Glastuinbouw: forse taksverhoging op elektriciteit uitgesteld, 'eerst om de tafel'

MONSTER - Het was dinsdag erop of eronder voor de Westlandse glastuinbouw, die volgens een nieuwe wet veel meer belasting moet gaan betalen voor het gebruik van elektriciteit. Hoewel dit grote consequenties heeft, was er toch grote opluchting. In de Eerste Kamer werd een motie aangenomen die de regering oproept te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze 'extreme lastenstijging' te verminderen en eventueel op te schorten.
Rob Baan, directeur van Koppert Cress is er sinds tien weken druk mee bezig: de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord, waarin is opgenomen dat een groot aantal glastuinbouwbedrijven veel meer belasting moeten gaan betalen voor het gebruik van elektriciteit. 'Ik was zo pissig toen ik het hoorde,' zegt Baan in zijn bedrijf in Monster. 'Het gaat bedrijven tot 400.000 euro meer kosten, dat kan toch gewoon niet? Als dit doorgaat, zullen er bedrijven omvallen.'
De nu gewraakte tariefsverhoging betreft de heffing voor Opslag Duurzame Energie (ODE). Deze bedraagt voor grootverbruikers 177 procent en dat hakt er stevig in voor ongeveer 500 bloemenkwekers en bijna 150 groentebedrijven: zij moeten tienduizenden euro's extra aan heffing betalen.

Extra hard

Voor Rob Baan en andere tuinders die al jaren bezig zijn hun kas te verduurzamen, komen de maatregelen extra hard aan. 'We hebben zoveel geïnvesteerd om zo duurzaam mogelijk te produceren. Maar door deze wet, zouden we weer moeten overgaan op gas stoken, omdat dat veel goedkoper is. Dat kan niet de bedoeling zijn. Mijn droom waar ik vijftien jaar mee bezig ben, valt in duigen.'
Eerder was de Tweede Kamer al akkoord. Glastuinbouw Nederland en de gemeenten Westland deden bij de Eerste Kamer een oproep om niet in te stemmen met het voorstel. Dat bleek zonder al te veel succes. Een meerderheid stemde in met het belastingplan 2020 en de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord, waar deze elektriciteitsmaatregel deel van uitmaakt.

Motie

De afgelopen weken praatte Baan daarom als Brugman met andere kwekers en de politiek en uitte hij zijn ongenoegen op Twitter. Vorige week werd er een motie ingediend waar dinsdag in de Eerste Kamer over gestemd werd om deze 'extreme lastenstijging' te verminderen en eventueel op te schorten. Met succes: de motie werd aangenomen.
De Wet fiscale maatregelen Kilmaatakkoord had in de Eerste Kamer ook de meerderheid van de stemmen. Toch kan Jacco Vooijs, voorzitter van Glastuinbouw Westland voor even opgelucht adem halen: 'Dankzij de aangenomen motie, moet de Tweede Kamer nu met de sectoren waar het om draait - onder andere de glastuinbouw - gewoon netjes om de tafel te gaan zitten. Dan kunnen wij gaan uitleggen dat wat ons is opgelegd buiten proportie is.'