Groot deel van burgemeesters in regio voorstander van (gedeeltelijk) vuurwerkverbod

Archieffoto vuurwerk
Archieffoto vuurwerk © Tom van der Horst
REGIO - Een groot deel van de burgemeesters in onze regio is voor een totaal of gedeeltelijk vuurwerkverbod. De meesten willen daarbij geen lokaal beleid, maar willen dat de landelijke overheid een vuurwerkverbod vormgeeft. Slechts twee van de 26 burgemeesters die zich hebben uitgesproken, willen geen vuurwerkverbod. Twee anderen vragen zich af of het de juiste manier is om de overlast bij de jaarwisseling een halt toe te roepen. Nog eens twee andere burgemeesters zeggen geen vuurwerkoverlast te hebben gehad in de gemeente. De rest staat open voor een vuurwerkverbod.
Omroep West vroeg alle burgemeesters in onze regio naar hun standpunt. Belangrijk om op te merken, is dat het standpunt van de burgemeester niet betekent dat er een verbod komt. Daarvoor moet de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aangepast worden en daar gaat de gemeenteraad over. Hieronder lees je wat de standpunten van de burgemeesters zijn.

Alphen aan den Rijn

Burgemeester Liesbeth Spies (CDA) is voor een landelijk verbod op zwaar knalvuurwerk en vuurpijlen voor consumenten. 'Ik zou willen dat de Tweede Kamer eindelijk stoer is en een algeheel verbod op vuurpijlen en hard knalvuurwerk invoert', aldus Spies. 'Mijn pleidooi is het gevaarlijkste eruit en niet van gemeente tot gemeente differentiëren. Dat is onduidelijk voor handhavers. Dus landelijke overheid: kom nu alstublieft met dat verbod.'

Bodegraven-Reeuwijk

Burgemeester Christiaan van der Kamp (CDA) ziet het liefst een totaalverbod op vuurwerk. 'Ook klasse-1, de laagste categorie, mag verboden worden', zegt hij in zijn nieuwjaarstoespraak. Volgens Van der Kamp kan men op de huidige manier niet verder. 'Het is niet te handhaven en mensen snappen er niks van.' Ook ziet hij het zware vuurwerk het liefst onder gebracht worden onder de vuurwapenwet, waardoor het onder het strafrecht zou vallen. 'Als Den Haag het lef heeft om die stap te zetten, kunnen we ook verder werken aan een verbod op consumentenvuurwerk.'

Delft

Burgemeester Marja Van Bijsterveldt (CDA) schreef ook vorig jaar al een brief aan minister van Veiligheid en Justitie waarin zij pleit voor een nationaal verbod op knalvuurwerk en pijlen. 'Oud en nieuw moet een feest zijn. Het steeds zwaardere vuurwerk, vaak in combinatie met te veel alcoholgebruik, creëert te veel risico. Deze onveilige situatie mogen we niet accepteren.'

Den Haag

Burgemeester Johan Remkes (VVD) is voorstander van een consumentenverbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Hij verwacht dat een verbod makkelijker te handhaven is dan de huidige vuurwerkproblematiek rond de jaarwisseling. 'Mijn advies zou zijn: volg de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die hebben anderhalf à twee jaar geleden aanbevolen knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden.'

Gouda

Burgemeester Pieter Verhoeve (SGP) is minder uitgesproken over het vuurwerkverbod. 'Het is aan de landelijke politiek om iets te vinden van een vuurwerkverbod. Dit jaar kende Gouda twaalf vrijwillig vuurwerkvrije zones ter beperking van vuurwerkoverlast. Die aanpak gaan we evalueren en dat is dan ook het moment dat we met de gemeenteraad in gesprek kunnen gaan over eventuele lokale maatregelen.'

Kaag en Braassem

Burgemeester Marina van der Velde (VVD) vindt vooral dat het gedrag van mensen die zich misdragen met vuurwerk niet getolereerd moet worden. 'Het is afschuwelijk dat er tijdens de jaarwisseling zoveel naars gebeurt. De vraag hoe dat is op te lossen, is complex. Het gaat vooral om het gedrag van mensen. De vraag is of dat te beïnvloeden is door het instellen van een vuurwerkverbod of dat daar andere maatregelen voor ingezet moeten worden.' Daar gaat de burgemeester dan ook naar kijken. 'Ondertussen volgen we de ontwikkelingen en besluitvorming vanuit onze overheid op de voet.'

