Fusie ziekenhuizen Delft, Den Haag en Zoetermeer van de baan? 'Patiënt mag niet de dupe worden'

Artsen aan het werk in het Reinier de Graaf ziekenhuis.
Reinier de Graaf interventiekamer met scan © Philips
DEN HAAG - De verdere fusie van het HagaZiekenhuis in Den Haag, het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft en het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer brengt de toekomst van laatstgenoemde in gevaar. Volgens de medische staf van het Delftse ziekenhuis kan daarom de samenvoeging niet doorgaan. Ook zou de fusie teveel geld gaan kosten en verdwijnen er broodnodige opleidingsplaatsen.
Zeker 20 miljoen euro per jaar gaat de fusie de drie ziekenhuizen de komende tijd kosten, blijkt uit intern onderzoek van de Reinier Haga Groep. 'Dat is enorm veel geld', zegt voorzitter van de medische staf Pieter Postema. 'En dat geld kunnen we eigenlijk niet missen als we de zorg die we nu leveren in stand willen houden.'
Al zes jaar werken de drie ziekenhuisorganisaties intensief samen en dat gaat goed, beaamt Postema. 'Samenwerken is nodig om de zorg op niveau te houden. Kijk naar de goede resultaten die we hebben geboekt in ons prostaatkankercentrum in Delft bijvoorbeeld. Of het orthopedisch centrum in Zoetermeer.'
Zorg in en rond Zoetermeer mag niet in gevaar komen - Pieter Postema, voorzitter medische staf
Maar, de bedoeling is dat de nu nog zelfstandige ziekenhuizen ophouden te bestaan en opgaan in één grote organisatie. Daarmee zou na de verregaande samenwerking, de volledige samensmelting voltooid worden. Volgens de medisch specialisten staat het samengaan als organisatie bij de Raad van Toezicht voorop, en niet het belang van de patiënt.
'We hebben daarom het vertrouwen opgezegd in de raad', gaat Postema verder. 'Er zijn geen garanties in het fusieplan opgenomen dat alle ziekenhuizen open blijven. De operatie kost zoveel geld, dat wij voorzien dat het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer kind van de rekening wordt.'

Patiënt belangrijker dan de fusie op zich

Het Zoetermeerse ziekenhuis kampt al jaren met financiële problemen, maar mag volgens Postema niet de dupe worden van de in zijn ogen slecht doordachte fusieplannen. 'Dat ziekenhuis bedient een gebied met meer dan 150.000 inwoners en er zijn jaarlijks 1200 bevallingen. Die zorg mag niet in gevaar komen.'
Ook zou de samenvoeging gevolgen hebben voor het aantal opleidingsplaatsen. 'Bij de ziekenhuizen bieden we nu plaats aan 165 medisch specialisten in opleiding, als we samengaan verliezen we zeker een derde daarvan.' Als de ziekenhuizen één organisatie worden, mag het veel minder opleidingsplekken hebben dan de afzonderlijke ziekenhuizen bij elkaar.

Geen reactie Raad van Toezicht

'Wat ons betreft is de verregaande fusie nu van de baan', besluit Postema. 'We willen de zorg die we nu leveren in stand houden en we geloven niet dat die gebaat is bij de voorgestelde plannen.'
Volgens de artsen zijn ook de verpleegkundigeraad en de cliëntenraad tegen de fusie. Omroep West heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht, Elmer Mulder, om een reactie gevraagd. Hij gaf aan geen reactie te willen geven op de kritiek van de medisch specialisten.