Kabinet investeert in woningbouw en infrastructuur in Randstad: vooral woningen rondom stations

Werkzaamheden op een bouwterrein van Heijmans NV in Den Haag
Werkzaamheden op een bouwterrein van Heijmans NV in Den Haag © ANP
REGIO - Het kabinet gaat in heel het land meer dan een half miljard investeren in wegen, het openbaar vervoer en woningen. Wat betreft wegen komt onze regio er bekaaid vanaf qua investeringen. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) gaat alleen onderzoeken of er geld nodig is voor de verbetering van de A12 tussen Gouda en De Meern. Qua woningbouw gaat er wel flink geïnvesteerd worden in de regio.
Om voldoende woningen te creëren heeft de minister met de provincie Zuid-Holland, de metropoolregio Rotterdam Den Haag en acht gemeenten tussen Leiden en Dordrecht een zogeheten verstedelijkingsakkoord opgesteld. In dat akkoord is afgesproken om tot 2040 170.000 woningen te bouwen in de Zuidelijke Randstad.
70.000 van die woningen moeten vooral op dertien locaties rondom bestaande treinstations in Zuid-Holland gebouwd worden. Dat gaat in onze regio om woningen rondom de stations in Leiden, Den Haag, Delft, Rijswijk en Zoetermeer. Een budget van maximaal 47,7 miljoen euro wordt uitgetrokken om op korte termijn in de zuidelijke Randstad fietsroutes aan te leggen, wegen aan te passen en een P+R in te richten.

Concrete, nieuwe plekken

'We combineren woningbouw daarmee met bereikbaarheid', legt een provinciewoordvoerder uit. 'We bouwen de woningen bewust rondom de stations.' Volgens het ministerie moet dit het gebruik van het ov aanmoedigen en de toename van het autoverkeer beperken. Eén van de aangewezen grote woningbouwlocaties in onze regio is de Binckhorst in Den Haag, dichtbij de treinstations Den Haag Hollands Spoor en Den Haag Centraal. Om de driehoek tussen die stations, het Central Innovation District, en de Binckhorst beter bereikbaar te maken is 137,7 miljoen euro uitgetrokken. Dat gaat naar openbaar vervoer, fiets en nieuwe vormen van vervoer, zoals onbemande shuttles.
Volgens de woordvoerder zijn er voor die 70.000 woningen rondom de stations concrete plannen waar alle partijen het al over eens zijn. 'Dat zijn allemaal nieuwe projecten waarvan de gebieden nu aangewezen zijn.'

Meer treinstations tussen Leiden en Dordrecht

Een ander belangrijk onderdeel van het verstedelijkingsakkoord is de ontwikkeling van het openbaar vervoer op de spoorlijn tussen Leiden en Dordrecht. Op deze lijn moet ruimte komen voor meer treinvervoer met meer stations, zodat inwoners gemakkelijk naar bijvoorbeeld het werk kunnen reizen. Ook voor andere OV-verbindingen waarlangs veel wordt gebouwd, zoals RandstadRail in de Haagse regio, worden maatregelen uitgewerkt.
'Steeds meer mensen gaan in de regio wonen en jaarlijks groeit het OV-gebruik met circa 3 procent', aldus de Provincie. 'Om de regio bereikbaar en leefbaar te houden is goed openbaar vervoer een randvoorwaarde voor woningbouw.'

Onderzoek om A12 bij Gouda te verbreden

De afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in wegen in de regio. In de plannen voor de komende jaren is dat wat minder. De minister heeft met de gedeputeerden van Zuid-Holland en Utrecht afgesproken om onderzoek te doen naar een verbetering van de doorstroming op de A12 tussen Gouda en De Meern. Dit traject is een bekend landelijk knelpunt en komt voor in de top 10 van de nationale file top 50.
Er wordt gekeken of de A12 tussen Gouda en De Meern aan beide kanten met een rijstrook kan worden verbreed. Hierbij wordt ook naar aansluitende wegen gekeken, waaronder de N11 bij Bodegraven. Het komend jaar zal dit met de betrokken partijen verder worden uitgewerkt. Uiterlijk in het najaar van 2020 wordt daarover een besluit genomen.

Stikstofproblematiek

Veel bestaande projecten liggen stil vanwege de 'stikstofcrisis'. Dat geldt niet voor de nieuwe plannen. Bij de genoemde nieuwe projecten is wel rekening gehouden met een strenger vergunningenbeleid. Voor het verkrijgen van vergunningen is dus beter gekeken naar de stikstofuitstoot die met projecten gemoeid is.