Katwijk

Burgemeester Cornelis Visser (CDA) is geen voorstander van een vuurwerkverbod. 'We hebben in Katwijk geen problemen met het legale vuurwerk, wel met illegaal vuurwerk. De vuurwerkvrije zones tijdens de jaarwisseling werken goed.' Daarbij komt dat er in Katwijk op oudejaarsavond een vuurwerkshow gegeven wordt. 'Een groep vrijwilligers (de Pyrofreaks) organiseert dat en het wordt door veel inwoners van Katwijk met veel plezier bekeken. Ik zou het jammer vinden als deze vuurwerkshow geen doorgang meer kan vinden vanwege een eventueel verbod op (consumenten)vuurpijlen.'

Krimpenerwaard

Burgemeester Roel Cazemier (VVD) is voorstander van een landelijk vuurwerkverbod. Maar de gemeente gaat niet zitten wachten. Zo is er al een motie van de gemeenteraad aangenomen om te komen tot een vuurwerkvrije gemeente. De burgemeester ondersteunt dat. De gemeente Krimpenerwaard start een 'Onderzoek en plan van aanpak naar een vuurwerkvrije gemeente'. Dit plan van aanpak richt zich op een vuurwerkvrije gemeente tijdens de jaarwisseling van 2022-2023. 'Het gaat uitsluitend over het afsteken van vuurwerk; een verbod op de verkoop van vuurwerk valt hier niet onder. Het plan van aanpak is uiterlijk 1 maart 2020 gereed', aldus een woordvoerder van de burgemeester.
Lansingerland
Burgemeester Pieter van der Stadt (VVD) wil vooral een verbod op de verkoop van vuurwerk. 'Den Haag is aan zet en ik vind dat de oplossing ligt bij een landelijk verbod op de verkoop van knalvuurwerk en vuurpijlen. Er zit namelijk een grens aan, wat ik als burgemeester kan bieden aan handhaving bij een vuurwerkverbod. Je moet de bron aanpakken en dat is de verkoop van vuurwerk.' In Lansingerland is de jaarwisseling rustig verlopen, aldus de burgemeester. 'Dat neemt niet weg dat ook bij ons de veiligheidsdiensten vol zijn ingezet, ondanks dat de gemeente al ingezet had op vuurwerkvrije zones, een meldpunt voor vuurwerkoverlast en voorlichting op scholen.' Binnenkort gaat de gemeenteraad in gesprek met de gemeenteraad over vuurwerk. 'Ook peilen we momenteel via een digitale vragenlijst wat inwoners vinden van vuurwerk in Lansingerland. Per gemeente is de situatie verschillend en wordt vuurwerk anders beleefd.'

Leiden

Burgemeester Henri Lenferink (PvdA) is voorstander van een totaal vuurwerkverbod. In Leiden was de binnenstad dit jaar al vuurwerkvrij. Meningen of dat een succes was, lopen uiteen. Lenferink vindt van wel en wil het vuurwerkverbod uitbreiden. 'Ik ben altijd al voorstander van een totaal vuurwerkverbod geweest. Laten we Leiden stap voor stap helemaal vuurwerkvrij maken. Ook als landelijke regels nog op zich laten wachten.'

Leiderdorp

Burgemeester Laila Driessen (VVD) zei tijdens haar nieuwjaarstoespraak tegen het afsteken van knalvuurwerk door particulieren te zijn. 'Het knallen heeft in Leiderdorp weer voor veel overlast gezorgd. De politie kan niet overal zijn. Het zou goed zijn wanneer dit vuurwerk aan banden gelegd wordt. Ook qua milieu is het niet meer uit te leggen.'

Leidschendam-Voorburg

Burgemeester Klaas Tigelaar (CU/SGP) vindt een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk een stap in de goede richting. 'Maar om een vuurwerkverbod te kunnen handhaven moet er een algeheel verbod op consumentenvuurwerk komen.'

