Haagse Hindoeschool schuift klokkenluider misstanden in de schoenen

Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag
Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag © Omroep West
DEN HAAG - De VAHON Algemene Hindoe Basisschool in Den Haag houdt voormalig directeur Ramcharan verantwoordelijk voor de misstanden die deze zomer door de Inspectie voor het Onderwijs zijn geconstateerd. Dat bleek donderdag voor de kantonrechter in Den Haag. De school probeert de directeur te ontslaan.
De directeur zelf, Rosita Ramcharan, werpt dat verre van zich. Zij wijst naar het vroegere bestuur en één van de oprichters, Lekhram G., die de touwtjes eigenlijk in handen had. 'Ik heb na mijn schorsing door het bestuur zelf de Inspectie benaderd', zegt de directeur. 'Hoe kun je de klokkenluider verantwoordelijk maken voor de situatie die ontstond na haar vertrek.'
In september vorig jaar werd Ramcharan door G. op non-actief gezet omdat zij niet wilde meewerken aan zijn benoeming tot directeur bedrijfsvoering. G. zou volgens haar niet beschikken over de juiste papieren. Ook steunde zij G. niet toen hij de zorgcoördinator van de school schorste omdat deze weigerde nog langer drie procent van haar salaris af te staan voor het leerlingenvervoer. Na Ramcharans gedwongen vertrek is G. benoemd tot tijdelijk directeur bedrijfsvoering. Die functie heeft hij pas in maart neergelegd onder druk van de Inspectie.

'Mocht geen opleiding tot schoolleider volgen'

Hoewel de school Omroep West geen commentaar wil geven of vragen wil beantwoorden, is de zitting bij de kantonrechter openbaar. Het is voor het eerst sinds de eerste publicaties van Omroep West en het uitkomen van het Inspectierapport dat er publiekelijk meer duidelijkheid komt over de gang van zaken. Zo blijkt dat de school veel leerlingen heeft verloren. Van de 448 leerlingen die vorig jaar op school zaten zijn er volgens de eigen advocaat ‘fors minder dan 400’ over. Volgens bronnen heeft de school op dit moment 355 leerlingen.
Een opleiding tot schoolleider heeft directeur Ramcharan nooit mogen volgen, de school zei daarvoor geen geld te hebben. Toch bleek uit een voorgaand rapport van de Inspectie uit 2015 dat Ramcharan goed functioneerde. Ook haar schorsing heeft Ramcharan met succes aangevochten. Maar een rehabilitatie wilde de school haar niet geven, noch een afscheidsfeest op school. Dat de leerkrachten nu blij zouden zijn dat de directeur weg is, verklaart zij zelf door de druk vanuit de schoolleiding. Bovendien dateren de bevindingen van de Inspectie van na haar vertrek, tussen november 2018 tot maart 2019. Bij de Citotoets van 2018, de laatste onder haar verantwoordelijkheid, scoorde de school nog boven het landelijk gemiddelde.

'Oprichter hield alle touwtjes in handen'

In het rapport van de Inspectie van het Onderwijs wordt - in de woorden van minister Slob van Onderwijs - geconcludeerd 'dat er sprake is van wanbeheer op een drietal terreinen: de kwaliteit van het bestuurlijk handelen schiet ernstig tekort, de veiligheid (in het bijzonder die van het personeel) is niet gewaarborgd en onderdelen van het financieel beheer vertonen ernstige tekortkomingen. Daarnaast wordt geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op de basisschool onvoldoende is.'
En dat was niet voor het eerst. Al in 2008, 2010 en 2011 lag de school onder een vergrootglas 'vanwege terugkerende signalen over tekortkomingen in het organisatieklimaat, op financieel gebied en over intimidatie vanuit het bestuur.' Kwade genius G., die daarna aftrad als voorzitter van het bestuur, bleek achter de schermen alle touwtjes in handen te hebben gehouden. Pas in maart j.l. nam hij ontslag, inmiddels als zelfbenoemd directeur bedrijfsvoering.

'Chaos nu groter, personeel viert vakantie'

Volgens ingewijden die anoniem wensen te blijven is de chaos op de school na het Inspectierapport alleen maar groter geworden: de huidige, zittende interim directeur Edu Dumasy zou geen vat op zijn eigen leerkrachten kunnen krijgen. 'De meeste leerkrachten zijn blij dat de oude directeur weg is', aldus een van hen. 'Zij zat er bovenop en zette hen aan het werk, Dumasy heeft niets door en vindt alles goed.'
'Meerdere leerkrachten gaan soms voor weken naar Suriname, en worden doorbetaald', zegt een ingewijde. 'Een juf van groep 1 zit al weken in Suriname feest te vieren, horen we ook uit Suriname zelf. Haar familie heeft daar een trouwerij. Hier zegt ze dat ze gezondheidsproblemen heeft.'

Nog geen stappen richting ander schoolbestuur

De minister van Onderwijs Arie Slob eiste na het Inspectierapport dat de school nog dit jaar onderdak zou zoeken bij een ander, groter schoolbestuur. Meerdere bronnen bevestigen dat daarover gesprekken zijn gevoerd. Uit een peiling onder ouders en medewerkers bleek dat de meesten van hen voorkeur hebben voor aansluiting bij één van de grootste schoolbesturen van Nederland, Lucas Onderwijs in Den Haag.
Op 2 december heeft een delegatie een tweede gesprek gehad met Lucas Onderwijs. Tot nu toe hoort het ministerie van de hindoeschool dat dit proces positief verloopt. Maar de voorzitter van het bestuur van Lucas, Ewald van Vliet, laat Omroep West weten dat ook dat tweede gesprek niet meer dan een oriënterend gesprek is geweest. Lucas Onderwijs wil een diepgaand onderzoek naar de boekhouding van de hindoeschool doen voordat er echt over een overgang kan worden gesproken.

Sluit de school zich aan bij Lucas Onderwijs of bij andere hindoeschool?

De huidige leiding van de school lijkt voorkeur te hebben voor een voortbestaan als éénpitter of aansluiting bij de andere hindoe basisschool in Den Haag, de Shri Vishnu school, onderdeel van de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland SHON. Maar veel ouders zeggen dat die school te behoudend en ouderwets is.
Zij hebben juist voor de VAHON Algemene Hindoe Basisschool gekozen als liberale hindoeschool. Sterker nog, de VAHON is ooit om die verschillen van Shri Vishnu afgesplitst. Toch gaf de schoolleiding nog in november aan niet alle contacten met de SHON te verbreken.

Minister eist groter schoolbestuur

Shri Vishnu en de SHON voldoen waarschijnlijk niet aan de eis van de minister: 'Het bestuur waaraan de school wordt overgedragen [dient] op dit moment reeds het bestuur te zijn van meerdere scholen in Den Haag en omgeving. Zo kan het personeel strategisch worden ingezet en verdeeld over de scholen onder haar bevoegd gezag.'
De SHON heeft één school in Den Haag, en verder geen enkele in de omgeving. Tenzij je Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Almere daartoe rekent. Lucas Onderwijs daarentegen heeft 78 scholen in de regio, waaronder 46 basisscholen. Voor de 31.000 leerlingen in Den Haag en omgeving werken bij Lucas Onderwijs 3.400 medewerkers.

Vijf maanden geleden al geen stappen, daarom dreigement minister

Juist het ontbreken van concrete stappen was in juli aanleiding voor de minister om te dreigen met de meest vergaande stappen: intrekken van de financiering en sluiten van de school. Want drie eerdere gesprekken van zijn ambtenaren met de interim bestuurder Dumasy en de raad van toezicht tussen maart en mei leverden maar steeds geen resultaat op.
'In die gesprekken heeft u te kennen gegeven de ernst van de situatie in te zien en bereid te zijn op zoek te gaan naar een geschikt bestuur voor de overdracht. Ik constateer echter dat er nog geen concrete vervolgstappen zijn gezet om tot een overdracht van de school te komen', schreef de minister vijf maanden geleden al. Het ministerie wil nu voor het eind van het jaar weten welk schoolbestuur de VAHON Algemene Hindoe Basisschool komend voorjaar onderdak gaat bieden. In de ontslagzaak doet de kantonrechter over zes weken uitspraak.