Alphense raad verdeeld over afstaan bijverdiensten burgemeester Spies

Liesbeth Spies
Liesbeth Spies © Gemeente Alphen aan den Rijn
ALPHEN AAN DEN RIJN - Hoeveel krediet heeft burgemeester Liesbeth Spies (CDA) bij de Alphense gemeenteraad om aan te kunnen blijven? Of besluit ze wellicht om zelf op te stappen? En moet ze haar volledige bijverdiensten afstaan? Die vragen moeten worden beantwoord nadat is gebleken dat de burgemeester niet al haar neveninkomsten aan de gemeente heeft overgemaakt.
Alphen aan den Rijn heeft een gedragscode waarin staat dat collegeleden al hun inkomsten uit nevenactiviteiten in de gemeentekas moeten storten. In een vertrouwelijke e-mail aan de raad schreef Spies dat ze daar niet van op de hoogte is geweest.
Eind vorige week werden alle fractievoorzitters bijeengeroepen voor een spoedoverleg. André de Jeu, fractievoorzitter van de grootste gemeentelijke partij Nieuw Elan, zei dat alle partijen unaniem hun vertrouwen uitspraken in Spies. Maar dat zette kwaad bloed bij een meerderheid van de oppositie, die daar anders over denkt.

Ongeveer ton bijverdiend

Naar verluidt heeft Spies in bijna vijf jaar ongeveer 100.000 euro te weinig overgemaakt. De raad laat deze week extern toetsen in hoeverre de Alphense gedragscode juridisch houdbaar is. 'Wij geloven dat onze burgemeester te goeder trouw heeft gehandeld en dat zij niet wist van de regeling', aldus oppositieleider Anouk Noordermeer van de VVD.
'In het algemeen geldt voor de VVD dat waar hard gewerkt wordt, men ook recht heeft op het geld wat daarmee verdiend wordt. Maar dat als iemand tekent om dat geld in een algemene pot te storten, dit ook moet gebeuren. Dan heb je je daaraan gecommitteerd en als dat niet gebeurt, moet men alsnog betalen.'

'Dit kun je niet maken'

Ook oppositiepartijen SP, Beter Alphen en RijnGouweLokaal vinden dat Spies het met bijbanen verdiende geld af moet staan. 'Dat is ze moreel verplicht. Dit kun je niet maken', meent Ank de Groot van RijnGouweLokaal. 'Je maakt mij niet wijs dat ze die gedragscode niet kende.' Iris van de Kolk (SP): 'Waar een fout wordt gemaakt, moet je die herstellen.'
Nieuw Elan (coalitie) en Wijken en Kernen Belangen (oppositie) zien geen reden waarom Spies haar inkomsten uit nevenactiviteiten alsnog moet afdragen. Alle andere partijen in de coalitie (CDA, GroenLinks) en oppositie (D66, PvdA, ChristenUnie, SGP) willen eerst de uitkomsten van het juridische onderzoek afwachten.

Gevoelig onderwerp

'Het is een heel gevoelig onderwerp', vertelt politicoloog Peter Castenmiller. 'Elke bestuurder moet alert zijn op zijn of haar bijverdiensten. En van tevoren vragen hoe het allemaal is geregeld.' Hij ziet niet in waarom Spies zou moeten opstappen, zolang ze maar aantoonbaar kan maken dat ze niet bewust de regels heeft overtreden. ‘Dan is het aan de raad om te bepalen hoeveel krediet ze heeft.'
Een meerderheid van de gemeenteraad (Nieuw Elan, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP) zegt op dit moment volledig achter de burgemeester te staan. ChristenUnie-fractievoorzitter Caroline Blom gelooft oprecht dat Spies niet van de bewuste regeling af wist. 'Wat ik met name zie, is een burgemeester die heel erg met de situatie zit. Ze probeert altijd alles zo goed en zorgvuldig mogelijk te doen.'

Functie neerleggen

Wil Verschuur (Beter Alphen) stelt als enige fractievoorzitter dat Spies onmiddellijk haar functie moet neerleggen. 'Ik vind haar verklaring niet afdoende, het gaat hier over ruim een ton. Wanneer iemand in de bijstand inkomsten verzwijgt, wordt de uitkering stopgezet en moet diegene alles terugbetalen met een boete. Ik vind haar niet meer geloofwaardig.'
Woensdagavond komen de fractievoorzitters weer bij elkaar. Dan worden de resultaten van het onafhankelijke onderzoek besproken.