Lisse

Burgemeester Lies Spruit (PvdA) wil in discussie met de raad en de inwoners over vuurwerk. 'Tot nu toe is er in onze gemeente niet veel discussie geweest over de gevolgen van het steeds zwaarder wordende vuurwerk en het groter wordend vandalisme in de nieuwjaarsnacht', zei ze tijdens haar nieuwjaarstoespraak. 'Wat mij betreft is het wel nodig dat we die discussie met elkaar en onze inwoners gaan voeren. Het kan niet zo zijn dat we onze politie en hulpverleners alleen opzadelen met de effecten van groter gevaar, vernieling en asociaal gedrag. We zullen met elkaar meer eigen verantwoordelijkheid moeten nemen, al is het maar om de veelal jonge slachtoffers van vuurwerk meer te beschermen.'

Midden-Delfland

Burgemeester Arnoud Rodenburg (CDA) is geen voorstander van een vuurwerkverbod. 'Ik ben een voorstander van een mooi oud- en nieuwfeest, daar past veilig vuurwerkgebruik bij. Uiteraard met respect voor mens, dier en de openbare ruimte.'

Nieuwkoop

Wat burgemeester Frans Buijserd (CDA) betreft mag er een verbod op knalvuurwerk en overig gevaarlijk vuurwerk komen. 'Als het illegaal is en niet meer dichtbij te kopen is, laat een deel van de mensen het kopen vanzelf achterwege. Vuurwerk zorgt jaarlijks voor enorme schadeposten, voor lichamelijk letsel en legt ook een groot beslag op de veiligheidsorganisatie.'

Noordwijk

Burgemeester Jon Hermans (VVD) is voorstander van totaalverbod. 'De jaarwisseling in heel Nederland maakt mij in toenemende mate bezorgd en niet blij, niet als inwoner, helemaal niet als burgemeester', zei ze in haar nieuwjaarstoespraak. 'Dat we een heel leger aan politie en brandweer nodig hebben om dit gevaarlijke evenement te faciliteren, vind ik absurd. De schade aan milieu, dier en mens is enorm. Te groot, als je het mij vraagt. Het vraagt om kaders vanuit de Tweede Kamer en het kabinet. Zolang ik burgemeester ben, pleit ik al voor een totaalverbod op consumentenvuurwerk. Dat doe ik ook nu. Stel ervoor in de plaats een centraal afgestoken vuurwerk.'

Oegstgeest

Burgemeester Emile Jaensch (VVD) ziet 'op basis van de incidenten voor Oegstgeest geen urgentie' om het afsteken van consumentenvuurwerk te verbieden. Toch snapt hij de landelijke discussie. 'Die volg ik met belangstelling.' In Oegstgeest wordt al een aantal jaar gewerkt met vrijwillig vuurwerkvrije zones. 'In een aantal gevallen komen buren daar samen uit. Als gemeente evalueren we welke rol we hier de komende jaarwisseling bij kunnen spelen. We betrekken daarbij ook de mogelijkheid om vuurwerkvrije gebieden aan te wijzen.' Jaensch lijkt voorstander van centrale vuurwerkshows. 'Veel Oegstgeestenaren beleven plezier aan het jaarlijkse vuurwerk dat afgestoken wordt voorafgaand aan Koningsdag. Mogelijk is zo'n gezamenlijk vuurwerk tijdens de jaarwisseling op termijn een optie.'

Pijnacker-Nootdorp

Burgemeester Francisca Ravestein (D66) pleitte tijdens haar nieuwjaarstoespraak voor een verbod op vuurwerk. 'Waarom kiest de landelijke politiek niet de kant van de hulpverleners?', vroeg ze zich verbaasd af.

Rijswijk

Burgemeester Michel Bezuijen (VVD) staat open voor een vuurwerkverbod. 'Wat mij betreft komt er nu een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Als oud en nieuw een evenement zou zijn, dan zouden we de vergunning vandaag de dag weigeren. Er is een mentaliteitsverandering nodig.' Volgens Bezuijen zijn sommige tradities stokoud, maar zelden in beton gegoten. 'Gaandeweg passen we ze aan, aan de tijd waarin we leven.' Dat zou ook moeten gebeuren met de tradities rond oud en nieuw, vindt de burgemeester, zeker de traditie 'om iets in de brand te steken tijdens de jaarwisseling'.

