Alphense burgemeester Spies stortte niet alle neveninkomsten in gemeentekas

Liesbeth Spies
Liesbeth Spies © Gemeente Alphen aan den Rijn
ALPHEN AAN DEN RIJN - De burgemeester van Alphen aan den Rijn Liesbeth Spies heeft tegen de gemeentelijke regels in niet de volledige inkomsten uit haar nevenactiviteiten gestort in de gemeentekas. In een vertrouwelijke e-mail aan de gemeenteraad schrijft Spies vrijdag niet op de hoogte te zijn geweest van een gemeentelijke gedragscode waarin staat dat collegeleden al hun neveninkomsten moeten overmaken aan de gemeente Alphen. Vrijdag aan het einde van de middag is er spoedoverleg op het gemeentehuis met de fractievoorzitters.
'Het was mij in alle eerlijkheid niet bekend dat de Gedragscode op dit punt afwijkt van de Gemeentewet. Het spijt mij dat mij dit is ontgaan. Dit had niet zo gemoeten', schrijft Spies in de e-mail die in handen is mediapartner Studio Alphen. Volgens de e-mail had Spies vrijdagochtend een interview met een journalist van AD Groene Hart over de inkomsten uit nevenfuncties. Spies heeft in dat interview uitgelegd dat ze voorafgaand aan het aanvaarden van een nevenfunctie overleg heeft met de fractievoorzitters en zij zich aan de wettelijke regeling houdt.
Tijdens het gesprek wees de journalist burgemeester Spies op de 'Gedragscode voor Bestuurders Alphen aan den Rijn 2014', waarin staat dat een bestuurder geen inkomsten uit zijn nevenfuncties behoudt, maar dat die inkomsten worden gestort in de gemeentekas.

Drie betaalde nevenfuncties

Volgens de landelijke richtlijn mogen burgemeesters maximaal veertien procent van hun jaarsalaris bijverdienen, de rest van het bedrag moet terugvloeien naar de gemeentekas. 'Het is ongelukkig dat onze Gedragscode op dit punt verder gaat dan de formele wet. Dit is niet toegestaan', aldus Spies in de e-mail. 'Ik hecht zeer aan een transparant en integer openbaar bestuur.'
Burgemeester Spies heeft verschillende nevenfuncties, waarvan het grootste gedeelte onbezoldigd is. Voor drie nevenfuncties krijgt ze wel betaald. Zo is ze voorzitter van de Raad van Toezicht van Reclassering Nederland, vicevoorzitter van het European Institute for Public Administration (Eipa) en bestuurslid van het Nationaal Groenfonds. Spies heeft een jaarsalaris van ruim 140.000 euro. Uit een overzicht op de gemeentewebsite blijkt dat Spies op dit moment 31.000 euro per jaar ontvangt voor nevenactiviteiten.