Burgemeester Remkes over kritiek op politie: 'Gevaarlijk om te twijfelen aan integriteit'

Johan Remkes
DEN HAAG - Johan Remkes tijdens een coalitieoverleg over stikstof in de Groen van Prinstererzaal. Een adviescollege onderzocht oplossingen voor de stikstofproblematiek voor de kortere termijn. De Tweede Kamer bespreekt het eerste advies van het college. ANP KOEN VAN WEEL © ANP
DEN HAAG - Burgemeester Johan Remkes van Den Haag noemt het onterecht in twijfel trekken van de integriteit van de politie 'verwerpelijk' en 'gevaarlijk'. Hij reageert op de maatschappelijke organisatie Controle Alt Delete en de politieke partijen Haagse Stadspartij (HSP), Islam Democraten (ID) en Nida. Volgens de organisatie en de politieke partijen maakt de politie-eenheid Den Haag zich stelselmatig schuldig aan discriminatie en racisme.
Controle Alt Delete schreef half oktober namens twintig maatschappelijke organisaties een klachtenbrief aan korpschef Erik Akerboom. Daarin verwijten ze de politie dat de Haagse politieleiding niet ingrijpt bij structurele misstanden op het gebied van intimidatie, etnisch profileren, discriminatie en racisme. Naar aanleiding van deze brief zeiden HSP, ID en Nida het vertrouwen op in de politie.
In een brief aan de gemeenteraad schrijft Remkes dat de politie niet wegkijkt bij misstanden. Hij hekelt de opstelling van de organisaties en partijen. Remkes: 'Het onterecht in twijfel trekken van de integriteit van de politie is daarenboven niet alleen verwerpelijk, maar ook gevaarlijk. Dat raakt immers aan het vertrouwen in de politie en daarmee aan de legitimiteit van het politieoptreden.'

Incidenten

Remkes schrijft dat de organisaties in hun brief verwijzen naar incidenten uit het verleden, zoals de dood van Mitch Henriquez en Rishi Chandrikasing en misstanden op bureau Hoefkade. Maar dit zijn volgens Remkes incidenten waar al onderzoek naar is gedaan.
'Het zijn incidenten uit het verleden die reeds uitvoerig intern en vaak ook door onafhankelijke externe instanties (OM, ombudsman) zijn onderzocht', schrijft hij. 'Daarmee is een oordeel gegeven over het optreden van de politie in deze casus. In een aantal gevallen zijn op grond daarvan maatregelen genomen en/of sancties toegepast.'

Vakmanschap

Ook constateert Remkes dat binnen de politieorganisatie gewerkt wordt aan een verbetering van de cultuur. Er is volgens hem 'veel geïnvesteerd in vakmanschap en een inclusieve organisatie'.
Remkes: 'Ook politiemensen maken fouten maar daar waar sprake is van ontoelaatbaar gedrag wordt niet weggekeken, maar normstellend opgetreden. De aantijgingen vanuit maatschappelijke organisaties en de berichtgeving in de media belemmeren de gewenste ontwikkelingen binnen de politie juist: ze schetsen ten onrechte een beeld dat een open debat (zowel binnen de politie als daarbuiten), de werving van nieuwe agenten met diverse achtergronden en het contact met de samenleving in de weg staat.' Volgende week woensdag 4 december debatteert de gemeenteraad over de kwestie.