Strengere controle op misbruik vergunningen in Westland

© PXHere
WESTLAND - Gemeente Westland gaat strenger controleren op het misbruik van vergunningen. Is er bij de aanvraag een groot risico op criminele bedoelingen, dan krijgt de aanvrager geen vergunning. De gemeente wil zo voorkomen ongewild mee te werken aan criminele activiteiten.
De onderwereld heeft de structuren van de bovenwereld nodig om te functioneren. Bijvoorbeeld een café dat gebruikt wordt om crimineel geld wit te wassen of huisjesmelkers die arbeidsmigranten uitbuiten. Ook criminelen vragen om die reden vergunningen aan voor bijvoorbeeld het exploiteren van een bedrijf. De gemeente gaat daarom vaker een zogeheten Bibob-onderzoek doen.
De Wet Bibob staat voor Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De wet is bedoeld om te voorkomen dat de overheid ongewild meewerkt aan criminele activiteiten. Het college van burgemeester en wethouders heeft de beleidsregels aangescherpt.

Misbruik van criminelen

De gemeente doet Bibob-onderzoek bij nieuwe vergunningsaanvragen waarvan bekend is dat deze vaker misbruikt worden door criminelen. Bijvoorbeeld nieuwe aanvragen voor een drank- en horecavergunning, een exploitatievergunning of een evenementenvergunning voor een vechtsportgala.
Ook bij al verleende vergunningen kan de gemeente een Bibob-onderzoek uitvoeren, als er een concrete aanleiding is. Bijvoorbeeld door informatie van het Openbaar Ministerie (OM). Datzelfde geldt bijvoorbeeld ook bij vastgoedtransacties waarbij de gemeente partij is.

Crimineel geld

Voor het onderzoek moet de aanvrager zelf informatie aanleveren die gecontroleerd kan worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om eerdere strafrechtelijke veroordelingen, maar ook jaarcijfers en contracten. De gemeente kijkt vervolgens naar het risico dat crimineel geld wordt gebruikt of dat een aangevraagde vergunning gebruikt zal gaan worden voor het plegen van strafbare feiten.
Volgens burgemeester Bouke Arends gaan de échte ondernemers in zijn gemeente van de nieuwe regels profiteren. 'Het is lastig concurreren met een bedrijf dat geen omzet hoeft te draaien, omdat het met crimineel geld wordt gefinancierd. Door het criminele bedrijven moeilijk te maken, pakken we deze vorm van oneerlijke concurrentie in de gemeente Westland serieus aan.'
De nieuwe beleidsregels gaan in op 1 januari 2020. Tot die tijd gelden de huidige beleidsregels.