Schade door knobbelzwanen fors gestegen sinds verbod op afschieten

Een zwaan ter illustratie
Een zwaan ter illustratie © Lucas Allmann
DEN HAAG - Sinds de rechter heeft besloten dat knobbelzwanen in Zuid-Holland voorlopig niet meer mogen worden afgeschoten, is de schade door deze zwanensoort in de provincie verzevenvoudigd. Dat blijkt uit antwoorden van het provinciebestuur op vragen van de Partij voor de Dieren.
In 2018 mochten de zwanen nog wel worden gedood. Volgens cijfers van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland werden er in dit jaar 1.265 knobbelzwanen gedood. De getaxeerde schade was dat jaar 13.235 euro. Dit jaar, tot 22 oktober, is er nog geen knobbelzwaan afgeschoten. De schade van dit jaar, veroorzaakt door knobbelzwanen, is tot nu toe getaxeerd op 98.407 euro.
Vorig jaar stapten Faunabescherming en de Stichting Dierenradar naar de rechter. Onderwerp van de zaak was dat de provincie Zuid-Holland toestemming had gegeven om met ingang van 1 november van dit jaar knobbelzwanen te doden. Dit deed de provincie omdat daarmee voorkomen zou worden dat de zwanen schade aan grasland en gewassen zouden aanrichten. Ook zou met het doden van de knobbelzwanen het risico op verkeersongelukken op wegen en fietspaden worden verkleind.

'In groepen knobbelzwanen ook kleine zwanen'

De rechtbank besloot toen dat de zwanen voorlopig niet meer mochten worden afgemaakt. De rechter vond het aannemelijk dat zich in groepen knobbelzwanen kleine zwanen bevinden. Deze zijn beschermd en, vooral als het gaat om jonge exemplaren, moeilijk te onderscheiden van jonge knobbelzwanen.
De Partij voor de Dieren wilde ook weten wat de provincie doet om de kleine zwaan, die zeer bedreigd is, beter te beschermen. 'Binnen Zuid-Holland zijn er diverse Natura 2000-gebieden die zijn aangewezen voor de kleine zwanen en waar de kleine zwanen dan ook met rust worden gelaten. Op dit moment zien wij geen noodzaak om in Zuid-Holland extra beschermingsmaatregelen te treffen', aldus het provinciebestuur.