'Situatie Regiotaxi is onaanvaardbaar', Hart voor Den Haag stelt schriftelijke vragen

De Regiotaxi
De Regiotaxi © Omroep West
DEN HAAG - Hart voor Den Haag/Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad heeft schriftelijke vragen gesteld over de aanhoudende klachtenstroom over de Regiotaxi. Uit onderzoek van Omroep West blijkt dat veel gebruikers van de taxidienst lang moeten wachten op vervoer. Ook is de dienst slecht telefonisch bereikbaar en is er sprake van ontoereikend materieel. De grootste oppositiepartij wil dat het college in gesprek gaat met Regiotaxi en op zoek gaat naar oplossingen.
In ons Meldpunt Regiotaxi vroegen we mensen naar hun ervaringen met de taxidienst. We kregen meer dan honderd reacties, ruim tachtig procent gaf aan negatieve ervaringen te hebben. Begin 2018 deden we dit onderzoek ook, toen reageerde zeventig procent van de mensen met een klacht. In totaal voert Regiotaxi Haaglanden gemiddeld per maand 38.000 ritten uit.
In het ergste geval komen de taxi's helemaal niet opdagen. 'Ik heb zelfs een keer drie uur gewacht. Toen ik belde waar ze bleven, zeiden ze doodgewoon dat ze geweest zijn. Het is een gigantisch probleem', vertelt John aan het klachtenmeldpunt. Ook Henk van der Plas (86) uit Honselersdijk moet regelmatig lang wachten op taxi, op de terugweg van zijn revalidatietherapie. 'Na zo’n middag ben ik erg moe en elke minuut die ik moet wachten is er een te veel.' Na ruim drie kwartier begint hij het zat te worden, maar bellen naar de lijn lijkt tevergeefs. 'Ze nemen niet op. Je krijgt altijd een standaard bandje.'

Te weinig personeel

De klachten die binnenstromen bij Omroep West komen uit de hele regio, maar de meeste zijn van Regiotaxi Haaglanden. Deze Regiotaxi – waarvan de Metropoolregio Den Haag Rotterdam (MRDH) de opdrachtgever is - wordt uitgevoerd door Connexxion (Den Haag, Zoetermeer, Westland), HML en RVC (Delft). Mensen kunnen reizen in de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.
De MRDH geeft aan van de klachten op de hoogte te zijn. 'Uit de ritgegevens van de Regiotaxi Haaglanden hebben wij gezien dat er grote vertragingen waren in de periode juni tot september van dit jaar', aldus een woordvoerder. Reden hiervoor is volgens hen het faillissement van taxibedrijf De Roo in Naaldwijk. 'Hierdoor was er een tekort aan taxi's en personeel.'

Faillissement

Na de zomer zijn de vertragingen en klachten volgens de Metropoolregio weer afgenomen omdat toen een nieuw taxibedrijf is gestart. 'In oktober zagen we nog grote vertragingen door de stakingen, waardoor het wegverkeer in de regio Haaglanden vastliep. Naast bijzondere omstandigheden als stakingen of een faillissement, worden vertragingen ook veroorzaakt door de toenemende drukte op de weg.'
De MRDH probeert de klachten zo goed mogelijk te monitoren via klachtenfora en klanttevredenheidsonderzoeken. 'We analyseren de klachten. Bij vertragingen zonder geldige reden of langer dan een uur, geven wij boetes. We hopen de taxibedrijven hiermee te prikkelen om op tijd te komen. Daarnaast zijn we gestart met een telefonisch klanttevredenheidsonderzoek, dat loopt tot 23 december. Uiteraard betreuren we de situatie, elke klacht is er een te veel.'

Schriftelijke vragen

Hart voor Den Haag/Groep de Mos noemt de klachten onaanvaardbaar en zegt dat de partij al eerder aan de bel heeft getrokken over 'de wanprestaties van de Regiotaxi.' De partij wil weten of het college bereid is om in overleg te gaan en te zoeken naar oplossingen. Ook wordt het college gevraagd welke acties er nog meer ondernomen kunnen worden.
Regiotaxi Haaglanden is een vorm van openbaar vervoer waarvan de prijs tussen die van het gewone openbaar vervoer en de taxi ligt. De Regiotaxi is voor iedereen beschikbaar, maar is speciaal ingericht voor reizigers die niet zo goed ter been zijn. Met Regiotaxi kan elke gewenste reis gemaakt worden die begint of eindigt binnen de regio Haaglanden met een lengte van maximaal vijf reiszones. De eerste, tweede en derde zone kosten elk €2,50. Daarnaast geldt een opstaptarief van € 2,50, gelijk aan één reiszone. De Regiotaxi moet minimaal één uur van tevoren gereserveerd worden. Gebruikers wordt gevraagd een kwartier van tevoren klaar te staan. Dit in verband met het feit dat de taxi een kwartier eerder of een kwartier later dan gewenst kan aankomen.