'Vreugdevuren moeten weer gaan om samenwerking tussen bewoner en gemeente'

DEN HAAG - Volgens Dr. Nanke Verloo van de Universiteit van Amsterdam moet Den Haag 'pragmatisch' zijn over de vreugdevuren. Dat schrijft ze in haar opiniestuk in de Volkskrant. De oplossing die Verloo oppert? Gebruik de bestaande netwerken tussen burger en gemeente en blaas ze nieuw leven in. Laat de bewoners de vuren zelf regelen met de gemeente als toezichthouder.

In de jaren tussen 2008 en 2016 deed Verloo onderzoek naar conflictresolutie. Daarvoor keek ze onder andere naar de problemen omtrent de jaarwisseling in Den Haag. In 2007 werden tijdens oud en nieuw tientallen relschoppers door de politie gearresteerd na een reeks autobranden. Ook tijdens de jaarwisselingen van 2008 en 2009 kwamen buurtbewoners in aanraking met de politie. Daarom besloot toenmalig burgemeester Jozias van Aartsen een netwerk op te zetten waarbij gerespecteerde buurtbewoners werden ingezet om de evenementen tijdens oud en nieuw zelf te reguleren en escalatie te voorkomen.

Volgens Verloo was dat een groot succes. Bewoners kregen de touwtjes zelf in handen. De gemeente functioneerde als toezichthouder. De jaarwisselingen verliepen een lange tijd zonder veel problemen. 'Door bewoners officieel te installeren als ‘beheergroep' van het vuur keerde de rust terug', aldus Verloo. In een aantal wijken waar geen vreugdevuren mochten branden, zoals de Schilderswijk, waren de lokale 'leiders' instrumenteel in het behouden van de orde.

Sleutelfiguren

Die leiders ontbreken nu, zo zegt Verloo: 'Dat netwerk moet terugkomen. Het is op die manier jaren goed gegaan in Den Haag'. Het afschaffen van de vreugdevuren is volgens haar geen oplossing: 'Dat zal het conflict tussen burger en gemeente alleen maar verergeren. Bel de mensen uit die oude netwerken op en ga weer samen werken aan een een goede jaarwisseling. Net als vroeger: beide partijen hadden hetzelfde doel voor ogen.'

Dat netwerk, zegt Verloo in de Volkskrant, heeft de gemeente niet bijgehouden: 'Nu lijkt het alsof de vuurregen van vorig jaar een resultaat is van het uit handen geven van de verantwoordelijkheid aan de lokale organisatoren. Het lijkt alsof zij hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen. Ik zie dat anders.'

Belofte

Dat de vreugdevuren dit jaar niet doorgaan is inmiddels zeker. Wat nog niet zeker is, is hoe de gemeente van plan is om volgend jaar dezelfde problemen te voorkomen. Waarnemend burgemeester Remkes maakte vorige week de belofte dat de vreugdevuren van 2020 geregeld zijn voor zijn vertrek in juli. De burgemeester zegt dat hij begin volgend jaar met de bouwers van de vreugdevuren om de tafel wil. 'Ik heb met Scheveningen de afspraak gemaakt om in januari te beginnen met het traject. En die afspraak wil ik ook met Duindorp maken.'

Meer over dit onderwerp:
DUINDORP DEN HAAG VREUGDEVUUR SCHEVENINGEN
Deel dit artikel: