Prins Bernhardviaduct Den Haag deels gesloopt voor nieuwe boulevard

Zo moet de Campusboulevard er uit komen te zien | Tekening: Gemeente Den Haag
Zo moet de Campusboulevard er uit komen te zien | Tekening: Gemeente Den Haag
DEN HAAG - De helft van het Prins Bernhardviaduct in het centrum van Den Haag wordt gesloopt. Ook het enorme kantorencomplex daarboven - het Terminalgebouw - gaat tegen de vlakte. Daardoor ontstaat ruimte om een nieuwe route aan te leggen op de begane grond, de Campusboulevard. En plek voor vier of vijf nieuwe torens, waarvan de hoogste naast het rijksgebouw bij het Centraal Station komt te staan. Voor dat nieuwe gebouw naast CS geldt geen maximale bouwhoogte. Dus als er een ontwikkelaar komt die hier iets van 160, 170 of 180 meter wil neerzetten, is dat toegestaan.
Dat hebben de Haagse wethouder Saskia Bruines (D66, onderwijs) en Boudewijn Revis (VVD, ruimtelijke ordening vandaag bekendgemaakt. Volgens de bestuurders is het Prins Bernhardviaduct een beetje ingehaald door de tijd. Vanwege het verkeerscirculatieplan in het centrum van Den Haag maken er veel minder auto's gebruik van. En het neemt wel heel veel plek in beslag. Daarom kan de ene helft – aan de kant van het station en Turfmarkt – vanaf het busplatform richting de stad helemaal worden gesloopt.
De huidige situatie bij het Prins Bernhardviaduct in Den Haag
De huidige situatie bij het Prins Bernhardviaduct in Den Haag © Omroep West
Door die drastische ingreep ontstaat veel ruimte in het centrum van Den Haag. Daar wil de gemeente op de begane grond een nieuwe weg aanleggen. Die moet een groen, campus-achtig karakter krijgen. Verder komt er een aantal heel hoge gebouwen, met ruimte voor Rijksambtenaren, verdere uitbreiding van de Universiteit Leiden in Den Haag en culturele instellingen. Revis: 'Doordat overheid en universiteit zich dichterbij elkaar vestigen, wordt de samenwerking en kracht van beiden groter. Den Haag wordt niet alleen een ambtenarenstad maar ook een universiteitsstad. Een combinatie waar we trots op mogen zijn.' Volgens hem is hoogbouw 'geen doel op zich' en heeft Den Haag ook niet de ambitie om er per se het hoogste gebouw van Nederland neer te zetten. Maar omdat er geen grenzen zijn vastgelegd, zou een ontwikkelaar hier flink de lucht in kunnen.

Start-ups, studenten, ondernemers en bewoners

Ook de Universiteit Leiden is blij met de plannen laat bestuurder Erwin Muller in een verklaring weten. 'Deze gebiedsagenda stelt de Campus in staat om haar onderzoek, onderwijs op één centrale plek in het hart van de stad nog verder te ontplooien en zo bij te dragen aan innovatie, levendigheid en de ontwikkeling van Den Haag als kennisstad.'
Wethouder Bruines wijst erop dat zo ook een plek ontstaat waar bijvoorbeeld onderwijs, wetenschap en bestuur bij elkaar komen. Zo kunnen die elkaar ook versterken. 'Op de Campusboulevard treden delen van de ministeries naar buiten en werken we nauw samen in een gezamenlijke omgeving. Het draait hier om samenwerking en verbinding met de stad voor start-ups, studenten, ondernemers en bewoners.'

Verbinding Rivierenbuurt en centrum

Volgens de wethouder biedt het slopen van het viaduct ook de kans om de Rivierenbuurt en het centrum beter met elkaar te verbinden. Het oude verkeersviaduct wordt een 'stedelijke boulevard', heet het in de plannen. Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is de Oranjebuitensingel door te trekken.
De nieuwe situatie bij het Prins Bernhardviaduct | Tekening: gemeente Den Haag
De nieuwe situatie bij het Prins Bernhardviaduct | Tekening: gemeente Den Haag
Revis: 'Door een deel van het viaduct te slopen, woningen en kantoren bij te bouwen, maken we van een lelijk gebied een mooi stukje stad. Waar wonen, werken en vrije tijd hand in hand gaan. Straks loop je van huis naar je werk, waarna je een voorstelling bezoekt in één van de cultuurgebouwen.’'

Stemmen

De Haagse gemeenteraad moet nog wel instemmen met de plannen. Als dat gebeurt, zou al snel kunnen worden begonnen met de sloop van in ieder geval een deel van het viaduct, zodat er plek komt voor het hoogste gebouw in de buurt van CS. Met het Rijk is afgesproken dat het Terminalgebouw – waarin nu nog ambtenaren zitten – pas over drie jaar plat mag.
In de plannen die vandaag werden gepresenteerd staat ook dat Den Haag gaat onderzoeken of er kan worden gebouwd boven het spoor, direct naast station CS. Het gaat hier om wat in vaktermen een overkluizing heet van ongeveer dertig tot veertig meter.

Met rust laten

Den Haag wil in de toekomst vooral rond de drie grootste stations (Centraal, Hollands Spoor en Laan NOI) bouwen. Dat zorgt ervoor, aldus Revis, dat de 'rest van de stad met rust kan worden gelaten'. De driehoek waarvoor ambitieuze plannen worden gemaakt heet het Central Innovation District. Eerder werd al bekend dat ook bij Hollands Spoor veel hoge torens komen.