Provincie houdt Rijswijk aan afspraken nieuwbouw sociale woningen

Archieffoto
Archieffoto
RIJSWIJK - De provincie Zuid-Holland gaat ervan uit dat de gemaakte afspraken over nieuwbouw van sociale woningen in de regio Haaglanden overeind blijven. Dat antwoordt het provinciebestuur op vragen van GroenLinks, PvdA en SP. De drie partijen maken zich zorgen, omdat de gemeenteraad van Rijswijk heeft besloten om voortaan geen afspraken meer met woningcorporaties te maken over nieuwbouw in de sociale huursector.
Het CDA in Rijswijk vindt dat woningcorporaties zich nu eerst moeten inzetten voor goed onderhoud, renovatie en herstructurering van de bestaande goedkope sociale huurwoningen. Dat heeft meer prioriteit dan de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. De motie waarin het voorstel stond, kreeg voldoende steun in de Rijswijkse gemeenteraad.
GroenLinks, PvdA en SP in Zuid-Holland vroegen daarop aan het provinciebestuur wat dit besluit voor de regio Haaglanden betekent en hoe de provincie zorg draagt voor voldoende sociale woningen in dit gebied.

Regionale woonvisie ondertekend

'Heel Zuid-Holland zucht onder een tekort aan sociale woningen', zegt Statenlid Anneloes van Hunnik van GroenLinks. 'We zien steeds meer daklozen en langere wachtlijsten. Juist ook in de regio Haaglanden. Elke gemeente moet daarom haar verantwoordelijkheid nemen: voldoende sociale woningen bouwen, zoals ook is afgesproken in de woonvisie.'
In die woonvisie heeft de regio Haaglanden in 2017 bepaald dat er binnen de regio voldoende woningen moeten zijn voor alle doelgroepen. Dat betekent dus ook dat er voldoende woningen in de sociale sector moeten zijn. Deze moeten evenwichtig over de regio worden verspreid. 'Deze woonvisie is ook ondertekend door de gemeente Rijswijk', schrijft het provinciebestuur.

Ook handtekening onder convenant

Daarnaast heeft de gemeente Rijswijk de handtekening gezet onder het convenant 'Gaten dichten in Haaglanden', een document met afspraken waarin onder andere staat dat de partijen zorgen voor een evenwichtige spreiding van de voorraad sociale huurwoningen in de regio en tussen gemeenten onderling.
De gemeente Rijswijk heeft nog niets laten weten over het besluit, schrijft de provincie. 'De gemeente Rijswijk heeft noch bij de regio noch bij ons aangegeven dat zij zich terugtrekt uit de regionale woonvisie en/of het convenant.'

'Borgen dat gemaakte afspraken worden nagekomen'

Het provinciebestuur gaat er dan ook van uit dat de woonvisie en het convenant, waarin de afspraken staan voor de nieuwbouw en spreiding van sociale woningen in de regio Haaglanden, van toepassing blijven. De provincie belooft met de regio gesprek te gaan 'om te borgen dat de gemaakte afspraken worden nagekomen'.