Grote zorgen om toename psychiatrische patiënten in de maatschappelijk opvang

Psychiatrisch patiënten worden steeds vaker buiten een GGZ-instelling behandeld
Psychiatrisch patiënten worden steeds vaker buiten een GGZ-instelling behandeld © Omroep West
DEN HAAG - Er zijn grote zorgen over de toename van het aantal psychiatrische patiënten in de maatschappelijke opvang. 'Ik vrees dat er vanaf komend jaar nog meer mensen buiten zorginstellingen zullen worden geplaatst, en ik vraag mij af of de opvang daar klaar voor is', zegt gespecialiseerd advocaat Job Knoester. Wethouder maatschappelijk opvang in Den Haag, Bert van Alphen, deelt die zorg: 'Het personeel dat die mensen moet opvangen, is er nog niet klaar voor.'
Beide heren reageren op het nieuws over Luis P., de man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de steekpartij in de Grote Marktstraat in Den Haag. Hij blijkt een bekende van de politie en GGZ-instelling Parnassia. Uit informatie die Omroep West in handen heeft, komt naar voren dat de man als gevaarlijk te boek stond, en nog maar pas uit de Parnassia-vestiging aan de Mangostraat was ontslagen.
'Ik doe dit werk nu 24 jaar, waarbij ik mensen met psychiatrische problemen verdedig, en ik zie het toenemen', aldus de Haagse advocaat Knoester. 'Het zou goed zijn als de Inspectie Gezondheidszorg deze zaak gaat onderzoeken. Net zoals ze dat deden in de zaak van mijn cliënt Malek F.' Drie medewerkers van Parnassia namen toen na een inspectierapport ontslag.
Advocaat Job Knoester maakt zich zorgen over de opvang van psychiatrisch patiënten als Luis P.
Vooralsnog is onduidelijk waarom instanties hebben besloten om Luis P. uitgerekend via een daklozenopvang terug te laten keren in de samenleving. Nadat de rechtbank eerder had geoordeeld dat P. onder dwang medicatie moest krijgen om opgenomen te kunnen worden, bleek begin oktober dat de situatie voldoende was verbeterd om hem vrij te laten.
Verder geven de instanties geen antwoord op de vraag of er overleg is geweest tussen politie en de GGZ-instelling over een mishandeling waar P. van wordt verdacht. Twee weken voor het steekincident had hij zich namelijk moeten melden op het politiebureau van Loosduinen in Den Haag. De politie had hem kunnen oppakken, maar deed dat niet.

Van psychiatrie naar de daklozenopvang

'Als iemand de vrijheden krijgt zoals Louis P., dan moet het netwerk (familie en vrienden, red.) en de GGZ-instelling iemand goed begeleiden. Is dat netwerk er niet en vang je iemand met dergelijke problematiek in een daklozenopvang... ja dan ga je je toch wel zorgen maken. Ik vind dat nogal een grote overgang, van een psychiatrische kliniek naar een opvang van de Kessler Stichting.'
Luis P. kreeg naast de reguliere begeleiding van de Kessler Stichting ook hulp van een psychiatrisch verpleegkundige. Onduidelijk is hoe die zorg exact geregeld was, maar wethouder Bert van Alphen geeft ruiterlijk toe dat de maatschappelijke opvang voor de GGZ-doelgroep beter kan.
Maatschappelijk opvang psychiatrische patiënten kan beter - wethouder Bert van Alphen (GroenLinks)
'Niet alle mensen bij de maatschappelijk opvang kunnen met deze moeilijke doelgroep overweg. Dat vraagt een specialisme dat er nu niet is', vertelt Van Alphen in het radioprogramma Studio Haagsche Bluf van Omroep West. 'De Kessler Stichting is bijvoorbeeld heel goed in het werk dat ze normaal doen, de reguliere dak- en thuislozenopvang. Maar is nog niet gespecialiseerd in deze groep mensen.'
'We moeten er daarom voor zorgen dat er voldoende gekwalificeerde mensen op die zorg worden gezet', gaat Van Alphen verder. 'Maar daar hebben we wel meer geld voor nodig. Er is bedacht dat zware psychiatrische patiënten de opvang in kunnen, terwijl die daar niet voor is uitgerust. Als gemeente worden we daarmee geconfronteerd, en daar ben ik geïrriteerd over. De veronderstelling dat de maatschappij de GGZ-bezuiniging wel even op zich zou nemen, is een naïeve veronderstelling geweest. Blijkt ook nu weer.'