij de verzekering hebben aangevraagd, is ‘bij de organisatoren daarom nogmaals in woord en schrift nadrukkelijk onder de aandacht gebracht dat het afsluiten van een evenementenaansprakelijkheidsverzekering een noodzakelijke voorwaarde is om de vergunning te kunnen verstrekken’, schrijft Remkes.

Geen verzekering, geen vergunning

Als Scheveningen en Duindorp de komende dagen de verzekering niet afsluiten, zal er door de gemeente geen vergunning kunnen worden afgegeven. De gemeente heeft de organisaties aangeboden hen te willen ondersteunen door samen met hen bij verzekeraars te bekijken welke mogelijkheden er zijn om zo'n verzekering af te sluiten.
Ook de stikstofproblematiek speelt een rol bij de vreugdevuren op Scheveningen en in Duindorp. De organisatoren zeggen dat het lastig is om een bedrijf te vinden dat voor hen op dit moment de stikstofdepositie kan berekenen. Zo'n berekening is nodig voor de Natuurbeschermingsvergunning. De Omgevingsdienst heeft aangeboden dat zij de berekening kan uitvoeren, onder de voorwaarde dat de organisaties ermee instemmen dat deze berekening bindend is.

Inloopbijeenkomsten

De inwoners van Den Haag zijn ook in het traject rondom de vergunningverlening betrokken. De gemeente heeft vier inloopbijeenkomsten georganiseerd: twee op Scheveningen en twee in Duindorp. Per bijeenkomst waren ongeveer vijftien mensen aanwezig, 'waarin de aanwezigen met name hun zorgen hebben gedeeld over de afgelopen jaren', schrijft de burgemeester.
Voor het vreugdevuur in de Purmerendstraat in Escamp is geen aanvraag ingediend. 'Dat betekent dat er dit jaar op die locatie geen vreugdevuur zal plaatsvinden', schrijft Remkes.

Geen vreugdevuur in Laak

Aan de organisatie van het vreugdevuur in de Paets van Troostwijkstraat in Laak is door de gemeente meerdere keren gevraagd om alle informatie te sturen die nodig is om de vergunningaanvraag in behandeling te nemen. 'Nu de door de organisator verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag, heeft de burgemeester besloten de behandeling van de vergunningaanvraag voor het vreugdevuur in de Paets van Troostwijkstraat niet te behandelen', staat in de brief. 'Dat betekent dat ook in stadsdeel Laak dit jaar op die locatie geen vreugdevuur zal plaatsvinden.'
De gemeente Den Haag onderzoekt nog de mogelijkheden om andere festiviteiten op de beide locaties in Escamp en Laak te (laten) organiseren.