Leiderdorp stevent af op confrontatie met Leiden over snelheid ringweg

LEIDERDORP - De kans is groot dat de gemeenteraad van Leiderdorp maandagavond besluit dat de maximum snelheid op een Leiderdorps gedeelte van de Leidse ringweg 50 kilometer per uur wordt in plaats van 70. Dat is tegen het zere been van de Leidse gemeenteraad, die donderdag besloot om de Leidse bijdrage aan het Leiderdorpse wegdeel niet beschikbaar te stellen als de snelheid op het wegdeel Oude Spoorbaan inderdaad wordt teruggeschroefd.
De Leiderdorpse politiek beslist maandagavond over de aanleg van de Leidse Ring Noord, waarvan drie delen op Leids en twee op Leiderdorps grondgebied liggen, zo meldt mediapartner Sleutelstad. Ondanks dat de gemeente Leiden het daar niet mee eens is, lijkt de snelheid op het wegdeel Oude Spoorbaan toch omlaag te gaan.
De Leidse gemeenteraad nam afgelopen donderdag onder andere een door D66 Leiden ingediend voorstel aan. Daarin spreekt Leiden uit dat de Leidse bijdrage van 26,5 miljoen euro aan de Leiderdorpse wegdelen niet beschikbaar wordt gesteld als er op de Oude Spoorbaan 50 in plaats van 70 gereden gaat worden.

Leiderdorp gaat voor 50

Leiderdorp lijkt weinig onder de indruk van het nieuws uit zijn buurgemeente. Het voorstel om de snelheid terug te brengen van de Leiderdorpse oppositiepartijen D66 en GroenLinks wordt gesteund door de grootste coalitiepartij LPL en krijgt vrijwel zeker de steun van de PvdA Leiderdorp.
Fractievoorzitter Olaf McDaniel zegt desgevraagd open te staan voor debat, maar nog geen enkel argument te hebben gehoord dat zijn fractie richting de 70 heeft kunnen bewegen. Ook coalitiepartij LPL is stellig is de steun aan 50: 'We gaan voor 50 en dat geld gaat we niet betalen', zegt fractievoorzitter Hugo Langenberg, doelend op de miljoeneninvestering die Leiden in dat geval niet wil doen.

Tweede wijzigingsvoorstel

Daarmee lijkt zich een ruime meerderheid af te tekenen voor de wens van bewoners van de wijken Buitenhof en Leyhof om van de Oude Spoorbaan een 50-kilometerweg te maken. Omwonenden zijn bang voor veel meer overlast als de Leidse Ring Noord is aangelegd. De weg wordt dan wordt verdubbeld en krijgt veel meer verkeer te verwerken. Ze uitten hun grieven onder meer op de speciale actie website Max50.
Er wordt maandagavond ook een tweede wijzigingsvoorstel in stemming gebracht. De VVD roept samen met het CDA en de ChristenUnie-SGP op om de snelheid op de Oude Spoorbaan op 70 kilometer per uur vast te stellen en maatregelen te nemen om de overlast voor de naastliggende wijken tegen te gaan.