Politie Den Haag neemt maatregelen tegen vier medewerkers bureau Hoefkade wegens wangedrag

DEN HAAG - De politie in Den Haag neemt maatregelen tegen vier politieagenten van bureau Hoefkade. Het gaat onder meer om een voorgenomen strafontslag en een voorgenomen voorwaardelijk ontslag. Ook krijgen zes medewerkers een officiële waarschuwing.
Het gaat om mensen die betrokken waren bij een aanhouding in oktober 2018. Eén van de agenten gebruikte daarbij meerdere malen zijn wapenstok tegen een 18-jarige verdachte.
Begin dit jaar startte de politie een disciplinair onderzoek naar de vier medewerkers. Drie van hen waren direct bij de aanhouding betrokken. Zij werden in de loop van het onderzoek tewerkgesteld op een ander bureau. Uit het onderzoek blijkt dat het bij de aanhouding toegepaste geweld niet proportioneel was. Verder blijkt dat de drie betrokken politiemedewerkers na het incident weliswaar hebben gemeld dat bij de aanhouding geweld was gebruikt, maar dat zij deze melding onjuist en onvolledig hebben opgesteld. Een vierde politiemedewerker filmde de arrestant later in de cellengang en deelde deze beelden met andere agenten.

Strafmaatregelen

Alle vier de agenten hebben maandag gehoord wat hun voorgenomen straf is. Bij één politiemedewerker gaat het om een strafontslag. Deze medewerker is direct op 2 december buiten functie gesteld. Bij een tweede politiemedewerker gaat het om een voorwaardelijk strafontslag met een proeftijd van drie jaar. Bij een derde medewerker is het voornemen hem terug te zetten in rang en salarisschaal. De vierde, filmende, politiemedewerker moet 47 uur verlof inleveren. De drie laatstgenoemde medewerkers worden tot slot allemaal gedwongen overgeplaatst naar een ander bureau.
De politie deed ook breder intern onderzoek naar de werkcultuur op bureau Hoefkade. Daaruit kwam naar voren dat er naast de vier onderzochte agenten van de arrestatie nog zes medewerkers waren die zich hebben misdragen richting collega's en buurtbewoners. Deze zes hebben een officiële waarschuwing gekregen.

'Niet getolereerd'

'Ongepast gedrag wordt niet getolereerd', zegt politiechef Paul van Musscher. ‘Door onrechtmatig geweld toe te passen en hier niet eerlijk over te rapporteren, zijn disciplinaire maatregelen tegen deze medewerkers op zijn plaats. In deze zaak hebben wij de strafmaat laten toetsen door de landsadvocaat en het landelijk strafmaatoverleg van de politie. De betrouwbaarheid van een politieambtenaar, en daarmee de betrouwbaarheid van de hele politieorganisatie, dient altijd boven elke twijfel te zijn verheven', aldus Van Musscher.