Doorgaan vreugdevuren 'zeer twijfelachtig'

De vonkenregen op Scheveningen
De vonkenregen op Scheveningen © Regio15
DEN HAAG - Het is op dit moment 'zeer twijfelachtig' of de vreugdevuren in Duindorp en op Scheveningen deze jaarwisseling kunnen doorgaan. Dat schrijft de Haagse waarnemend burgemeester Johan Remkes aan de gemeenteraad.
Volgens Remkes is er door de organisatoren van de vuren hard gewerkt om alle benodigde stukken op tijd af te hebben. Maar, constateert hij: 'Er is geen sprake van een aantoonbare professionele organisatie'. De aanvragen van de bouwers voldoen ook niet aan de eisen die door de hulpdiensten worden gesteld. Die kunnen daarom op dit moment ook geen positief advies uitbrengen.
Verder geldt dat zowel de organisatoren van de vuren in Duindorp en op Scheveningen beide geen evenementenaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Bovendien bleek dat er veel 'kritische' bezwaren van belanghebbenden zijn binnen gekomen. Deze zogeheten zienswijzen zijn 'moeilijk te weerleggen', aldus Remkes. Verder doen zich nog problemen voor bij het aanvragen van ontheffingen op het gebied van milieubeheer en natuurbescherming. De bouwers willen een grote hoeveelheid pallets in brand steken op het strand en dat is slecht voor het milieu. De bouwers kunnen niet goed hard maken waarom dat geen probleem zou zijn, aldus de burgemeester. En het ziet er niet naar uit dat dat alsnog gaat lukken, voorspelt hij.

Veilig en feestelijk

Remkes wil daarom dat de gemeenteraad vast rekening houdt met het niet-doorgaan van de vreugdevuren. 'Wat het college betreft zal moeten worden ingezet op het veilig én feestelijk laten verlopen van de jaarwisseling ondanks dat de vreugdevuren hoogstwaarschijnlijk niet zullen doorgaan. Het college doet daarvoor een beroep op iedere inwoner van Den Haag. Met elkaar kunnen we er alsnog een feest van maken.'
De vreugdevuren zullen hoogstwaarschijnlijk niet doorgaan. - Waarnemend burgemeester Johan Remkes
Aan de bouwers van de vuren werden dit jaar hoge eisen gesteld. Dit nadat een vonkenregen afkomstig van het vuur in Scheveningen grote schade veroorzaakte in de badplaats. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) concludeerde daarop in een rapport dat de bouwers hun afspraken niet nakwamen en dat de gemeente dit wist maar niet optrad. Ook waren de verantwoordelijkheden onduidelijk en werkten de autoriteiten met een convenant, in plaats van een vergunning.

Grote veiligheidsrisico's

Volgens de OvV moeten de vreugdevuren gezien worden als een evenement met grote veiligheidsrisico's en is het convenant te vrijblijvend voor een dergelijk evenement. Bovendien is er voor betrokkenen geen mogelijkheid om officieel bezwaar aan te tekenen. Daarom adviseert de raad de gemeente Den Haag om de organisatoren voortaan te verplichten om een vergunning aan te vragen. 'Daarin is de onderzoeksraad duidelijk: geen convenanten meer, maar vergunningen', aldus Remkes in een toelichting.
De tijdlijn voor de vergunningsaanvraag voor de vreugdevuren. | Afbeelding: Gemeente Den Haag
De tijdlijn voor de vergunningsaanvraag voor de vreugdevuren. | Afbeelding: Gemeente Den Haag
Zo'n vergunning hebben de bouwers ook aangevraagd. Afgelopen vrijdag leverden de hulpdiensten hun advies over die vergunningsaanvragen in bij de gemeente. Maar met een negatieve uitkomst voor de bouwers dus, zo blijkt nu. Zo is de politie kritisch over de bereikbaarheid en inrichting van het evenemententerrein en de toezicht op de naleving van de voorschriften en beveiliging. De brandweer constateert onder meer dat informatie ontbreekt over brandpreventie, bereikbaarheid en de mogelijkheden om de vuren te bestrijden.
De organisatoren van de vreugdevuren hebben een concessie gedaan, bleek al eerder. Zo hebben ze zich neergelegd bij de belangrijkste eis, die dat de stapels in omvang moeten worden beperkt. Ze mogen niet groter zijn dan tien, bij tien, bij tien meter. Ook hebben ze hun veiligheidsorganisatie vastgelegd in een organigram, zijn er mensen aangewezen als eindverantwoordelijken en gelden er op de bouwplaats Arbo-regels. Verder gingen ze ook op zoek naar een maatschappij die een evenementenaansprakelijkheidsverzekering wilde afsluiten. Dat, zo bleek recent, is een van de moeilijkste eisen.

Twijfelachtig

Donderdag staan de vuren op de agenda van de gemeenteraad. 'Zoals we er nu tegenaan kijken is het twijfelachtig of aan alle voorwaarden van vergunningverlening is gedaan', zegt Remkes, die geen kans-inschatting wil doen over het doorgaan van de vuren. 'Ik hoop dat het wel door zou kunnen gaan als aan alle voorwaarden is voldaan. We moeten nu constateren dat het niet compleet is en er liggen negatieve adviezen van politie en brandweer.'
'Het moet veilig en feestelijk', aldus de waarnemend burgemeester. 'Ik hoop dat de inwoners ook met dat motief deze jaarwisseling in gaan en dat we op 1 januari tegen elkaar kunnen zeggen: het was een mooi feest.'
Lees alles over de vonkenregen op Scheveningen in ons dossier.