Teylingen

Burgemeester Carla Breuer (CDA) is voor een landelijk verbod op vuurwerk. 'Bij voorkeur een totaalverbod, dat is het beste te controleren en te handhaven.' In Teylingen is de gemeente al een aantal jaar druk bezig met vuurwerk. 'Dat gaat op basis van consensus', legt Breuer verder uit. 'Straten, buurten of wijken kunnen zelf vuurwerkvrije zones instellen. Daarvoor moet tachtig procent van de bewoners dat willen.' Ook zijn er in Teylingen al 'kwetsbare gebieden' aangewezen, zoals gebieden rondom dierenweides of bij een verzorgingstehuis voor dementerende ouderen. 'Ook in de gemeenteraad gaan we het gesprek voeren op basis van een onderzoek naar vuurwerk die we hebben laten doen.' Daarmee wordt vooruit gelopen op een landelijk verbod, maar toch is de burgemeester daar voorstander van. 'Dat is duidelijker voor iedereen.'

Voorschoten

Burgemeester Pauline Bouvy (VVD) is al langere tijd voorstander van een landelijke regeling wat betreft vuurwerk. 'Ik kijk met verwachting uit naar een landelijke discussie. Ik zit op dit moment op de lijn: verbied alles maar, anders krijg je: wat wel en wat niet?'

Waddinxveen

Burgemeester Jan Nieuwenhuis (SGP) is voorstander van totaal vuurwerkverbod. 'Als de manier waarop er in Waddinxveen oud en nieuw is gevierd de nieuwe norm wordt, schaar ik me achter de voorstanders van een algeheel vuurwerkverbod van zowel knal- als siervuurwerk.'

Wassenaar

Voor burgemeester Leendert de Lange (VVD) is het nog maar de vraag of het 'hufterige gedrag' tegen gegaan kan worden door een vuurwerkverbod. Hij ziet wel liever dat er centrale vuurwerkshows georganiseerd worden door inwoners zelf, zoals al gebeurt in de Wassenaarse buurt Kerkehout. 'Daar is een vergunning gegeven voor een vreugdevuur en daar hebben inwoners zelf geld ingezameld voor een vuurwerkshow,' aldus een woordvoerder van de burgemeester. 'Daar zou hij naar toe willen werken. Dat was een prachtig initiatief.'

Westland

Burgemeester Bouke Arends (PvdA) is voorstander van een algeheel vuurwerkverbod. 'De schade en overlast voor inwoners, handhavers en hulpverleners vind ik te groot. Ik ben daarom voorstander van centrale vuurwerkshows.'

Zoetermeer

Burgemeester Charlie Aptroot (VVD) vindt het 'hoog tijd' voor een verbod op consumentenvuurwerk en dan het liefst een totaalverbod. 'Dat is het duidelijkst en dus het beste te controleren en te handhaven', zegt Aptroot. Ook vindt hij dat overtreders ervan hard aangepakt moeten worden. 'Net als de mensen die de hulpdiensten lastigvallen of zelfs bedreigen of aanvallen hard aanpakken.'

Zoeterwoude

Volgens Liesbeth Bloemen (CDA) is het vraagstuk omtrent een vuurwerkverbod niet aan de orde in Zoeterwoude. ‘Dat speelt nog niet in onze gemeente. Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn er weinig incidenten geweest. Daardoor is het ook in de Zoeterwoudse politiek nog geen issue. We wachten daarom de landelijke ontwikkelingen af.'

Zuidplas

Burgemeester Han Weber (D66) is voor een landelijk vuurwerkverbod van knalvuurwerk en vuurpijlen. 'Een landelijk verbod is het meest effectief en handhaafbaar. Wij wachten dus het landelijk beleid af.'
De vuurwerkbranche heeft donderdag laten weten achter de oproep om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden te staan en wil daarover in overleg met politie, burgemeesters en de overheid. Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) wil een akkoord bereiken waarin 'de randvoorwaarden voor een veilige en feestelijke jaarwisseling' zijn opgenomen. De brancheorganisatie zegt de aanbeveling uit het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) te steunen. Maar volgens BPN werkt zo'n verbod alleen als illegaal vuurwerk beter wordt bestreden. 'Het bezit en verkoop van illegaal vuurwerk, wangedrag en vernieling moeten hard aangepakt en bestraft worden', aldus de brancheorganisatie.