Renovatie Provinciehuis Zuid-Holland nu al vertraagd

DEN HAAG - De verbouwing van het Provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag is nog in de opstartfase, maar heeft nu al vertraging opgelopen. De achterstand kan de komende tijd nog wel worden ingelopen en de extra kosten kunnen worden opgevangen, belooft de provincie. Zo kan de renovatie uiteindelijk op tijd en voor het vastgestelde budget afgerond worden, zo blijkt uit een eerste brief over de voortgang van het project.

Vanwege de renovatie van het Provinciehuis moest het provinciebestuur (Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en ambtelijke ondersteuning) verhuizen van het hoofdgebouw (gebouw C) naar het tijdelijke onderkomen (gebouw A). Dit tijdelijke onderkomen bevindt zich tegenover het hoofdgebouw, aan de kant van de Raamweg in Den Haag.

Sinds afgelopen zomer is begonnen met de renovatie. Dat het project op dit moment vertraging heeft opgelopen, heeft twee redenen. Het tijdelijke onderkomen is duurder dan afgesproken en het onderzoek naar asbest in het hoofdgebouw is nog niet uitgevoerd.

Tijdelijke onderkomen valt duurder uit

De realisatie van het tijdelijke onderkomen is duurder dan gedacht, omdat het aan allerlei wettelijke regels moest voldoen. Denk hierbij aan het aanpassen van de klimaatregeling, verlichting en extra toiletten. Doordat deze aanpassingen meer geld kostten, moest er ook een andere aanbestedingsprocedure worden gevolgd. Hierdoor liep het project weer vertraging op. De extra kosten worden opgevangen binnen de bestaande budgetten, waardoor het totaalbedrag voor de renovatie niet duurder wordt.

Daarnaast zijn de benodigde materialen later geleverd dan afgesproken. Dat had te maken met de druk op de bouwmarkt. Maar de provincie belooft in de brief: 'Dit heeft vooralsnog geen invloed op de overall planning van het project.'

Nog geen concreet beeld van asbest

Dat het asbestonderzoek nog niet is uitgevoerd, betekent ook dat er nog geen concreet beeld is van de te saneren asbest in het hoofdgebouw. Daardoor weet men niet hoeveel asbest er moet worden verwijderd, met alle gevolgen van dien.

De provincie waarschuwt dan ook: 'De uitkomsten van het nog uit te voeren onderzoek kunnen (forse) impact hebben op zowel de planning als de financiën.'

Mogelijke risico's

De provincie houdt verder in de gaten welke problemen in de toekomst zich nog kunnen voordoen. Het grootste risico vormt de juridische onhoudbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), schrijft de provincie. Dat het kabinet nu een pakket aan maatregelen heeft gepresenteerd om de stikstofcrisis te beteugelen, is voor het project goed nieuws, maar Zuid-Holland wacht nog wel op een nieuwe versie van de stikstof-calculator. 'Tot dat moment is het niet mogelijk een vergunningaanvraag in te dienen', schrijft de provincie.

Het gevolg voor de planning is dat het moment van opleveren eenzelfde periode doorschuift als de bij de aanvraag opgelopen vertraging. Voor het budget betekent dat 'als er een nieuwe calculator is, deze consequenties kan hebben voor de bouwmethodiek, inzet van materieel en/of het logistiek proces. 'Dit kan kostenverhogend werken', luidt de waarschuwing van het provinciebestuur.

48,6 miljoen euro

Het gaat om de renovatie van het bestuursgebouw, dat ook een beschermd stadsgezicht is. Het is het provinciale huis van de democratie. Het pand is begin jaren zestig opgeleverd en sinds 2010, vanwege gesprekken over renovatie, is er geen groot onderhoud meer gepleegd.

Voor de verbouwing van het Provinciehuis is in totaal 48,6 miljoen euro gereserveerd. 'In deze fase van het project is geen aanleiding om te veronderstellen dat de prognose voor het project afwijkt van het beschikbare budget', aldus de provincie. Als de renovatie verder volgens planning verloopt, is het vernieuwde Provinciehuis in het begin van 2022 gereed.

LEES OOK: Een kijkje in het vernieuwde Provinciehuis

Meer over dit onderwerp:
PROVINCIEHUIS PROVINCIE ZUID-HOLLAND DEN HAAG
Deel dit artikel: