Haagse partijen willen strengere regels voor verkamering

Studentenkamer
Studentenkamer © ANP
DEN HAAG - Drie politieke partijen in Den Haag willen dat er minder gezinswoningen worden omgebouwd voor kamerverhuur. SGP/Christenunie, Hart voor den Haag en Groenlinks zeggen dat zulke verkamerde huizen slecht zijn voor de leefbaarheid van de wijk. Het idee wordt niet overal even goed ontvangen. Onder andere de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en vastgoedbeleggers maken zich zorgen om de gevolgen van het voorstel voor de woningmarkt.
In het voorstel schrijven de partijen dat de Haagse verkamering alsmaar toeneemt. Die woningen zouden zorgen voor geluidsoverlast, overbewoning en volle stoepen met fietsen. Ook zou de buurtcohesie lijden onder meer verkamering. Daarom willen de partijen de kamerverhuur in de Haagse wijken beperken. Het initiatiefvoorstel noemt verschillende maatregelen.
Zo willen de partijen dat er een quotum komt van maximaal vijf procent verkamerde woningen per wijk. Ook moet de vergunningsplicht voor een verkamerde woning van vier naar drie studenten. 'Zo kan elke Haagse inwoner zich weer thuis gaan voelen in zijn eigen wijk', zo schrijven de partijen in het voorstel.

Symptoombestrijding

Door de verkamering komen er onder andere meer studentenwoningen bij. Alex Rutten van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is het niet eens met de maatregelen die in het voorstel genoemd worden: 'Het is symptoombestrijding. Hier los je niks mee op.' Ook over de vijf procent maatregel is Alex niet te spreken. Volgens haar is het niet zo dat wijken met meerdere studentenwoningen erop achteruit gaan. 'Op sommige plaatsen heb je wel tien studentenwoningen in één wijk. Daar heeft niemand last van. Maar als het ergens één keer fout gaat is het gelijk een structureel probleem. Het gaat om incidenten.'
'De oplossing is duidelijk', zo zegt Alex, 'Er moeten meer woningen bijkomen die specifiek gericht zijn op studenten. Die omgebouwde woningen zijn vaak slecht geïsoleerd en niet geschikt voor studenten.' Volgens Alex zijn de lokale bonden van de LSVb in gesprek met verschillende gemeentes op een oplossing te zoeken voor het woningtekort onder studenten en jonge professionals. Volgens Alex is die laatste groep vaak nog afhankelijk van studentenwoningen: 'Ze verdienen niet genoeg voor de vrije markt maar te veel voor huurtoeslag. Ze kunnen nergens anders heen.'

Huizen voor starters

In het voorstel stellen de partijen ook dat schaarse woningen - dat zijn woningen met een relatief lage koopprijs - beschermd moeten worden tegen de verkamering. Volgens raadslid Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) moeten juist die woningen niet opgekocht worden door verhuurders, maar door starters op de woningmarkt. 'Steden als Delft en Utrecht beschermen hun schaarse woningen niet voor niets ook tegen verkamering', aldus Grinwis.
De gemeente heeft al eerder maatregelen getroffen om verkamering tegen te gaan. In een groot deel van Den Haag mogen woningen niet meer zo verbouwd worden dat er een nieuwe toegangsdeur komt. Tijdens dat 'woningsplitsen' worden nieuwe faciliteiten zoals keukens en toiletten aangelegd, waardoor één woning opeens in twee woningen veranderd.

'Laak gaat achteruit'

In de wijken waar veel verkamerde woningen staan leidt dat volgens buurtbewoners regelmatig tot overlast. Cees van der Meer, voorzitter van Stichting Wijkberaad Laak Centraal, zegt het regelmatig te horen: 'Er zijn hier mensen die echt niet snel klagen, maar van die studenten worden ze gek.' Cees laat aan Omroep West weten een brief te hebben geschreven aan de gemeente over de situatie in het Laakkwartier: 'Laak gaat steeds verder achteruit. Het kan zo niet doorgaan.'
Ook ergert Van der Meer zich aan de hoge mate van omloop onder de studenten. 'Een paar jaar geleden hadden een paar studenten zich aangemeld voor het wijkberaad. Dat was leuk, omdat je toch verjonging wil hebben en frisse ideeën wil horen. Na een halfjaar waren ze weg, want ze hadden hun studiepunten gehaald.'

Bouwen, bouwen, bouwen

Vastgoed Belang, een vereniging van particuliere vastgoedbeleggers, noemt versplitsing en verkamering juist 'broodnodig'. Volgens algemeen directeur Laurens van Noort is de komst van studenten onvermijdelijk: 'Waar moeten die mensen anders wonen?' Het maximum van vijf procent noemt Van Noort veel te strak. Volgens hem zitten de meeste wijken daar nu al aan of overheen. 'Met deze maatregelen wordt nieuwe kamerverhuur in de praktijk onmogelijk.'
De oplossing wordt volgens Vastgoed Belang dan ook in de verkeerde hoek gezocht. 'Er moet een structurele oplossing komen, en dat is bouwen, bouwen, bouwen.' Hoe dat moet gebeuren nu veel grote bouwprojecten stilliggen weet Van Noort niet. 'Het is onmogelijk om kamers bij te bouwen in gebieden met een gespannen woningmarkt zoals Den Haag.'

Middenweg

Hoogleraar woningmarktbeleid aan de TU Delft Peter Boelhouwer noemt het een lastige situatie: 'Je moet als gemeente een afweging maken tussen de bewoners die al langer in de wijk wonen en de aankomende studenten van buitenaf. In die afweging zal vaker voor de buurtbewoners worden gekozen, omdat de gemeente die kennen en die stemmen nodig heeft.'
'Ik vind vijf procent wel erg aan de lage kant, maar het kan best zo zijn dat dat gebeurt in wijken waar veel verkamerde woningen staan', aldus Boelhouwer. 'Je moet een middenweg vinden. Als je studenten negeert, kun je ze richting de illegale huur drijven.'