Tientallen criminele netwerken in drugs- en mensenhandel actief in Den Haag

Politie rolt een hennepkwekerij op
Politie rolt een hennepkwekerij op © Politie Den Haag
DEN HAAG - In Den Haag zijn tientallen criminele netwerken actief in voornamelijk drugs- en mensenhandel. Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeente Den Haag heeft laten doen. 'De vermenging van boven- en onderwereld is een steeds groter wordend probleem in Nederland, en dus ook in Den Haag', zegt waarnemend burgemeester Johan Remkes.
Het geld dat in de drugs- en mensenhandel wordt verdiend, wordt witgewassen via investeringen in vastgoed en horeca in de stad. Op deze manier krijgen criminele organisaties veel macht en dringen zij door tot de bovenwereld, staat in het onderzoek. Sommige criminelen gaan zelfs zo ver dat zij op grote schaal frauderen met geld dat bestemd is voor de zorg van kwetsbare inwoners. Die verwevenheid van georganiseerde misdaad met de bovenwereld moet intensiever worden aangepakt. Dat blijkt uit het Haags Ondermijningsbeeld dat het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Den Haag in samenwerking met gemeente, politie en justitie heeft opgesteld.
Het onderzoek laat een duidelijke top drie zien van ondermijnende criminele activiteiten in Den Haag: drugscriminaliteit, arbeidsuitbuiting of slecht werkgeverschap en criminele investeringen in vastgoed en horeca. Het rapport toont aan dat alle inspanningen die tot nu toe worden geleverd om ondermijning tegen te gaan, nog niet voldoende zijn. Gemeente, politie en justitie moeten de inzet vergroten, waarbij overheden samen optrekken om iets te doen tegen de ondermijning, luidt het advies.

Illegaal gokken op zestig plekken

Naast de top drie komen illegaal gokken, illegale handel, zorgfraude, systematische fraude, het witwassen van crimineel contant geld, seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting en heling en georganiseerde vermogenscriminaliteit vaak voor. Illegaal gokken komt op meer dan zestig locaties in beeld, voornamelijk in de horeca. De illegale handel richt zich vooral op sigaretten, alcohol, namaakartikelen en anabolen steroïden. Er worden naar schatting dagelijks vele tienduizenden illegale sigaretten in Den Haag verkocht.
Naast de horeca worden ook branches genoemd als de autosector, avondwinkels, uitzendbureaus, administratiekantoren, makelaars, vastgoedbedrijven, opslagbedrijven en belwinkels. Zulke bedrijven komen frequent in beeld als onderdeel van criminele netwerken en activiteiten.

'Money transfer organizations'

De kans op zorgfraude, het factureren van niet geleverde zorg, is het grootst bij pgb-zorg, begeleiding, beschermd wonen en specialistische jeugdzorg. De respondenten zien of vermoeden vooral fraude bij kleine zorgbureaus met wisselende eigenaren of bedrijfsnamen.
Crimineel (contant) geld wordt witgewassen en respondenten wijzen op verdachte geldstromen. Er wordt witwassen geconstateerd of vermoed in de horeca, in de detailhandel, bij autobedrijven, bij groothandels en bij vastgoedtransacties. Het overschot aan zogeheten money transfer organizations roept kritische vragen op en er zijn zo nu en dan verdenkingen van ondergronds bankieren. Crimineel geld wordt niet alleen geïnvesteerd in vastgoed, maar ook in risicosectoren, zoals horeca, reisbureaus, evenementen en autobedrijven.

Criminele hotspots

In het rapport worden verschillende locaties genoemd waar verdachte activiteiten plaatsvinden. Het gaat dan bijvoorbeeld om onverklaarbare bezittingen, ondernemingen met (erg) weinig klanten of jongeren die rondhangen, maar ook af- en aanrijden. Locaties die genoemd worden zijn: Hobbemastraat, Koningsstraat, Hoefkade, De Heemstraat, Kempstraat en Paul Krugerlaan. Er wordt geschreven over verdachte cafés, shishalounges, koffiehuizen, belwinkels, detailhandel en stichtingen.
Maar ook de wijk Groente- en Fruitmarkt wordt genoemd als criminele hotspot, zoals in en rondom de Radarstraat, Televisiestraat, Telexstraat, Energiestraat en Viaductweg. De gebieden lopen door richting Moerwijk, met zichtbare drugscriminaliteit in onder meer de Jan Luykenlaan en omgeving. Ook de Boekhorststraat en Wagenstraat staan in het rapport, met name als het gaat om criminaliteit in de horeca. En de Weimarstraat en De Zevensprong worden genoemd. Die laatste als het gaat om drugshandel, illegale prostitutie en arbeidsuitbuiting. Op Scheveningen gaat het vooral om drugshandel en netwerken in het vastgoed en de horeca. Die netwerken hebben contacten in Westland, Delft, Rijswijk en Ypenburg.

Remkes: 'Meer nodig om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan'

Waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag is niet verbaasd over de uitkomsten van de inventarisatie. 'De vermenging van boven- en onderwereld is een steeds groter wordend probleem in Nederland, en dus ook in Den Haag. Hoewel de uitkomsten van deze inventarisatie niet helemaal nieuw zijn, legt het heel duidelijk bloot dat er meer nodig is om ondermijnende criminaliteit in deze stad tegen te gaan. Die handschoen pakt deze burgemeester natuurlijk direct op, samen met politie en Openbaar Ministerie', zegt Remkes.
In het nieuwe coalitieakkoord heeft het college al structureel extra geld beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijning. Maar Remkes wil dat het kabinet ook bijspringt: 'Wij doen ook een stevig beroep op de Rijksoverheid. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in Den Haag.'
Over het onderzoek: Het Haagse ondermijningsbeeld is gebaseerd op een documentenanalyse en op (groeps-)interviews met 44 gemeenteambtenaren, 36 politiemedewerkers, twee OM-medewerkers, zeven RIEC-medewerkers, één medewerker van de Inspectie SZW en één van het UWV. De informatie komt bijvoorbeeld uit strafrechtelijke dossiers, maar ook van aanwijzingen en verdenkingen. (Bron: gemeente Den Haag)