Bevolking Den Haag groeit harder dan Rotterdam en Utrecht

DEN HAAG - Den Haag heeft er afgelopen jaar zo'n 7.500 inwoners bijgekregen. Dat heeft het CBS berekend. Volgens CBS-cijfers woonden er eind november 545.399 mensen in Den Haag. Ook andere gemeenten uit de regio zagen hun bewonersaantallen groeien. Een groot deel van die nieuwe inwoners is immigrant. In totaal wonen er nu 17,4 miljoen mensen in Nederland.

Volgens het CBS is Den Haag met 7.506 nieuwe inwoners harder gegroeid dan onder andere Rotterdam en Utrecht. Alleen Amsterdam kreeg er het afgelopen jaar meer nieuwe inwoners bij.

Ook verhuisden er dit jaar meer mensen uit Den Haag dan naar Den Haag. Per tienduizend inwoners vertrokken er 67 Hagenezen meer dan dat er bijkwamen. Delft en Leiden hadden ook te maken met vertrekkende bewoners, ondanks een toename van het totale aantal bewoners door geboorte en migranten.

Migratie

In de grootste gemeenten in de regio kwam de bevolkingsgroei voornamelijk door migranten. In Den Haag ligt het migratiesaldo op 16,7 per duizend inwoners. Dat is hoger dan elke andere gemeente in de regio.

Volgens het CBS is de huidige bevolkingsgroei de grootste sinds het begin van de eeuw. 'In 1975 was ongeveer de helft van de groei afkomstig van buitenlandse migratie, in 2019 was dat meer dan 85 procent', zo schrijft het CBS. Meer dan de helft van de migranten komt uit Europa.

Vergrijzing

Slechts een klein deel van de nieuwe inwoners in de regio is natuurlijke aanwas. Maar er worden nu nog steeds meer kinderen geboren dan er mensen doodgaan. Toch krimpt het verschil tussen het aantal geboortes en sterfgevallen.

'Dat komt door de enorme geboortegolf na de Tweede Wereldoorlog. Die mensen gaan nu dood.' In Den Haag werden er per tienduizend inwoners slechts 41 mensen meer geboren dan dat er stierven. 'Dat is het gevolg van vergrijzing', aldus woordvoerder Dick ter Steeg.

Krimp in Wassenaar en Leiderdorp

De gemeenten Wassenaar en Leiderdorp maakten de grootste krimp mee. Daar nam de bevolking af met negen personen per tienduizend inwoners. Het totale aantal gemeenten met bevolkingskrimp is afgenomen voor het tweede jaar op rij. In totaal kreeg Nederland er in 2019 circa 272 duizend mensen bij. Volgens het CBS zijn dat er 28.000 meer dan in 2018.

Meer over dit onderwerp:
CBS BEVOLKING DEN HAAG
Deel dit artikel: