Ook Haagse gemeenteraad ziet weinig kansen voor vreugdevuren

DEN HAAG - De kans dat er dit jaar vreugdevuren op Scheveningen en Duindorp worden toegestaan is uiterst klein. Burgemeester Johan Remkes noemt het doorgaan van de vuren 'zeer twijfelachtig', onder andere omdat de vergunningaanvragen nog niet op orde zijn en er geen aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten. Ook de Haagse gemeenteraad ziet weinig mogelijkheden voor de vreugdevuurorganisaties.
Burgemeester Remkes concludeert in een brief aan de gemeenteraad dat de vreugdevuren deze keer 'hoogstwaarschijnlijk' niet door zullen gaan. Na de vonkenregen die vorige jaarwisseling over Scheveningen trok, zijn de eisen richting de organisatoren van de vuren flink verzwaard. Zo mogen ze niet hoger bouwen dan 10x10x10 meter, moeten de verantwoordelijkheden duidelijk zijn, moet er een evenementenaansprakelijkheidsverzekering afgesloten worden en de organisaties moeten een aantal vergunningen aanvragen.
Maar aan de vergunningaanvragen schort nogal wat, schrijft Remkes dinsdag aan de raad. Er ontbreekt belangrijke informatie, de aangeleverde stukken voldoen niet aan de door de hulpdiensten gestelde eisen en dus kunnen zij geen positief advies uitbrengen. Daarnaast is er geen aantoonbare professionele organisatie en is de kans klein dat er een natuurbeschermingsvergunning vanwege de stikstofuitstoot verleend wordt door de provincie Zuid-Holland. Ook lukt het de organisaties waarschijnlijk niet om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Feestelijk

'Wat het college betreft zal moeten worden ingezet op het veilig en feestelijk laten verlopen van de jaarwisseling ondanks dat de vreugdevuren hoogstwaarschijnlijk niet zullen doorgaan', schrijft Remkes. Op dinsdag 3 december beslist het college definitief over de vergunningaanvragen.
Ondertussen krijgt de gemeenteraad donderdag 28 november nog de mogelijkheid om een visie te geven op de vreugdevuren. Voor veel partijen is de brief van Remkes aanleiding om dit jaar definitief een streep door de vreugdevuren te zetten. 'De brief is glashelder', zegt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. 'Er zijn zoveel bezwaren en de vergunningen zijn niet rond. Dan moet je het dus gewoon niet doen.'

Eerlijk zijn

Dat vindt ook Robert Barker van de Partij voor de Dieren. 'Volgens mij moeten we eerlijk zijn en zeggen tegen de bouwers dat de vreugdevuren deze keer niet doorgaan', zegt hij. 'De politie en de brandweer zijn tegen, er is nog geen natuurvergunning, er is geen aansprakelijkheidsverzekering. Dan is er maar een conclusie mogelijk en dat is dat de vuren deze keer niet doorgaan.' Voor collegepartij GroenLinks is het om dezelfde reden wel duidelijk dat er geen vuurstapels komen.
Coalitiegenoot VVD legt zich ook neer bij het afblazen van de vuren. 'De Haagse VVD is teleurgesteld dat de vreugdevuren zeer waarschijnlijk niet op een veilige manier door kunnen gaan', zegt VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf. 'Spijtig maar veiligheid gaat boven alles. We willen dat de gemeente zich gaat inspannen om de vuren volgend jaar op een veilige manier wel door te laten gaan.'

Veiligheid borgen

Coalitiegenoot D66 ziet weinig mogelijkheden voor de vreugdevuren dit jaar. 'Wij zijn op aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid voor een vergunningprocedure en dat betekent dat de organisaties moeten voldoen aan een aantal voorwaarden', zegt D66-fractievoorzitter Hanneke van der Werf. 'Om de veiligheid te borgen maar ook de belangen van de bewoners en de natuur. Als dat niet lukt is het jammer voor de bouwers, maar dan kunnen de vreugdevuren niet doorgaan.'
De PvdA wil dat er gekeken wordt naar een alternatief feest voor dit jaar. 'Het is verstandig om, gezien de negatieve adviezen van de hulpdiensten, de onwaarschijnlijkheid van de vergunningverlening en het ontbreken van een aansprakelijkheidsverzekering, nu in te zetten op een alternatief voor de vuren', zegt PvdA-fractievoorzitter Martijn Balster. 'De les van vorig jaar is wel: bij twijfel niet oversteken.'

Traditie

Hiertegenover staan partijen die de vreugdevuren verdedigen. Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag/Groep de Mos spreekt van een traditie die om zeep geholpen wordt. 'De vuren zijn heilig maar het moet wel veilig', zegt hij. 'De bouwers zijn daarom heel ver meegegaan in alle voorwaarden van de hulpdiensten zoals het verlagen van de hoogte van de stapels. De brief van Remkes gaat voorbij aan de jarenlange traditie in Den Haag waarbij we allemaal een rustigere jaarwisseling hebben omdat er geen gedoe is in de wijken.'
Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP vindt dat de bouwers een worst is voorgehangen door het starten van de vergunningsprocedure. 'Ze zijn blij gemaakt met een dode mus', zegt hij. 'Bij de bouwers is de indruk gewekt dat er mogelijkheden waren om de vreugdevuren toe te staan. Maar uiteindelijk kwamen er allerlei aanvullende eisen en moesten de bouwers door meerdere hoepels springen. Dat hebben ze gedaan maar steeds kwam er een nieuwe hoepel bij die weer wat hoger werd gehouden. Wees dan eerlijk richting de bouwers en zeg dat je geen vreugdevuren wil.' Donderdag debatteert de gemeenteraad over de vergunningaanvragen.