Nieuwe bibliotheek voor Haagse wijk Bouwlust

De Haagse wethouder robert van Asten helpt mee een wijkcentrum te verbouwen tot bibliotheek. | Foto gemeente Den Haag/Martijn Beekman
De Haagse wethouder robert van Asten helpt mee een wijkcentrum te verbouwen tot bibliotheek. | Foto gemeente Den Haag/Martijn Beekman
DEN HAAG - Het is bewoners en organisaties van de Haagse wijk Bouwlust gelukt om een nieuwe bibliotheek naar hun wijk te krijgen. De nieuwe bieb komt volgend jaar zomer in een pand aan de Eekhoornrade, bij wijkcentrum Bouwlust. In de bibliotheek worden niet alleen boeken uitgeleend, maar kunnen mensen elkaar ontmoeten aangezien er wekelijks activiteiten voor de wijk worden georganiseerd. Dat gebeurt in samenwerking met welzijnsorganisatie Mooi Welzijn.
Na de sluiting van de vroegere bibliotheek aan de Beresteinlaan, hebben bewoners en organisaties uit de wijk het initiatief genomen om te pleiten voor een nieuwe bibliotheek. Wijkbewoner Kristin De Winter verzamelde een klein comité om zich heen waarmee ze een handtekeningenactie voor een bibliotheek in de buurt organiseerde.
'Wij zijn erg blij dat we weer een bibliotheek krijgen in Bouwlust. Als vrijwilliger op de Nutsschool, waar ik meehielp aan het interne bibliotheekje, ontdekte ik al snel dat een echte bibliotheek in de wijk hard nodig was', vertelt De Winter. 'Scholen en ouders sloten aan, we hebben flink gelobbyd. We hebben ingesproken bij de gemeenteraad, we hebben een petitie met wel 2800 handtekeningen ingeleverd en waren heel gelukkig dat ons idee opgenomen werd in het collegeakkoord van 2018.' Vorige bestuursperiode werd het plan - die pleitte voor de heropening van een bibliotheek in Bouwlust - unaniem goedgekeurd door de raad.

'Complimenten aan bewoners'

'Na goede gesprekken met de directeur van de Haagse bibliotheek, Paul Broekhoff, is gekozen voor de combinatie van bibliotheek en welzijn in één pand', weet De Winter. Volgens wethouder Robert van Asten (Cultuur) is het mooi dat de bewoners zelf hebben laten zien hoe belangrijk de bibliotheek is in hun wijk. 'Complimenten voor hun inzet en vasthoudendheid. De bibliotheek in Bouwlust wordt een prachtige plek waar iedereen welkom is, van jong tot oud, om te lezen, te leren en om anderen te ontmoeten.'