Onenigheid in Westland over huisvesting arbeidsmigranten op eigen terrein

Poolse arbeidsmigranten in Polenhotel in Wateringen
Poolse arbeidsmigranten in Polenhotel in Wateringen © ANP
DEN HAAG - Als het aan Westland Verstandig en GemeenteBelang Westland ligt, moeten arbeidsmigranten korte tijd op het terrein van tuinders kunnen wonen. Op die manier kan er iets gedaan worden aan het oplopende tekort aan bedden, op dit moment zijn er nog zo'n tweeduizend nodig. Maar brancheorganisatie Glastuinbouw Westland vindt het voorstel van de politieke partijen overbodig en denkt zelfs dat het professionele huisvesting vertraagd, meldt mediapartner WOS.
Voor 2012 mochten nieuwe arbeiders ook op het terrein van de tuinder slapen. Maar in '2012 in ingezet op een aantal grote Polenhotels. Er zouden tweeduizend bedden gerealiseerd gaan worden. Dat laatste is niet gebeurd', staat in het initiatiefvoorstel van de twee lokale partijen.
Volgens de twee fracties is het in andere gemeenten in het land wel toegestaan om arbeidsmigranten bij de bedrijven te huisvesten. Ook zou dit niet tot onacceptabele situaties hebben geleid. 'Het tegendeel laat zich wel zien. Regelmatig verschijnen er berichten over Westland en dat de uitzendbureaus -kort gezegd- geen menswaardige huisvestingssituaties creëren. Tenslotte wil dit initiatiefvoorstel de druk op de woningmarkt in Westland doen afnemen.'

Andere initiatieven

Jacco Voois van Glastuinbouw Westland ziet dat anders: 'Ruim een jaar geleden hebben wij samen met gemeente Westland en de Westlandse Vereniging van Uitzendbureaus een plan opgesteld om de huisvesting op een professionele en zorgvuldige manier willen organiseren. Dit moet zorgvuldig gebeuren en dat kost veel tijd en energie', zegt Voois tegen WOS.
Voois vertelt dat er al een aantal initiatieven zijn ingediend. 'Wij verwachten dat deze initiatieven binnen afzienbare tijd gaan leiden tot de ontwikkeling van enkele huisvestingslocaties. Nog steeds worden er nieuwe initiatieven ingezonden.' Daarom vindt Glastuinbouw Westland het nog niet nodig om het plan van de lokale partijen uit te voeren.

Tuinders willen oplossing

GBW-fractievoorzitter Remmert Keizer lijkt zich niet zoveel aan te trekken van die reactie: 'Ze roepen van alles, maar ze komen niet met oplossingen. Tot nu toe is er nog maar bijzonder weinig gebeurd, ik denk dat het tijd wordt om uit een ander vaatje te tappen. Daarom komen we met dit voorstel.' Ook WV-fractievoorzitter Peter Duijsens is teleurgesteld in de reactie van Glastuinbouw Westland. Desgevraagd laat hij weten dat er onder tuinders juist vraag is naar de oplossing die de twee partijen met het voorstel willen bieden.
Het voorstel wordt waarschijnlijk begin volgend jaar in de raad besproken. De grootste partij, het CDA, is altijd tegen geweest omdat het volgens hen onwenselijke situaties als uitbuiting in de hand kan werken. Maar coalitiepartner LPF Westland heeft zich in het verleden meermaals voor het huisvesten bij tuinders uitgesproken. Als ze het voorstel steunen is er een meerderheid in de gemeenteraad.